Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Retromuseum v Chebu
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Amfiteátr v Lokti
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Regioshark
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Volnočasový areál Rolava
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Společenský objekt Dalovice
 • Silnice Pstruží
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Zubrnice
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Nemocnice v Mostě
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Retromuseum v Chebu
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Regioshark
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Nemocnice v Mostě
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Zubrnice
 • Meandr Ohře
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Meandr Ohře
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích

Archive for Leden 2010

INSTALAČNÍ DEN IS BENEFIT7 A MONIT7


Vážení žadatelé,

1. února 2010 bude probíhat instalace na informačních systémech Benefit7 a Monit7. Benefit7 od 8:00 do 17:00 hodin a  Monit7 od 8:00 do 21:00 hodin. V době instalace nebudou aplikace přístupné.

Děkujeme za pochopení.


LITOMĚŘICKÁ NEMOCNICE ZÍSKALA DOTACI Z ROP SEVEROZÁPAD


Městská nemocnice v Litoměřicích získala z Regionálního operačního programu Severozápad téměř 25 milionů korun na modernizace RTG a ženského oddělení. Smlouvu o poskytnutí dotace z prioritní osy 1 Regenerace a rozvoj měst, z oblasti podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst podepsali na Úřadu Regionální rady dne 25. ledna 2010 ředitel Městské nemocnice v Litoměřicích MUDr. Leoš Vysoudil a Ing. Miroslav Janošík.

„Nejnákladnější a také nejvýznamnější bude obnova přístrojové techniky, především nákup nového špičkového tomografu a také rekonstrukce gynekologicko-porodnického oddělení. Jen tyto dvě akce přijdou nemocnici na více než 30 milionů korun,“ uvedl ředitel nemocnice Leoš Vysoudil.

Díky novému CT přístroji bude lékařské vyšetření mnohem rychlejší, kvalitnější a šetrnější zejména u dětí a pacientů schopných pouze omezené spolupráce. Zásadní výhodou tohoto zařízení bude isotropní zobrazování, které je základní podmínkou pro další počítačové zpracování získaných obrazů a jejich následné modelování.

Stavební rekonstrukce na ženském oddělení, která je také součástí projektu, zlepší provozní a hygienické podmínky v koupelnách pacientek a v předsíních určených pro péči o novorozence (přebalovací komplety). Důležitým prvkem modernizace je také výrazné zlepšení podmínek pro pacientky s omezenou schopností pohybu. V rámci projektu dojde také k revitalizaci zelených ploch –parku, který budou moci využívat pacienti, jejich návštěvy i zaměstnanci.


METODICKÉ POKYNY


Vážení žadatelé a příjemci dotací,

Řídící orgán ROP NUTS 2 Severozápad vyd ává v případech nutnosti upřesnění a změny pokynů uvedených v řízené dokumentaci metodické pokyny. Externí metodické pokyny (dále jen „ExMP“) se vztahují k Prováděcímu dokumentu (dále jen „PD“), Příručce pro příjemce a Příručce pro žadatele (dále jen „PPP“ a „PPŽ“). ŘO informuje žadatele/příjemce tehdy, pokud dojde ke změnám, doplnění či upřesnění informací, které jsou součástí platného PD, platné PPP a PPŽ pro danou výzvu.


Dne 19. 1. 2010 byly vydány následujíc ExMP:


Na této stránce naleznete přehled všech vydaných ExMP včetně jejich platného znění.


REKONSTRUOVANÁ BUDOVA DĚTSKÉHO DOMOVA PŘEDÁNA


V listopadu roku 2008 byla zahájena rekonstrukce budovy Dětského domova ve Vysoké Peci, na kterou získal Ústecký kraj finanční podporu z Regionálního operačního programu Severozápad. Dotace ve výši bezmála 30 milionů korun byla poskytnuta z prioritní osy 2 Integrovaná podpora místního rozvoje, oblast podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury.V rámci rekonstrukce bylo dostaveno ustupující 1.patro na celý půdorys přízemí a vybudován nový krov a střecha. V podkrovním prostoru tím vznikla jedna a v prvním patře pak druhá samostatná bytová jednotka „rodinného typu“.Každá má čtyři dvoulůžkové pokoje, vlastní sociální zařízení a kuchyň s velkým obývacím prostorem. V uvolněných prostorách byl vybudován tzv. startovací byt. Tady se děti, které v 18ti letech domov opustí, učí samostatnému hospodaření.Dne 19.1.2010 proběhlo oficiální předání zrekonstruované budovy do užívání. Po krátkém proslovu přestřihla hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová spolu s ředitelkou Dětského domova ve Vysoké Peci Libuší Houdovou slavnostní pásku.Všichni přítomní pak měli možnost prohlédnout si celý objekt. Zajímavostí zrekonstruované budovy je kombinované vytápění a ohřev vody, kde je primárním zdrojem solární energie doplněná plynovým kotlem. Slavnostního předání se zúčastnili zástupci dodavatelské firmy ANP a.s., projektové kanceláře MultiTechnik divize II, s.r.o, zástupci krajského úřadu z investičního odboru a oddělení řízení projektů, ale také pan Milan Čapek starosta obce Vysoká Pec, ředitelé partnerských dětských domovů z Chomutova a Místa a další.


NÁKLADNÍ DOPRAVU ODVEDE ZE SOKOLOVA NOVÝ MOST


Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p. o., která získala na projekt „III/00630 Silniční propojení Sokolov, Těšovice – Královské Poříčí“ z Regionálního operačního programu Severozápad bezmála 175 milionů korun, zahájila 18. ledna 2010 stavbu. Slavnostního poklepání na základní kámen se ujali hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný, starosta města Sokolov Karel Jakobec, starosta města Královské Poříčí Ivan Stefan a ředitel Krajské správy a údržby silnic Zdeněk Pavlas.Úsek nové silnice začíná na křižovatce se silnicí II/181 v Královském Poříčí, vede po levém břehu řeky Ohře, přes řeku pokračuje po novém mostě a na pravém břehu  prochází úzkým prostorem mezi závodem Hexion a čističkou odpadních vod. Končí napojením na Tovární ulici v Sokolově, Těšovicích.

„Stavba po dokončení odlehčí Sokolovu, protože těžká nákladní doprava a cisterny odjíždějící z chemičky budou odkloněny mimo zastavěné území,“ vysvětlil hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný. V Královském Poříčí bude násep stavby zároveň tvořit protipovodňovou ochranu obce.Karlovarský kraj čekají v rámci projektu „Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – II. Etapa“, který byl podán v rámci 6. výzvy do oblasti podpory 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu, i další významné investiční akce zaměřené na modernizaci jeho silniční sítě.