Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
  • Městský úřad v Třebenicích
  • Silnice v Krásné Lípě

Oznámení o zrušení Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, jejím právním nástupnictvím a novém účtu pro platby z daňových řízení

Novelou zákona o podpoře regionálního rozvoje provedenou zákonem č. 251/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje (dále jen „Novela“) dojde uplynutím dne 31. 12. 2021 ke zrušení Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Jejím právním nástupcem je Česká republika.

V obecné rovině platí, že od 1. 1. 2022 přechází veškerý majetek a veškerá práva a povinnosti Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (dále též „Regionální rada“)
na Českou republiku, přičemž Česká republika tím zároveň vstupuje do práv a povinností z právních vztahů Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.

Česká republika vstupuje namísto Regionální rady do všech soudních, správních a jiných řízení zahájených přede dnem jejich zrušení. V řízeních, do nichž vstoupila Česká republika, jedná jménem České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj, nestanoví-li jiný zákon jinak.

Na základě čl. VIII bodu 4 Novely se mění § 22 odst. 11 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a to tak, že o uložení odvodu a penále podle § 22 odst. 4 až 8 za porušení rozpočtové kázně rozhoduje v případě peněžních prostředků poskytnutých
z rozpočtu Regionální rady příslušný finanční úřad. Co se týče již zahájených řízení o uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně, resp. řízení s tímto předmětem zahájených před 1. 1. 2022, dokončí v souladu s čl. IX bodem 1 a bodem 2 Novely rovněž finanční úřad.

 

Z tohoto důvodu Vás tímto žádáme, aby veškeré platby z daňových řízení, která byla vedená Regionální radou (platby odvodu či penále) byly v budoucnu poskytnuté na dále specifikovaný bankovní účet příslušného finančního úřadu u České národní banky, a to v případě, kdy je

a) příslušným finančním úřadem Finanční úřad pro Ústecký kraj na účet číslo 5856-77621411/0710,

b) příslušným finančním úřadem Finanční úřad pro Karlovarský kraj na účet číslo 5856-77629341/0710.

Ukončení činnosti Regionální rady regionu soudržnosti Severozapád

Vážení návštěvníci, příjemci dotací,

tímto Vám oznamujeme, že dle ustanovení článku II odst. 1 zákona č. 251/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů: „Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy, Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad, Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad, Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava a Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko se zrušují uplynutím dne 31. prosince 2021. Jejich právním nástupcem je Česká republika.“

Od 1. ledna 2022 se prosím s vašimi dotazy či požadavky obracejte na našeho právního nástupce Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 932/6, Praha 1, 110 15.

Od 1. ledna 2022 nebudou fungovat e-mailové adresy ani telefonní kontakty Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Veškerou korespondenci a fakturaci směřujte na oba tyto e-maily mucha@pkkv.cz a Eva.Stepankova@mmr.cz.

Děkujeme všem příjemcům, dodavatelům, partnerům za dlouholetou spolupráci.

Přejeme šťastné a spokojené vánoce a do nového roku 2022 mnoho úspěchů a stálé zdraví.

Omezení provozu od 22. 11. 2021

Vážení návštěvníci, příjemci dotací,

s ohledem na aktuální stav na území ČR a v souladu s doporučením vlády České republiky, omezujeme osobní kontakty na nezbytně nutnou úroveň. Žádáme o upřednostnění písemného, elektronického či telefonického kontaktu s pracovníky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.

Zaměstnance zastihnete na mobilních telefonech, případně můžete využít e-mailovou komunikaci (viz sekce „kontakty“).

Děkujeme za pochopení.

Úřední hodiny podatelny

Vážení návštěvníci, příjemci dotací,

provoz podatelny ÚRR SZ je od 15. 2. 2021 obnoven. Pracovníci podatelny jsou vám k dispozici každý všední den od 9:00 hod. do 13:00 hod.

 

Omezení provozu úřadu od 4.1.2021

Vážení návštěvníci, příjemci dotací,

s ohledem na aktuální nouzový stav na území ČR, omezujeme osobní kontakty na nezbytně nutnou úroveň. Žádáme  o upřednostnění písemného, elektronického či telefonického kontaktu s pracovníky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Provoz podatelny je omezen na pondělí a středu v čase od 9:00 do 12:00 hodin a přítomen je vždy jen jeden z pracovníků úřadu.

Zbývající zaměstnance zastihnete na mobilních telefonech, případně můžete využít e-mailovou komunikaci (viz sekce „kontakty“).

Děkujeme za pochopení.

PF 2021