Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00

MEZI MALÝMI A STŘEDNÍMI MĚSTY JE O DOTACE Z ROPU STÁLE VELKÝ ZÁJEM

Žadatelé z řad středních a malých měst mají o dotace z Regionálního operačního programu Severozápad stále velký zájem. Do 24. 2. 2015, kdy končily výzvy k předkládání projektů v oblasti podpory 2.2 - Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury a 1. 2 – Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, zaevidoval Úřad Regionální rady celkem 52 žádostí o dotace ve výši přes 572 milionů korun podílu dotace z EU. Alokovaná částka je přitom celkem 300 milionů korun. Množství podaných žádostí Číst více »

OMEZENÍ PROVOZU ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ ÚŘADU REGIONÁLNÍ RADY

V souvislosti s příjmem nových projektových žádostí podávaných v rámci 67. a 69. výzvy ROP SZ si dovolujeme upozornit na omezení provozu územních pracovišť – oddělení administrace projektů v Ústí nad Labem a Karlových Varech. Projektoví manažeři oddělení administrace projektů nebudou ve dnech 19. 2. 2015 - 24. 2. 2015 dostupní pro osobní konzultace (s výjimkou již předem nasmlouvaných konzultací). V tomto období se budou plně věnovat příjmu projektových žádostí. Děkujeme za pochopení.  

PRVNÍ SEMINÁŘ K IROP PROBĚHL V KARLOVÝCH VARECH

20150128_Seminar IROP

První seminář pořádaný Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) k představení Integrovaného operačního programu (IROP) se uskutečnil v Karlových Varech ve středu 28. ledna 2015. Obsahově se seminář týkal nového programového období 2014 - 2020, s důrazem právě na IROP. Novinky z jednání s Evropskou komisí v otázce schvalování programu prezentovala JUDr. Olga Letáčková, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj, sekce Národního orgánu pro koordinaci. Letáčková zhodnotila přípravy programu i jednotlivá jednání a společně s ředitelem odboru řízení operačních programů Ing. Rostislavem Mazalem představili harmonogram Číst více »

CHEBSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JE NEJMODERNĚJŠÍ V KRAJI

Dopravni hriste Cheb - TV Reg. Zapad

Nejmodernější dětské dopravní hřiště v kraji vyrostlo na nevyužitém pozemku v blízkosti sídliště Skalka v Chebu. Dopravní výuku na ploše téměř 2000 m2 tak budou moci absolvovat děti ze všech základních, mateřských škol i veřejnosti. „V karlovarském kraji se jedná o nejlepší dopravní hřiště. Byly zde vybudovány semafory, přechody nebo kruhový objezd,“ uvedl starosta města Petr Navrátil. Výstavba hřiště stála přibližně 12,5 milionu korun, přičemž město se na financování podílelo z patnácti procent. „Zbývajících 85% poskytuje Regionální operační program Severozápad, za což jsme velmi rádi,“ Číst více »

PŘÍSTUP AUDITNÍHO ORGÁNU K UPLATNĚNÍ FINANČNÍCH OPRAV U JŘBU

logo_severozapad

Dne 26. 11. 2014 obdržel řídící orgán vyjádření Auditního orgánu Ministerstva financí, kterým upravil své původní stanovisko k postupu při uplatnění finančních oprav za neoprávněné použití jednacího řízení bez uveřejnění dle ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, při zadávání dodatečných prací/služeb. V zájmu minimalizace celkové chybovosti programu je řídící orgán nucen respektovat aktuální přístup Auditního orgánu. Na základě zmíněného vyjádření a v souladu s postupy stanovenými v Rozhodnutí Komise C(2013)9527 ze dne 19. 12. Číst více »

NOVÉ VÝZVY PŘINESOU ZMĚNY V PODMÍNKÁCH, ŽÁDATELÉ MUSEJÍ BÝT PRECIZNÍ

P1020092

Výbor Regionální rady (VRR) schválil vyhlášení nových výzev a v této souvislosti aktualizoval také jejich specifické podmínky. K nejvýraznějším změnám došlo u celkových způsobilých výdajů projektu, harmonogramu projektu a zadávacího/výběrového řízení na hlavní způsobilé výdaje projektu. Nijak výrazně se nebudou lišit výzvy v oblasti podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu - IPRM I. (Karlovy Vary) a Podpora rozvojových pólů regionu - IPRM III. (Ústí nad Labem). Podmínky pro žadatele se změní v oblastech 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, 2.2 Investice Číst více »