Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Meandr Ohře
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Zubrnice
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Regioshark
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Regioshark
 • Retromuseum v Chebu
 • Meandr Ohře
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Silnice Pstruží
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Retromuseum v Chebu
 • Amfiteátr v Lokti
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Volnočasový areál Rolava
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Zubrnice
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Společenský objekt Dalovice
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Nemocnice v Mostě
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích

Archive for Únor 2010

PRESSTRIP NA KARLOVARSKU PROVÁZEL HEJTMAN JOSEF NOVOTNÝ


Zástupci médií měli 25. února 2010 možnost seznámit se s postupem realizace několika projektů podpořených z Regionálního operačního programu Severozápad v Karlovarském kraji. Spolu s novináři si postup prací prohlédl také hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný a místopředseda Výboru Regionální rady Tomáš Hybner.První zastávkou výjezdu bylo město Cheb, kde hejtman Karlovarského kraje představil dosavadní vývoj ROP SZ. „Dosud bylo do Regionálního operačního programu NUST II Severozápad podáno celkem 595 projektů za 21,5 miliardy korun, což je částka která již dnes přesahuje celkové finance, které máme v našem programu k dispozici a jak lze usoudit i z počtu podpořených projektů vybíráme pouze ty nejlepší. Z těchto projektů jsme podpořili 218 za celkem 13,2 miliardy korun včetně projektů IPRM a z tohoto objemu šlo 4,1 miliardy korun právě do Karlovarského kraje. V současné době máme proplacených 31 projektů za 1,2 miliardy korun, z čehož 0,5 miliardy korun šlo na karlovarské projekty. Hlavní vlna proplácení nastane ovšem letos v červnu,“ uvedl Josef Novotný.Následovala prohlídka projektu „Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p. o. v Chebu“, na který získalo Krajské muzeum Karlovarského kraje, p. o. z ROP SZ téměř 29 miliónů korun. Projekt je zaměřen na vybudování kvalitního odborného zázemí pro činnost všech muzeí spravovaných Karlovarským krajem prostřednictvím Krajského muzea Karlovarského kraje. Náplní muzejního depozitáře je jednak skladování sbírek a sbírkových předmětů v odpovídajících podmínkách zajišťující uchování jejich trvalé hodnoty, jednak odborná činnost související s restaurováním, konzervací a dalšími odbornými zásahy na jednotlivých sbírkových předmětech. „Realizace projektu přispěje k revitalizaci historického objektu a přilehlého prostranství nacházející se v historickém centru města Cheb,“ uvedla ředitelka muzea Eva Dittertová.Druhým prezentovaným projektem bylo „Multifunkční centrum Březová – 1. etapa“, na které město Březová získalo dotaci z ROP SZ více jak 41 miliónů korun. Obsahem projektu je vytvoření kvalitní infrastruktury pro společenský, kulturní, spolkový a sportovní život obyvatel města Březová a nejbližšího okolí, a to prostřednictvím rekonstrukce a přeměny stávající budovy kulturního domu na Multifunkční centrum Březová. „Díky přestavbě současného objektu kulturního domu na multifunkční centrum se využije stavba pro nové aktivity a to po celý rok. Smyslem projektu je vytvoření jednotného komplexu s variabilním uspořádáním jednotlivých aktivit občanského a zájmového života ve městě. Současně nakoupíme vybavení pro zajištění multifunkčnosti centra, jedná se o vybavení pro kulturní či společenské a sportovní aktivity. V rámci projektu plánujeme zrekonstruovat také přístupové cesty k multifunkčnímu centru,“ doplnil starosta města Březová Miroslav Bouda.Účastníci presstripu dále navštívili město Loket, kde se seznámili s projektem „Infrastruktura amfiteátru města Loket“, na které město získalo od Regionálního operačního programu Severozápad přes 37 miliónů korun. Cílem projektu je vybudování chybějící infrastruktury přírodního amfiteátru v areálu u řeky Ohře pod hradem Loket a rekonstrukce jediné vhodné přístupové komunikace pro nákladní dopravu do areálu, včetně mostu. Město chce zlepšit infrastrukturní podmínky pro lepší využití amfiteátru v cestovním ruchu. „Snažíme se zlepšit podmínky, jak pro návštěvníky, tak pro účinkující, a to vybudováním šaten, sociálního zařízení nebo lepším přístupem pro nákladní dopravu. Věříme, že realizace projektu přispěje k efektivnímu využití areálu a očekáváme i zvýšení návštěvnosti města,“ řekl starosta města Jaroslav Hlavsa.Poslední zastávkou na programu byl projekt „Památkový objekt využívaný pro přechodné ubytování s jednou ubytovací jednotkou“. Jeho realizátorem, a příjemcem dotace z ROP SZ ve výši více než 6 miliónů korun, je firma Moyo holding a.s.. Ta v roce 2008 zakoupila památkově chráněný objekt se záměrem zrekonstruovat jej a zřídit celoroční ubytovací zařízení. „Při rekonstrukci chceme zachovat všechny architektonicky cenné prvky a to jak fasádní, tak v interiéru. Naším cílem je dát objektu zpět svou původní klasicistní podobu. Budou obnoveny i původní povrchy a některé malby,“ uvedl jednatel společnosti Jaroslav Čtvrtník. Penzion bude určen k dlouhodobému pronájmu vždy pro jednoho nájemce a jeho společnost. K dispozici budou veškeré prostory penzionu, tj. 4 pokoje s 8 lůžky, obytná jídelna, přípravna a plně vybavená kuchyně. Ve sklepních prostorách, které budou osvětleny a opraveny přístupy k nim budou dvě “středověká lůžka”(pryčny) s houněmi. K dispozici bude komfortní sociální zařízení, alternativně původní studánka. Penzion bude poskytovat netradiční ubytovací služby s využitím historické atmosféry domu i města tj. zážitkovou turistiku. Celková ubytovací kapacita penzionu bude 10 lůžek.


ROP SZ POMOHL S REKONSTRUKCÍ ÚSTAVU SOCIÁLNÍ PÉČE V HÁJI U DUCHCOVA


Slavnostního otevření druhého pavilonu Ústavu sociální péče v Háji u Duchcova se 23. února 2010 zúčastnila radní pro sociální oblast Jana Ryšánková. Rekonstrukcí podkrovních a půdních prostor byl přestěhován provoz prádelny, kanceláří do podkroví pavilonu 2 ústavu sociální péče Háj u Duchcova z dosud nevyhovujícího a dezolátního pavilonu 1.Díky projektu „Ústav sociální péče Háj u Duchcova, p. o. REKO stávajícího půdního prostoru budovy č. 2“, na který Krajský úřad Ústeckého kraje získal z Regionálního operačního programu Severozápad z oblasti podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury více jak 24 miliónů korun, vznikla v těchto prostorách tělocvična pro terapeutickou a další činnost s mentálně a kombinovaně postiženými klienty ústavu.„Přemístění provozu prádelny i administrativního zázemí bylo již nevyhnutelné, protože stávající umístění těchto úseků ústavu bylo již dožilé a dlouhodobě neudržitelné. Díky projektu jsme vytvořili lepší podmínky pro aktivní život nejen desítkám klientů ústavu, ale také odborným, administrativním i provozním pracovníkům“, řekla Jana Ryšánková.


OBRNICE NAŠLY VYUŽITÍ PRO STAROU OBECNÍ ŠKOLU


Slavnostního otevření Integrovaného centra volnočasových aktivit se 23. února 2010 v Obrnicích zúčastnil předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Jiří Šulc, který se spolu se starostou obce Stanislavem Zaspalem a místostarostkyní Drahomírou Miklošovou ujali přestřižení pásky. Na projekt „Integrované centrum volnočasových aktivit v Obrnicích“, který vznikl rekonstrukcí staré školy, získala obec téměř 27 miliónů korun z Regionálního operačního programu Severozápad z oblasti podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury.Náplní tohoto centra budou volnočasové aktivity pro děti i dospělé. V suterénu budovy vznikla prostorná tělocvična spolu s hygienickým zázemím, kde děvčata z obce předváděla v rámci prohlídky ukázky z břišních tanců.V prvním podlaží vznikl příjemný kulturní sál s předsálím, který bude využíván především pro společenské akce přednášky, koncerty, plesy, vítání občánků a výroční zasedání. „V současné době připravujeme program na využití jednotlivých místností. Druhé nadpodlaží jsme věnovali volnočasovým aktivitám pro klub mládeže a klub seniorů, ale i čtenáři si přijdou na své v obecní knihovně s internetovým koutkem, pro kterou se zde také našel vhodný prostor,“ uvedl starosta obce Stanislav Zaspal.V rámci projektu byly zrekonstruovány i půdní prostory především nová výtahová šachta, úpravy vstupů a úpravy konstrukce krovů. Tyto prostory však čekají na budoucí využití.


PŘEDSEDA REGIONÁLNÍ RADY PŘEDSTAVOVAL NOVINÁŘŮM PROJEKTY DĚČÍNA


Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad uspořádala 22. února 2010 další presstrip. Novinářům se během něj seznámili s některými projekty realizovanými s podporou ROP Severzápad v Děčíně. Předseda Regionální rady Jiří Šulc je zároveň informoval o současném vývoji ROP SZ a vyhlídkách v roce 2010. „Plán na rok 2010 počítá s vyhlášením výzev k předkládání projektů ve dvou hlavních vlnách. Od dubna do června bude možné podávat projekty zaměřené například na rozvoj infrastruktury v oblasti lidských zdrojů, revitalizaci a regeneraci středních a malých měst, investice pro zlepšení fyzické infrastruktury obcí a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu. V květnu se počítá s vyhlášením výzvy pro projekty budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti a projekty, které řeší zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení. Na podzim roku 2010, konkrétně od října do prosince, pak bude možné předkládat projekty, zaměřené na rozvoj dopravní obslužnosti regionu, budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu a podporu marketingu, tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu,“ uvedl v úvodu Jiří Šulc.Prvním s představených projektů byl „Zámek Děčín – kulturně společenské centrum“, na jehož modernizaci získalo statutární město Děčín z ROP SZ více jak 150 miliónů korun. „Projekt je zaměřen na komplexní stavební rekonstrukci jižního křídla z hlediska zajištění odpovídajících podmínek pro výstavnictví a kulturně-společenský život, čímž byl zámek proslaven v minulosti. V rámci projektu vznikne kulturně-společenské centrum s multifunkčním sálem, rozšíří se prostory galerie, prohlídkových tras zámku a zámeckého komplexu, kde budou vybudovány sklady a depozitáře pro účely provozu zámku včetně aranžérny a dílny. Ta bude sloužit pro potřeby realizace výstav,“ představil projekt primátor města Vladislav Raška.Druhým z úspěšně podaných projektů byl projekt „Evropská obchodní akademie Děčín – rekonstrukce budovy“, na kterou Krajský úřad Ústeckého kraje získal téměř 42 miliónů korun z ROP SZ. Cílem projektu je modernizace a fyzická obnova stávající zastaralé budovy, ve které probíhá výuka studentů Evropské obchodní akademie (dále jen EOA). Cíl zahrnuje revitalizaci a modernizaci jednotlivých učeben a zázemí školy. Zároveň řeší stávající prostorový nedostatek pro výuku přístavbou a nástavbou školy. „Chceme pro studenty vybudovat školu odpovídající podmínkám výuky z hlediska hygienického, vytvořit podmínky pro mimoškolní výchovu studentů a podmínky pro partnerskou spolupráci s ostatními školami,“ uvedl ředitel školy Jiří Petrášek.Zástupce ředitele pro ekonomickou a personální činnost Ladislav Kučera pak navázal a představil třetí projekt s názvem „Evropská obchodní akademie Děčín – přístavba tělocvičny včetně zázemí“, na který škola prostřednictvím ROP SZ získala přes 50 miliónů korun. „Záměrem projektu je rekonstrukce budovy EOA v Děčíně. Projekt je zaměřen na rekonstrukci suterénu školy, což jsou servisní prostory pro komplexní provoz školy –šatny, kabinety, archiv školy, kotelna, rozvodna sociální zařízení pro tělocvičnu, sklady, a dále na výstavbu nové tělocvičny, jejíž absence je nahrazována výukou v pronajatých prostorách. Toto vše zajistí odpovídající podmínky pro výuku jednotlivých zaměření obchodní akademie, především oboru sportovní marketing a management,“ řekl k projektu Ladislav Kučera.


ŠLUKNOV NA VELTRZÍCH CESTOVNÍHO RUCHU


Regionální informační centrum reprezentovalo díky dotaci z ROP SZ v rámci projektu „Rozšíření nabídky služeb regionálního IC ve Šluknově“ město Šluknov a region Šluknovska na veletrzích cestovního ruchu. V lednu se Regionální informační centrum představilo na mezinárodním veletrhu turistických možností v regionech REGIONTOUR, které se uskutečnilo v Brně. Dále se město Šluknov zúčastnilo mezinárodního veletrhu cestovního ruchu v německých Drážďanech a v únoru středoevropského veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY WORLD v Praze.„Tradičně velký zájem byl o nové propagační materiály našeho města, zejména Šluknovského zámku, i materiály měst a obcí Šluknovského výběžku, možnosti ubytování, tipy na výlety apod. Bylo příjemným zjištěním, že probíhající hospodářská krize vysokou návštěvnost veletrhů nijak neovlivnila. Zájem německých turistů a návštěvníků o náš region na veletrhu v Drážďanech, kterého jsme se zúčastnili poprvé, však byl rozhodně největší a předčil naše očekávání,“ uvedla Ing. Ivana Lukešová.