Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 379/84A
(budova C Krajského úřadu
Karlovarského kraje)
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00

METODICKÉ LISTY K INDIKÁTORŮM

logo_severozapad1-276x274

  Úřad Regionální rady Vás informuje o vydání nové verze Metodického pokynu č. 60: Externí metodický pokyn č. 60 – Metodické listy k indikátorům (verze 2). Cílem tohoto metodického pokynu je vydání Metodických listů k indikátorům ROP Severozápad (příloha č. 15 Příručky pro příjemce), které vychází z Národního číselníku indikátorů vydávaného Ministerstvem pro místní rozvoj a slouží pro potřebu subjektů implementační struktury ROP Severozápad.Tento metodický pokyn se vztahuje na projekty v rámci všech výzev ROP Severozápad, včetně aktuálně vyhlášených výzev č. 56 Číst více »

SOUTĚŽ POZNEJTE PROJEKT JE OPĚT TADY!

logo_severozapad

Podzimní část soutěže Poznejte projekt odstartovala! Pravidla jsou jednoduchá a šanci vyhrát má opravdu každý. Stačí jen poznat projekt na zveřejněné fotografii a odpovědět nám na uvedenou emailovou adresu. Soutěž bude probíhat ve čtyřech kolech, přičemž hlavní cenou je ubytování pro dvě osoby v Lípa Resortu v Krásné Lípě. Mezi další hlavní ceny patří Rodinné vstupné do areálu Chrám Chmele a Piva v Žatci, Volné vstupenky do expozice Svatostánku českého vinařství v Litoměřicích nebo Plavenky do bazénového centra v KV Číst více »

VÝROČNÍ KONFERENCE ROP SEVEROZÁPAD PROBĚHNE 18. ZÁŘÍ 2014

logo_severozapad

  Rádi bychom Vás touto cestou pozvali na   Výroční konferenci Regionálního operačního programu Severozápad 2014 „Úspěšný restart a budoucnost“.   Konference se uskuteční 18. září 2014 v prostorách Červené auly v kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Hlavním tématem konference, jak již název napovídá, je úspěšný restart ROP SZ a příprava na nové programové období. Mezi vystupujícími budou kromě vedení Úřadu Regionální rady také zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR Ing. Klára Dostálová, náměstkyně ministryně pro evropské programy nebo Ing. David Sventek, ředitel Odboru Číst více »

OBČANŮM NA ŠLUKNOVSKU SLOUŽÍ PROJEKTY REALIZOVANÉ Z DOTACE ROP SEVEROZÁPAD

20140826_Jiřetín+Šluknov 1

S projekty realizovanými z dotace ROP Severozápad se v úterý 26. srpna seznámili na Šluknovsku ředitelka Úřadu Regionální rady Jana Havlicová, předseda Regionální rady a náměstek Karlovarského hejtmana Petr Navrátil, starostka Šluknova Eva Džumanová a starosta Jiřetína pod Jedlovou a člen výboru Regionální rady Josef Zoser.  „Realizované projekty v nejsevernější části našeho regionu svědčí o tom, že na peníze z evropských fondů mohou dosáhnout i v relativně malých městech a obcích a lze je využít opravdu účelně. Projekty, které jsme viděli, jsou funkční, slouží nebo v případě Číst více »

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR ZVE NA CELOSTÁTNÍ KONFERENCI: ÚSPĚCHY A NOVÉ CÍLE

logo mmr

  V Pardubicích se 24. září uskuteční od 9.00 hodin konference IOP a IROP: Úspěchy a nové cíle. Věnována bude aktuálnímu přechodu od Integrovaného operačního programu (IOP) a regionálních operačních programů (ROP) k Integrovanému regionálnímu operačnímu program (IROP). „Jednodenní konference proběhne v zastupitelském sále Magistrátu města Pardubice. Představíme zde úspěšné projekty a přínosy IOP a nové cíle IROP. Účastníky seznámíme také s novinkami současného programového období 2014-2020 jako jsou Integrované územní investice (ITI),“ přiblížila obsah konference Klára Dostálová, náměstkyně ministryně pro Číst více »

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE

logo_severozapad1-276x274

Upozorňujeme žadatele, že projekty v režimu veřejné podpory a de minimis lze předkládat pouze v rámci plánované 64. výzvy pro oblast podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR. V rámci ostatních vyhlášených a plánovaných výzev č. 57 – 63 již tato varianta umožněna není, míra podpory z ERDF může dosáhnout až 85 % celkových způsobilých výdajů projektu.