Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Amfiteátr v Lokti
 • Silnice Pstruží
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Společenský objekt Dalovice
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Regioshark
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Meandr Ohře
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Volnočasový areál Rolava
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Retromuseum v Chebu
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Regioshark
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Zubrnice
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Zubrnice
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Nemocnice v Mostě
 • Městská knihovna v Nové Roli

Archive for Březen 2010

PODEPSÁNY DALŠÍ SMLOUVY K DÍLČÍM PROJEKTŮM IPRM DĚČÍN


Předseda Regionální rady Regionu soudržnosti Severozápad Jiří Šulc a primátor města Děčín Vladislav Raška podepsali 19.3.2010 smlouvy o poskytnutí dotace na dalších pět projektů Integrovaného plánu rozvoje města. Děčín získá z Regionálního operačního programu Severozápad na sedm projektů bezmála 534 milionů korun. Smlouvu k projektu Zámek Děčín –kulturně společenské centrum už podepsalo město loni. V nejbližší době bude podepsána ještě smlouva k projektu Revitalizace objektu „Atlantik“.„Původní objekt budovy Atlantik na břehu Labe nechalo město zbourat už loni. Se stavbou nového objektu, kde má být knihovna a multimediální centrum, se má začít ještě letos na jaře. Podpis smlouvy na tento projekt pozdržela nutná podmínka. V této chvíli nedisponujeme, jak předpokládá metodika poskytování dotací, platným stavebním povolením,”vysvětlil při podpisu smluv Raška.Smlouvy, které byly podepsány se týkají projektů „Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad“, „Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího vzdělávání“, „Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského“, „Plavecký areál Děčín – rozšíření kapacity“ a „Budova magistrátu B2 – Centrální archiv a správní agendy“.


PŘEDSEDA REGIONÁLNÍ RADY NAVŠTÍVIL DALŠÍ PROJEKTY


Zástupcům médií se 18. března 2010 naskytla další příležitost seznámit se s postupem realizace několika projektů podpořených z Regionálního operačního programu Severozápad v Ústeckém kraji. Postup prací si mohli prohlédnout společně s předsedou Regionální rady Jiřím Šulcem.

V Teplicích měli přítomní možnost navštívit zdejší konzervatoř, která bude zrekonstruována a rozšířena v rámci projektu s názvem „Konzervatoř Teplice, REKO zadního traktu budovy, dostavba zázemí, úprava dvora. Ústecký kraj získal dotaci bezmála 95 milionů korun z Prioritní osy 1, oblasti podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů.Teplická konzervatoř získá díky projektu nové prostory a zázemí v objektu, který byl delší dobu bez využití. V současné době zde již probíhají stavební úpravy. V nových prostorách vzniknou učebny a cvičebny pro výuku hry na bicí nástroje, zkušebny symfonického orchestru, zázemí za koncertním sálem, zkušebny pro výuku smyčcových nástrojů a kytary a také učebna pohybové výchovy.Další zastávkou presstripu byl projekt „Oblastní muzeum v Lounech, p.o., Revitalizace Nového Hradu v Jimlíně“, na který získal Ústecký kraj necelých 44 milionů korun z Priorotní osy 4, oblasti podpory 4.1. Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu. Předmětem projektu je rekonstrukce a revitalizace významné kulturní památky zámku Nový Hrad v obci Jimlín na Lounsku.V rámci projektu dojde k rekonstrukci objektů a veřejných prostranství v areálu zámku, jejímž cílem je zpřístupnit hrad pro veřejnost a vytvořit kvalitní zázemí a infrastrukturu pro správu a provoz zámku tak, aby se tato památka stala vyhledávaným turistickým cílem. Stavebními úpravami budou vytvořeny prostory pro expozice, činnost správy zámku a zázemí pro návštěvníky. V současné době je rekonstruována budova bývalého úřednického domu a jižní a východní křídla zámku. Dokončeny jsou sklepní prostory pod druhým nádvořím, parkoviště pro návštěvníky zámku a část přístupových komunikací.Výjezd byl zakončen v Žatci, kde se předseda Regionální rady zúčastnil informační schůzky k projektu „Chrám chmele a piva“. Starosta města Žatec Erich Knoblauch zdůraznil význam tohoto projektu pro město, na který se jim podařilo získat dotaci 211,4 milionu korun také z oblasti podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu. Člen zastupitelstva a vedoucí informačního centra Jan Novotný pak zhodnotil stav cestovního ruchu ve městě a regionu a nastínil možnosti dalšího využití celého areálu pro návštěvníky, ale také jako příležitost pro místní podnikatele. Více informací o projektu najdete na internetových stránkách
města Žatec
.


ÚRR SEVEROZÁPAD NA NOVÉ ADRESE


Vážení žadatelé a příjemci dotací z ROP SZ,


Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad naleznete od 15. března 2010 na nové adrese v ulici Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem. Změnou územního pracoviště v Ústí nad Labem došlo také ke změně telefonních kontaktů, které naleznete na této stránce.


Těšíme na setkání při konzultacích.


MULTIFUNKČNÍ CENTRUM V BŘEZOVÉ SLAVNOSTNĚ OTEVŘELO


„Multifunkční centrum Březová – 1. etapa“ to je název projektu, na který město Březová získalo dotaci z ROP SZ více jak 41 miliónů korun. Obsahem projektu bylo vytvoření kvalitní infrastruktury pro společenský, kulturní, spolkový a sportovní život obyvatel města Březová a nejbližšího okolí, a to prostřednictvím rekonstrukce a přeměny stávající budovy kulturního domu na multifunkční centrum. To se také podařilo. Za účasti velkého počtu pozvaných hostů bylo dne 9.3.2010 toto centrum slavnostně otevřeno.Program slavnostního otevření zahájila místní dechová kapela Březováček a po krátkém proslovu starosta města Březová Miroslav Bouda představil v prezentaci postup stavebních prací a co vše bylo součástí rekonstrukce. Zhodnocením přínosu pro region pozdravil přítomné také hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný. Po té následoval bohatý program s představením sportovních oddílů, které budou halu využívat. Kromě fotbalistů, volejbalistů a oddílu řeckořímského zápasu předvedli krátkou ukázku také sportovní gymnastky a dívčí taneční skupina.Provoz Multifunkčního centra symbolicky zahájil volejbalovým podáním hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný, který v minulosti působil jako trenér celostátní volejbalové reprezentace. Přítomní pak měli možnost prohlédnout si všechny součásti centra. Kromě rozšířené sportovní haly s vybudovaným sociálním zázemím a šatnami pro sportovce, která však může sloužit také jako společenský sál pro pořádání plesů a jiných kulturních akcí, je již v provozu restaurace a herna s barem.Z vlastních zdrojů se městu podařilo vybavit hernu také k multifunkčnímu využití. Jsou zde k dispozici dvě bowlingové dráhy, squashový kurt, stůl na shuffleboard, stolní fotbal a golfový trenažér.

V PĚTI MĚSTECH KRAJE NAJDOU POSTIŽENÍ NOVÁ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ


Umožní jim to projekt Toa Point, v rámci něhož vznikne v regionu 10 moderních bezbariérových sociálních zařízení na evropské úrovni. Stavba prvního z těchto míst začala 1. března v Sokolově.

„Výhodou tohoto zcela ojedinělého projektu je především přístup za pomoci Euroklíče, který mají k dispozici lidé se zdravotním postižením i rodiče dětí do tří let. V našem regionu se tak významně rozšíří infrastruktura přátelská mladým lidem i seniorům,“uvedl během zahájení stavby hejtman Josef Novotný s tím, že projekt přispěje také k rozvoji cestovního ruchu nejen v lázeňských městech.

Projekt realizuje za podpory Karlovarského kraje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR ve spolupráci s partnerskými městy, kde se postupně vybudují podobná místa. Kromě Sokolova jsou to Karlovy Vary, Cheb, Mariánské Lázně a Skalná. „Projekt je financován z dotace Regionálního operačního programu Severozápad a jeho celkový rozpočet dosáhne asi 25 milionů korun,“upřesnil předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása. Dotace z ROP Severozápad činí 85 procent celkových nákladů, 7, 5 procenta hradí žadatel projektu, tedy Národní rada osob se zdravotním postižením ČR a 7, 5 procenta je příspěvek ze státního rozpočtu poskytovaný prostřednictvím Regionální rady.

Stavba všech deseti zařízení proběhne do konce září a zrealizuje ji společnost Thermia Bau, která vyhrála výběrové řízení. Jednotlivá sociální zařízení budou citlivě stavebně zakomponována do zástavby měst a obcí. Zatímco v Mariánských Lázních a ve Skalné se budou rekonstruovat starší objekty, v ostatních městech budou vystavěny zcela nové budovy. V Sokolově se bude stavět u Hornického domu, v ostatních městech půjde o oblasti, které s oblibou vyhledávají nejen místní, ale i turisté.Zdroj: www.kr-karlovarsky.cz