Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Silnice Pstruží
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Amfiteátr v Lokti
 • Nemocnice v Mostě
 • Retromuseum v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Zubrnice
 • Volnočasový areál Rolava
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Regioshark
 • Meandr Ohře
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Společenský objekt Dalovice
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Nemocnice v Mostě
 • Meandr Ohře
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Zubrnice
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Regioshark
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Retromuseum v Chebu
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Silnice v Krásné Lípě

Archive for Duben 2010

NOVÍ ŽADATELÉ VĚDÍ JAK NA DOTACE Z ROP SZ


Na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v Ústí nad Labem byli 29. dubna 2010 proškoleni noví žadatelé prostřednictvím semináře „Zpracování žádosti o dotaci v podmínkách 15. výzvy ROP Severozápad“.

Více jak padesát účastníků mělo v dopoledním bloku možnost čerpat vědomosti z kladných příkladů již podpořených projektů a byli seznámeni nejen s novinkami v pravidlech ROP SZ pro 15. kolo výzvy, především podporovanými aktivitami, změnami v dokumentaci a aplikaci eCBA, ale také v následné kontrole projektů a problematice veřejných zakázek v projektech ROP SZ.

V odpoledním programu semináře se žadatelé seznámili s elektronickou aplikací Benefit7, kde měli možnost praktické ukázky vyplnění formuláře žádosti o dotaci. Následně mohli konzultovat své projektové záměry. Totožný seminář se uskuteční 6. května 2010 také v Karlových Varech.DOKONČENA REKONSTRUKCE DOMOVA DŮCHODCŮ A ÚSTAVU SOCIÁLNÍ PÉČE V KRÁSNÉ LÍPĚ


Před devíti lety byla zahájena první etapa dlouhodobé, rozsáhlé a finančně náročné rekonstrukce budov Domova důchodců a Ústavu sociální péče v Krásné Lípě. Další etapa prací byla prováděna v letech 2003 – 2004 a v posledních sedmnácti měsících tu probíhala třetí etapa, která zahrnovala výměnu oken a zateplení budovy A, rekonstrukce části ubytovacích kapacit pavilonu B, ale také opravu zpevněných ploch a oplocení celého areálu. Velmi významnou součástí rekonstrukce pavilonu B je nová elektroinstalace, elektrická požární signalizace, evakuační rozhlas a dorozumívací zařízení pro personál a obyvatele Domova.Slavnostní otevření rekonstruovaných budov proběhlo 27.4.2010 za účasti zástupců Ústeckého kraje. Pásku slavnostně přestřihli ředitel Domova Ing. Petr Nový, členka rady Ústeckého kraje Jana Ryšánková a zástupce dodavatelské firmy Stavby holding cz a.s.Podstatného zlepšení života se tak v Domově důchodců a Ústavu sociální péče dočká 111 klientů. U mnohých pokojů přibyly bezbariérové koupelny, více prostoru je v pokojích nepohyblivých osob a nová je například také hobby pracovna. Díky dotaci z Regionálního operačního programu Severozápad stačilo Ústeckému kraji, který je zřizovatelem této organizace, uvolnit ze svého rozpočtu na zmíněnou rekonstrukci necelé čtyři miliony korun. Projekt byl podpořen z Oblasti podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury Regionálního operačního programu Severozápad částkou více než 46 milionů korun.


GYMNÁZIUM V RUMBURKU PROŠLO ROZSÁHLOU REKONSTRUKCÍ


Dne 27.dubna 2010 bylo slavnostně otevřeno gymnázium v Rumburku. Stoletá budova musela projít zásadní rekonstrukcí, aby mohl být zachován provoz školy. Bylo nutné provést rekonstrukce sociálních zařízení, komunikačního systému pro osoby, odvlhčení suterénních zdí, rekonstrukce rozvodů ústředního topení, větrání a vzduchotechniky, elektroinstalace, revitalizace fasády a oken, rekonstrukce školní jídelny a přestavba kuchyně, rekonstrukce venkovní splaškové a dešťové kanalizace a rekonstrukce vodovodní přípojky.
„Většina toho co bylo provedeno již není vidět, protože jde zejména o rozvody ve zdech, ale věříme, že se to pozitivně projeví také ve finanční náročnosti provozu školy. Snažili jsme se co nejvíce zachovat nebo i obnovit původní vzhled budovy. Například sondou do povrchové úpravy oken jsme získali vzorek původní barvy, takže barevně by okna měla odpovídat tomu jak vypadala před sto lety,“ řekl ředitel gymnázia Roman Kroutil.Rekonstrukce trvala déle než rok a probíhala za plného chodu školy. Jen letní prázdniny měli studenti o něco delší, protože některé stavební činnosti nebylo možné při zachování provozu školy vykonávat. „Největší úpravy byly prováděny v suterénu budovy, došlo ke kompletní výměně odpadových rozvodů a v celém prostoru byla položena nová dlažba. Také jídelna dostála zásadní změny, byla zrušena kuchyně a barevnost interiéru výdejny si navrhli sami studenti, včetně loga gymnázia v podlahové krytině. Podařilo se nám také vybudovat bezbarierový přístup do budovy a i když nebylo možné do tak starého objektu začlenit výtah, pohyb po budově pro handicapované studenty je vyřešen pojízdnou rampou,“ dodal ředitel Kroutil.Ústecký kraj na tento projekt získal dotaci ve výši 53,5 milionu korun z Oblasti podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů Regionálního operačního programu Severozápad. Informace o dalších podpořených projektech, ale i podrobnosti o možnosti získání dotace najdete na webových stránkách www.nuts2severozadad.cz

FINANČNÍ NÁSTROJ JESSICA V ÚSTÍ NAD LABEM


Na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v Ústí nad Labem se 27. dubna 2010 zástupci měst z Ústeckého kraje seznámili prostřednictvím dopoledního workshopu o výhodách finančního nástroje JESSICA a prodiskutovali tak možnost budoucího propojení tohoto nástroje s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Severozápad.JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) neboli Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí je iniciativou Evropské Komise, Evropské investiční banky a Rozvojové banky Rady Evropy, jejímž cílem je podporovat projekty rozvoje měst.

Tento finanční nástroj neznamená nový zdroj finančních prostředků, nýbrž umožňuje využití prostředků strukturálních fondů EU jiným způsobem, než je standardní grantové financování. Pokud se řídící orgány operačních programů rozhodnou pro využití tohoto nástroje a vyčlení část alokace svého operačního programu, mohou prostřednictvím tzv. fondů rozvoje měst poskytovat podporu veřejným i soukromým subjektům na jejich investiční záměry formou půjček, záruk či vlastního kapitálu.

Totožný workshop, který se uskutečnil s kladným ohlasem v Ústí nad Labem, proběhne 28. dubna 2010 také v Karlových Varech. Bližší informace o nástroji JESSICA naleznete na těchto internetových stránkách
a také v příloze.


Jessica
Jessica.pdf (639 kB)

ROZDĚLOVAT SE BUDE DALŠÍCH 600 MILIÓNŮ


Od 27. dubna budou moci žadatelé znovu předkládat projekty do Regionálního operačního programu Severozápad. Šanci budou mít tentokrát záměry spadající do Oblastí podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, 1.3 Infrastruktura v oblasti lidských zdrojů a 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury obcí. Mezi úspěšné žadatele bude rozděleno přibližně 600 milionů korun. Projekty je možné podávat do 30. června 2010, 12:00 hodin.

„Plánované vyhlášení 15té výzvy bylo avizováno již v prosinci loňského roku, proto aby žadatelé měli dostatek času na přípravu projektů. Hlavní skupinou žadatelů v této výzvě budou opět naše města a obce. Ta mají o dotace z ROP Severozápad tradičně veliký zájem a očekáváme proto převis poptávky. Bude proto velmi záležet na kvalitě předložených projektů, protože podporu z evropských fondů mohou získat jen nejlépe hodnocené projekty,“ připomněl předseda Regionální rady Jiří Šulc.

V Oblasti podpory 1.2 – Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst je k rozdělení připraveno 296 milionů korun. Města z ROP Severozápad nejčastěji žádají o dotace pro projekty zaměřené na modernizaci technické a občanské infrastruktury. S přispěním evropských dotací se mohou pustit například do obnovy veřejných prostranství, osvětlení nebo veřejné zeleně. Podporu mohou z této oblasti podpory získat také například pro výstavbu a modernizace knihoven, modernizaci a úpravy vzdělávací infrastruktury nebo pro rekonstrukce infrastruktury pro poskytování sociálních služeb, například centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře nebo chráněné bydlení.

Obce své projekty mohou předkládat v rámci Oblasti podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury, kde se bude rozdělovat 152 milionů korun. Podporu mohou získat například pro modernizace veřejných prostranství, dětských hřišť nebo veřejných sportovišť. Prostředky z regionálního operačního programu jim ale mohou pomoci třeba i při modernizaci knihoven, školek nebo domů pro seniory.

V Oblasti podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti lidských zdrojů, jsou hlavními žadateli kraje a jejich příspěvkové organizace. S podporou z ROP Severozápad mohou rekonstruovat například školy, ústavy sociální péče nebo vybavit svá zdravotnická zařízení novými přístroji. K rozdělení je zde připraveno 152 milionů korun.

Žadatelé dosud předložili do ROP Severozápad 610 projektů, pro které žádali podporu ve výši bezmála 25 miliard. Dosud bylo z ROP Severozápad rozděleno přibližně 13,5 miliardy korun (včetně přibližně 3 miliard korun pro integrované plány rozvoje měst – Ústí n.L., Karlovy Vary, Chomutov, Děčín). Podpořeno bylo 208 projektů (z Ústeckého kraje 121), dokončeno bylo 37 projektů nebo etap (z Ústeckého kraje 19 projektů). U dokončených projektů či etap bylo dosud proplaceno přes 1,4 miliardy korun. Z toho příjemci v Ústeckém kraji již fakticky získali přibližně 900 milionů korun.

„Do konce letošního roku může být prakticky rozdělen zbytek peněz do výše 19 miliard korun, které mají Ústecký a Karlovarský kraj k dispozici. Nanejvýš aktuální bude tedy náš návrh, aby MMR respektive Vláda ČR posílila finančně náš ROP Severozápad například z operačních programů, které evropské peníze vzhledem k nedostatku kvalitních projektů nečerpají a hrozí i reálná možnost vrácení peněz do Bruselu. A to by byla škoda“ uzavírá Jiří Šulc.

Bližší informace o vyhlášených výzvách zájemci najdou na www.nuts2severozapad.cz