Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Retromuseum v Chebu
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Volnočasový areál Rolava
 • Amfiteátr v Lokti
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Meandr Ohře
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Společenský objekt Dalovice
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Regioshark
 • Regioshark
 • Nemocnice v Mostě
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Zubrnice
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Nemocnice v Mostě
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Silnice Pstruží
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Zubrnice
 • Meandr Ohře
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Silnice v Krásné Lípě

Archive for Červen 2010

V PROGRAMU ROP SEVEROZÁPAD DOŠLO K POKROKU


Předem je nutné říci, že řídící orgán ROP Severozápad pravidelně provádí sledování průběhu realizace Regionálního operačního programu Severozápad a informuje Výbor regionální rady o jeho průběžném pokroku.

K poslednímu květnu tohoto roku bylo podáno celkem 611 projektů s celkovým finančním objemem 25 032 169 522 korun, z toho bylo schváleno 235 projektů v objemu 12 830 353 775 korun. Zasmluvněno bylo 217 projektů s celkovým finančním objemem 10 838 157 177 korun. Třiatřicet projektů v objemu 1 103 998 639 korun bylo ukončeno. Proplaceno bylo 2 103 475 568 a certifikováno 470 266 463 korun.

„Oproti předchozímu VRR došlo k pokroku v ukončení jednoho projektu v objemu 129 937 208 korun – konkrétně se jedná o projekt Rekonstrukce zimního stadionu v Sokolově. Proplacené prostředky se navýšily o 770 871 667 korun a certifikované o 146 600 452 korun“, uvedl předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Jiří Šulc.

Počet ukončených projektů v Ústeckém a Karlovarském kraji:

V prioritní ose 1 Regenerace a rozvoj měst
bylo v obou krajích ukončeno celkem 8 projektů a proplacena byla celková částka ve výši 611 167 917 korun.

V této prioritní ose ROP Severozápad podpořil například projekt Rekonstrukce zimního stadionu v Sokolově. Díky tomu teď mohou sportovci a veřejnost využívat ledovou plochu a po rekonstrukci moderní halu.

V prioritní ose 2 Integrovaná podpora místního rozvoje bylo v obou krajích ukončeno celkem 6 projektů a proplacena byla částka ve výši 84 368 967 korun.Tady byl například podpořen projekt Rekonstrukce a dostavba víceúčelového areálu pro sportovní aktivity ve městě Chyše. Díky podpoře Regionálního operačního programu tak místní fotbalisté a amatérští sportovci, už nemusejí hrát na svažitém, neodvodněném hřišti, které neodpovídalo regulím.V prioritní ose 3 Dostupnost a dopravní obslužnost byl v obou krajích ukončen 1 projekt a proplacena byla celková částka ve výši 87 190 825 korun.

Jednalo se konkrétně o Modernizaci letiště Karlovy Vary- III. etapa, 2. část. V rámci projektu vznikla nová odbavovací budova. Ta tak nyní cestujícím nabízí vyšší komfort při odbavení a odpovídá standardům mezinárodního letiště a významu regionu. Díky realizaci projektu je možné odbavení cestujících ze tří až čtyř letadel střední velikosti současně.

V prioritní ose 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu bylo v obou krajích ukončeno celkem 12 projektů a proplacena byla částka ve výši 178 040 930 korun.Zde ROP Severozápad podpořil například Naučnou stezku s expozicí zvířat v lesoparku Amerika ve Františkových Lázních. Projekt řeší regeneraci historicky významné lokality v území neudržovaného lesoparku, který je od konce 19. století důležitým vycházkovým místem ve Františkových Lázních. Nová stezka prochází celým řešeným územím, přes revitalizovanou a rozšířenou expozici zvířat.V prioritní ose 5 Technická asistence bylo v obou krajích ukončeno celkem 6 projektů a proplacena byla částka ve výši 143 230 000 korun. Podrobnější informace o jednotlivých projektech jsou k dispozici na našich webových stránkách.

LITVÍNOVSKÝ KALENDÁŘ ZÍSKAL PRESTIŽNÍ CENUMěsto Litvínov se opět zúčastnilo soutěžní přehlídky propagačních tiskovin obcí a turistických oblastí ČR Tourpropag 2010 v Písku. V již 14. ročníku přehlídky získalo město v kategorii Kalendář 2. místo s kalendářem na rok 2010 nazvaným Galerie pod širým nebem. Jedná se o zpracování námětu Dáši Wohankové formou fotografií Ibry Ibrahimoviče, které zachycují vybraná sochařská díla na území Litvínova. V kalendáři jsou prezentovány například pískovcové sochy Miloslava Chlupáče, Michaela Bílka nebo místního sochaře Stanislava Hanzíka, který je v kalendáři prezentován také bronzovým Památníkem 1. stavby mládeže z roku 1982 a sochou Ivana Hlinky z roku 2006. Druhé místo získal Litvínov ve zmiňované kategorii mezi 53 konkurenty z celé České republiky.


Propagační materiál vznikl díky finanční podpoře z Regionálního operačního programu regionu soudružnosti Severozápad. Město podalo žádost o dotaci na projekt Litvínov – město v pohybu a z Prioritní osy 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu získalo z Oblasti podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu téměř 1,7 milionu korun na soubor materiálů k propagaci města. Cílem projektu je oslovení, zvýšení povědomí a přilákání dalších potenciálních návštěvníků do Litvínova a jeho okolí. Aktivní propagací města a cílenou komunikací bude dosaženo větší informovanosti nejen o samotném městě, ale i o zajímavostech v jeho okolí a dojde tak k dalšímu nárůstu návštěvnosti.

INSTALAČNÍ DEN IS BENEFIT7 A MONIT7


Vážení žadatelé,


1. července 2010 bude probíhat instalace na informačních systémech Benefit7 a Monit7. V době instalace nebudou aplikace přístupné.


Děkujeme za pochopení.SKONČILA DRUHÁ ETAPA REKONSTRUKCE CHEBSKÉ PĚŠÍ ZÓNYV pondělí 28. června byla slavnostně ukončena II. etapa projektu Pěší zóna – ulice Svobody – Cheb. Město při této příležitosti uspořádalo tiskovou konferenci, kterou zahájil starosta města Jan Svoboda. “Úvahy začaly už před 12 lety, ale dnes mohu říci, že se vyplatilo počkat a podat žádost o dotaci do Regionálního operačního programu Severozápad. Získali jsme na tento projekt finanční podporu ve výši téměř 127 milionů korun. Mohli jsme tedy realizovat rekonstrukci podle studie společnosti A69 – architekti, která jde cestou moderního bulváru, “ řekl Svoboda. S pomocí odlišných druhů dláždění nebo jiného rozmístění stromů vytvořili architekti bulvár s dvěma náměstíčky, které tvoří jakési křižovatky dění na pěší zóně. „Největší obavy jsme samozřejmě měli ze změn v navržené studii, kterým se u tak rozsáhlého projektu nedá vyhnout, ale musím říct, že v tomto případě jsme se s městem vždy dohodli tak, že ty změny měly pozitivní dopad na konečný vzhled,“ řekl Jaroslav Wertig ze společnosti A69 – architekti. Podle místostarosty Michala Pospíšila může chebská pěší zóna působit na lidi jinak, než jsou zvyklí například z nedalekých německých měst –s pseudohistorizujícím vzhledem pěších zón.Celou pěší zónu spojuje jednotný mobiliář, vysazení platanů a okrasných hrušní. Mobiliář doplňují netradiční lampy a moderní LEDdiodové osvětlovací a informační sloupy, na kterých střídavě běží aktuální čas, textová sdělení a grafické animace. Středem pěší zóny vede odvodňovací žlab zakrytý roštem, do kterého jsou vypáleny odkazy na důležité události z historie města. Monumentální otočná Brána času, která symbolicky uzavírá a otevírá přístup do starého města byla instalována na hranici pěší zóny s náměstím Krále Jiřího z Poděbrad. Je z oceli, na výšku měří 9 metrů, na šířku 2 metry a váží 3,5 tuny. „V poledne navazuje na tu pěší linku a v noci je jako zavřená, jsou to vlastně takové dveře do už neexistujícího domu, který stál na tomto místě,“ popisuje své dílo akademický sochař Marian Karel, autor Brány času.Skončila tak hlavní část stavby, která navázala na I. etapu. Závěrečná III. etapa prací, které budou probíhat od července do října, se bude týkat již jen úpravy části Májové ulice –od křižovatky s Dukelskou ulicí po křižovatku s ulicí Valdštejnova.


NA LITOMĚŘICKU SE PROPOJILY PÁTEŘNÍ CYKLOSTEZKY LABE-OHŘE CYKLOTRASOU A PŘÍVOZEM


V sobotu 26. června se slavnostně otevřel přívoz a cyklotrasy v Nučničkách na Litoměřicku. Projekt obce Travčice se zabývá propojením páteřních cyklostezek podél řek Labe a Ohře novou cyklotrasou a přívozem. „Obec Travčice na realizaci projektu získala z Regionálního operačního programu Severozápad více než 10 miliónů korun. Projekt byl dokončen v rekordním čase – osm měsíců stačilo k tomu, aby přívoz a cyklotrasy mohli využívat místní obyvatelé, cyklisté nebo turisté“, uvedl předseda Regionální rady Regionu soudržnosti Severozápad Jiří Šulc.

Projekt zahrnuje například výstavbu nástupních můstků, nákup nové lodi, vybudování zázemí přívozu, ale i vyznačení cyklotrasy, která tím navázala na přívoz v Nučničkách a vede po trase z Nučniček, přes Počaply a České Kopisty do Terezína.„Přínos projektu spočívá v přilákaní turistů do regionu a rozvoji cestovního ruchu. Věřím, že pohyb výletníků bude rovněž ekonomickým přínosem pro místní obyvatele“, dodal předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Jiří Šulc.

Nová trasa také zanesla na síť cyklotras historicky významné město Terezín, které doposud na mapě cyklotras chybělo. Další doplňkový přínos má projekt také pro místní obyvatelstvo, kterému výrazně zkrátí čas potřebný k dopravě z jednoho břehu řeky na druhý.

Regionální operační program Severozápad podpořil 4 projekty podobného charakteru. V Ústeckém kraji 2 projekty a v Karlovarském kraji také 2 projekty. Celkem byla schválená podpora ve výši 252 milionů korun.V Ústeckém kraji se jedná:

Vybudování Labské stezky – výše dotace 66,7 milionu korun.

Propojení páteřní cyklostezky Labe – Ohře cyklotrasou a přívozem – výše dotace 10,2 milionu korun.


V Karlovarském kraji jsou podpořeny tyto projekty:

Meandr Ohře v Karlových Varech a Víceúčelová stezka Rybáře – výše dotace 46,7 milionu korun.

Cyklostezka Ohře – výše dotace 128,8 milionu korun.

Nutné dodat, že Regionální operační program podpořil i projektové přípravy jednotlivých cyklostezek. Celková schválená podpora ve výši 4,2 milionu korun.

Jedná se dva o projekty v Karlovarském kraji.

Projektová příprava – cyklostezky a cyklotrasy v okolí jezera Medard – výše dotace 2,7 milionu korun.

Projektová dokumentace napojení páteřní cyklostezky na Slavkovský les v Březové – výše dotace 1,5 milionu korun.