Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Zubrnice
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Regioshark
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Zubrnice
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Volnočasový areál Rolava
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Retromuseum v Chebu
 • Meandr Ohře
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Nemocnice v Mostě
 • Silnice Pstruží
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Společenský objekt Dalovice
 • Amfiteátr v Lokti
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Regioshark
 • Meandr Ohře
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu

Archive for Květen 2010

INSTALAČNÍ DEN IS BENEFIT7 A MONIT7


Vážení žadatelé,


1. června 2010 od 8:00 do 17:00 hodin bude probíhat instalace na informačních systémech Benefit7 a Monit7. V době instalace nebudou aplikace přístupné.


Děkujeme za pochopení.


DRUHÉ KOLO AEROPLÁNU – DALŠÍ VÝHERCI PŘEVZALI CENY


Náměstek hejtmanky Arno Fišera předal ceny vylosovaným účastníkům soutěže „AEROPLÁN“, která je věnována projektům Regionálního operačního program regionu soudržnosti Severozápad.

Vítězem tohoto soutěžního kola se stala Zdeňka Poustevská z Loun, která obdržela poukaz na vyhlídkový let.

„Evropská unie, její fondy a projekty jsou významným prvkem při rozvoji regionu. Jsem rád, že obyvatelé kraje se o čerpání evropských peněz a o realizované projekty zajímají,“ uvedl náměstek hejtmanky Arno Fišera při předávání cen.

V každém kole soutěže jsou vyhlášeny tři znalostní otázky na téma projektů podpořených z fondů Evropské Unie. Otázky jsou vyhlašovány v regionálním tisku (Sedmička), v letácích a na www.aeroplanem.cz. Odpovědi mohou účastníci posílat pomocí SMS na číslo 720 002 351 nebo prostřednictvím webového formuláře na www.aeroplanem.cz/soutez. Odpovědi na všechny otázky lze najít na webu a v textech uveřejňovaných k „AEROPLÁNU“ v Sedmičce. V každém kole jsou dvě sady otázek a dvě sady cen, vždy jedna sada pro Ústecký a jedna pro Karlovarský kraj.Hlavní cena každého kola je vyhlídkový let pro tři osoby nad Ústeckým (Karlovarským) krajem. Druhým vylosovaným v tomto soutěžním kole byl Jiří Dubský z Ústí nad Labem, který obdržel cenu v podobě poukazu do sportovního centra Tornádo v Mostě. Třetí oceněnou tohoto kola byla Marta Danielová z Ústí nad Labem, která obdržela dárkové předměty Ústeckého kraje a ROPu.S výherci druhého kola soutěže Zdeňkou Poustevsko, Martou Danielovou a Jiřím Dubským se setkal náměstek hejtmanky Arno Fišera.Zdroj: www.kr-ustecky.cz

ZMĚNA LHŮTY PRO PŘEDLOŽENÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY


Vážení žadatelé,


na základě úpravy lhůty pro předložení monitorovací zprávy projektu v Metodice monitorování vydané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR došlo v dokumentaci pro 16. výzvu ke zkrácení lhůty z původních 60 kalendářních dnů na 20 pracovních dnů. Změna se promítla také ve vybraných definicích pojmů – datum ukončení etapy, datum ukončení (fyzické) realizace projektu, datum ukončení projektu, datum předložení monitorovací zprávy a ŽOP, včetně jejich grafického znázornění (blíže viz Příručka pro žadatele, Příručka pro příjemce, Prováděcí dokument).

V důsledku této změny bude rovněž od 1. 7. 2010 upravena webová aplikace BENEFIT7, prostřednictvím které vyplňujete žádost o dotaci z ROP NUTS II Severozápad. V období od 27. 5. do 30. 6. 2010 proto nevyplňujte na záložce „projekt – harmonogram projektu“ časové údaje. Finální uložení žádosti se správným nastavením časových údajů vztahujících se k projektu bude možné provést až v termínu od 1. 7. do 26. 8. 2010 (datum ukončení příjmu žádosti o dotaci).

V případě nejasností neváhejte kontaktovat pracovníky územně příslušných Oddělení administrace projektů. Změna bude podrobně vysvětlena na připravovaných seminářích pro žadatele zpracovávající žádost o dotaci v rámci 16.výzvy.

ČESKÉ DRÁHY PODEPSALY SMLOUVY NA MODERNIZACI VLAKŮ


Celkem 14 nových železničních kolejových vozidel za 1,5 miliardy korun zajistí České dráhy na regionální tratě v Karlovarském a Ústeckém kraji. K pořízení nových vlakových souprav se zavázaly ČD ve smlouvě o zajištění dopravní obslužnosti, jíž uzavřely v obou krajích vloni na deset let. Právě tato dlouhodobá smlouva pak umožnila ČD podat žádost o dotaci. Tři projekty podané v rámci 11. výzvy Regionálního operačního programu Severozápad do oblasti podpory 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu schválil výbor Regionální rady a České dráhy získaly podporu v celkové výši 624 milionů korun. Dva projekty řeší zvýšení atraktivity železniční dopravy, zvýšení komfortu cestujících a zlepšení podmínek přepravy handicapovaných osob v regionální dopravě jednotlivých krajů. Třetí projekt pak modernizaci kolejových vozidel na trati spojující oba kraje.V Karlových Varech byly 26. května 2010 podepsány smlouvy o dotaci, které podepsal předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Petr Žaluda. Za Ústecký kraj se jednání účastnila hejtmanka Jana Vaňhová, náměstek hejtmana Petr Navrátil za Karlovarský kraj a Tomáš Hybner místopředseda Regionální rady Regionu soudržnosti Severozápad.

„Dvě soupravy budou nasazeny na páteřní trati z Karlových Varů do Chomutova. Sedm nových elektrických souprav bude nasazeno v Ústeckém kraji na tratě Děčín – Kadaň a Ústí nad Labem –Litvínov a pět motorových souprav na regionální tratě v Karlovarském kraji,“ řekl generální ředitel Petr Žaluda. Nyní ČD vyhlásí v co nejkratším možném termínu mezinárodní zadávací řízení na dodávky nových souprav a předpokládají, že se tendru může zúčastnit až sedm či osm výrobců kolejových vozidel. „Není vyloučeno, že by se první nové soupravy mohly na regionálních tratích objevit už v závěru roku 2011. Požadavkem je například, aby soupravy byly nízkopodlažní, měly klimatizaci, bezbariérové toalety a audiovizuální informační systém i čalouněné sedačky,”dodal Žaluda. Po dodání všech souprav dosáhne obnova vozového parku provozovaného ČD v Karlovarském kraji na regionálních tratích více než 80 procent. V Ústeckém kraji, který je rozlohou mnohem větší a ČD v něm provozují mnohem více tratí, se modernizace zvýší zhruba na 70 procent.

„Podobné projekty se snažíme podporovat, protože je potřeba si uvědomit důležitost moderní železniční dopravy“ zhodnotil uzavření smlouvy Tomáš Hybner.


V JÁCHYMOVĚ SE KONALO 8. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU


V úterý 25. května hostil lázeňský hotel Běhounek v Jáchymově osmé zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu Severozápad. Jeho jednání řídil předseda Tomáš Hybner. Členy monitorovacího výboru jsou zástupci měst a obcí regionu Severozápad, ministerstev, zástupci řídících orgánů operačních programů i neziskových organizací. Evropskou komisi zde reprezentoval Tomáš Kuchtík, zástupce české jednotky Generálního ředitelství pro regionální politiku Evropské komise.Jednání odstartovalo představení nového ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Petra Kušnierze, ten byl sice do funkce jmenován již v prosinci, ale poslední monitorovací výbor se sešel 25. listopadu loňského roku. Na jednání například zástupkyně ministerstva pro místní rozvoj Šárka Fojtíková prezentovala návrhy možných revizí operačních programů. Zástupci Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Severozápad prezentovali zprávu o průběhu realizace Regionálního operačního programu, dále se vyhodnocovaly plány za rok 2009 a to konkrétně evaluační plán, komunikační plán a plán čerpání technické asistence .

Neopomnělo se také zdůraznit, že se v rámci šestnácti výzev proplatilo 2,2 miliardy korun.Po několikahodinovém jednání měli členové monitorovacího výboru možnost prohlédnout si projekt – konkrétně lázeňský hotel Běhounek v Jáchymově, který byl spolufinancován v rámci Regionálního operačního programu Severozápad.

Další setkání monitorovacího výboru je naplánováno na podzim letošního roku.