Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00

NOVÁ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila novou výzvu k předkládání projektových žádostí do Regionálního operačního programu Severozápad.  Žadatelé mohou v rámci ní podávat projekty spadající do Oblastí podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti lidských zdrojů  a 4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení.  Projekty je možné podávat od 15. března do 14. června 2012 na územních pracovištích Úřadu Regionální rady v Ústí nad Labem a v Karlových Varech.

Pro podporu projektů podaných do Oblasti podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti lidských zdrojů  je vyčleněno 95 milionů korun. Jedná se o prostředky, které ROP Severozápad získal v rámci dodatečného navýšení své alokace. Výzva je určena pro projekty zaměřené na rozvoj a modernizaci v oblasti školství. Dotace mohou být poskytnuty například na nákup nových strojů, zařízení a souvisejících technologií, které školám umožní realizovat modernizované vzdělávací programy reagující na současné technologie v praxi.

V rámci Oblasti podpory 4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení mohou žadatelé předkládat do ROP Severozápad projekty, které jsou zaměřeny například na výstavbu, rekonstrukci a modernizaci vhodných objektů na ubytovací zařízení nebo projekty, které řeší napojení ubytovacích objektů na dopravní a technickou infrastrukturu. Na podporu projektů z této oblasti je připraveno 105 milionů korun.

Podrobní informace o vyhlášené výzvě jsou k dispozici zde.

Rozcestník

Region Severozápad 2014

Úřední deska

Fotogalerie projektů - větší

ROPTV

Seznam příjemců dotací

Veřejné zakázky

Publikace ROPSZ

 

 

Semináře pro žadatele a příjemce dotací