Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Regioshark
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Regioshark
 • Silnice Pstruží
 • Společenský objekt Dalovice
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Retromuseum v Chebu
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Zubrnice
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Zubrnice
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Volnočasový areál Rolava
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Nemocnice v Mostě
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Amfiteátr v Lokti
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Nemocnice v Mostě
 • Meandr Ohře
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Městská knihovna v Nové Roli

NOVÁ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila novou výzvu k předkládání projektových žádostí do Regionálního operačního programu Severozápad.  Žadatelé mohou v rámci ní podávat projekty spadající do Oblastí podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti lidských zdrojů  a 4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení.  Projekty je možné podávat od 15. března do 14. června 2012 na územních pracovištích Úřadu Regionální rady v Ústí nad Labem a v Karlových Varech.

Pro podporu projektů podaných do Oblasti podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti lidských zdrojů  je vyčleněno 95 milionů korun. Jedná se o prostředky, které ROP Severozápad získal v rámci dodatečného navýšení své alokace. Výzva je určena pro projekty zaměřené na rozvoj a modernizaci v oblasti školství. Dotace mohou být poskytnuty například na nákup nových strojů, zařízení a souvisejících technologií, které školám umožní realizovat modernizované vzdělávací programy reagující na současné technologie v praxi.

V rámci Oblasti podpory 4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení mohou žadatelé předkládat do ROP Severozápad projekty, které jsou zaměřeny například na výstavbu, rekonstrukci a modernizaci vhodných objektů na ubytovací zařízení nebo projekty, které řeší napojení ubytovacích objektů na dopravní a technickou infrastrukturu. Na podporu projektů z této oblasti je připraveno 105 milionů korun.

Podrobní informace o vyhlášené výzvě jsou k dispozici zde.