Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Retromuseum v Chebu
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Nemocnice v Mostě
 • Volnočasový areál Rolava
 • Zubrnice
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Společenský objekt Dalovice
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Retromuseum v Chebu
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Regioshark
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Regioshark
 • Silnice Pstruží
 • Nemocnice v Mostě
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Amfiteátr v Lokti
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Zubrnice
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích

Archive for Červenec 2010

ROP SZ: V ČERVENCI PROPLACENY TŘI MILIARDY KORUN


Přes tři miliardy korun proplatil Regionální operační program Severozápad městům, obcím, podnikatelům nebo ústavům sociální péče, kteří s jeho podporou realizují projekty v Ústeckém a Karlovarském kraji.

„Celkový součet dotací, které byly z ROP Severozápad proplaceny příjemcům, dosáhl 26. července částky 3 003 646 436 korun“, uvedl ředitel Úřadu Regionální rady Petr Kušnierz.

Mezi dokončené a proplacené projekty podpořené Regionálním operačním programem Severozápad patří například centrum pro kulturní a komunitní život v Perniku na Karlovarsku. Dosud byly pro místní společenské akce tabu. „Díky ROPu, který projekt podpořil částkou 35,2 milionu korun mohou lidé plně využívat kulturní zařízení,“ upřesnil ředitel Úřadu Regionální rady Petr Kušnierz.

ROP Severozápad finančně pomohl také s rekonstrukcí ústavu sociální péče v Háji u Duchcova. Rekonstrukcí podkrovních a půdních prostor byl přestěhován provoz prádelny, kanceláří do podkroví pavilónu 2 ústavu sociální péče z dosud nevyhovujícího a dezolátního pavilonu 1. Díky projektu „Ústav sociální péče Háj u Duchcova, p. o. REKO stávajícího půdního prostoru budovy č. 2“, na který Ústecký kraj získal z Regionálního operačního programu Severozápad z oblasti podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury více jak 24 miliónů korun, vznikla v těchto prostorách tělocvična pro terapeutickou a další činnost s mentálně a kombinovaně postiženými klienty ústavu“, dodal Petr Kušnierz.

Rozděleno bylo již 13 z 19 miliard korun, které jsou pro Ústecký a Karlovarský kraj k dispozici. Podpořeno bylo více než 200 projektů. Nejvíce projektů s podporou ROP Severozápad realizují města a obce.

Další projekty, které se o podporu z ROPu ucházejí mohou žadatelé v těchto dnech podávat na Úřadu Regionální rady v Ústí nad Labem a Karlových Varech. Do 26. srpna jsou přijímány projekty zaměřené na zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení a budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti.

Prostředky z ROP jsou propláceny zpětně. Město, obec nebo podnikatel, kteří pro svůj záměr získají podporu a uzavřou smlouvu o poskytnutí dotace, musí projekt či jeho část, takzvanou etapu, financovat z vlastních zdrojů. Teprve po dokončení a kontrole příslušných výdajů jsou proplaceny dotace z ROP Severozápad.

Informace o jednotlivých výzvách či projektech naleznete na našich webových stránkách www.nuts2severozapad.cz
.

JÍZDNÍ ŘÁDY PODPOŘENÉ Z ROP SEVEROZÁPAD


V turistickém vlaku se rozdávaly nové jízdní řády a to u příležitosti obnoveného prázdninového každodenního vlakového spojení z Krásné Lípy do Mikulášovic. Slavnostní křest proběhl v ranním turistickém vlaku v pátek 22. července.

Zástupci obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko, ředitel organizace Tourismusverband Säschische Schweiz v Pirně, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, zástupci měst Krásná Lípa, Rumburk, Dolní Poustevna, Mikulášovice, zástupci organizace ČSOP Tilia a společnosti České dráhy v Ústí nad Labem slavnostně pokřtily nástěnný panoramatický kalendář Českého Švýcarska 2011 a cestujícím ve voze rozdaly letáky v českém a německém jazyce s mapou, turistickými cíli a jízdními řády autobusů, tramvají, labských přívozů, lodí a vlaků směřujících do obou národních parků.Provozu na historické trati Rumburk-Panský-Mikulášovice s odbočkou z Panského přes Zahrady do Krásné Lípy a zpět, která byla zřízena už v roce 1902 s názvem Severočeská průmyslová dráha hrozilo zrušení. Vlakové spojení na ní bylo letos provozováno pouze o víkendech.

„Jedná se o turisticky velmi atraktivní spojení do Národního parku České Švýcarsko“, řekl David Pastva, vedoucí Destinační agentury OPS České Švýcarsko. Díky podpoře z Regionálního operačního programu Severozápad a Evropského fondu pro regionální rozvoj se společnosti podařilo vydat na tento rok 12 500 kusů jízdních řádů, ve kterých byla aktuálně také tato obnovená trať turistického vlaku zahrnuta.

„Jejich distribuci zdarma mezi obyvatele místních obcí i náhodné výletníky a návštěvníky informačních center regionu tak chceme podpořit šetrný turistický ruch v celém Českosaském Švýcarsku“, uzavřel David Pastva.
Zdroj: Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko

NOVINÁŘI SI MOHLI PROHLÉDNOUT PROJEKTY V ÚSTÍ NAD LABEM


Zástupci médií měli ve čtvrtek 22. července jedinečnou možnost prohlédnout si tři projekty ve fázi realizace v Ústí nad Labem podpořené z Regionálního operačního programu Severozápad. To vše za účasti předsedy Regionální rady Jiří Šulce, ředitele Úřadu Regionální rady Petra Kušnierze a zástupců magistrátu města Ústí nad Labem.První zastávkou byl projekt „Rekonstrukce Muzea Ústí nad Labem s cílem zřízení centra česko-německých studií Collegium Behemicum“. Zde předseda Regionální rady Jiří Šulc novinářům upřesnil, jaký je cíl projektu. „Projekt rekonstrukce muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra česko-německých studií spočívá v rekonstrukci stávající, postupně chátrající budovy muzea. Cílem projektu je zřídit stálou, specializovanou, neziskovou a veřejně prospěšnou instituci nadregionálního významu, která v sobě obsáhne muzeum, archiv, knihovnu, vědecké a vzdělávací pracoviště.“ Jeho slova doplnil ředitel Úřadu regionální rady Petr Kušnierz. „Měla by to být i instituce, kde se budou setkávat, poznávat a diskutovat zájemci z řad odborné i laické veřejnosti z ČR, Německa a dalších evropských i jiných zemí. ROP Severozápad tento projekt podpořil částkou téměř 338 miliónů korun a rekonstrukce by měla být dokončena v červnu příštího roku.“Dalším projektem, který v rámci Press Tripu novináři navštívili byl „Domov pro seniory Bukov“. Tam se mohli přesvědčit, že dělníci s dostavbou domova finišují. „Projektem bude vytvořeno 40 nových míst pro seniory. Realizací projektu bude dosaženo zkvalitnění a rozšíření sociálních služeb a zvýšení dostupnosti. Tady dotace z ROP Severozápad činila bezmála 75 miliónů korun a senioři by budovu měli využívat již v listopadu“, upřesnil Jiří Šulc.
Třetí a zároveň poslední zastávkou pro novináře byl projekt „Lanová dráha na Větruši“. Tady mohli zástupci médií vidět, jak se staví nástupiště nejdelší městské lanovky v České republice. „Projekt zlepší přístupnost atraktivní části centra města, která je díky liniové dopravní infrastruktuře železnici a dálničnímu přivaděči problematicky dostupná. Dokončena by měla být v koncem října letošního roku a z Regionální operačního programu Severozápad byl projekt podpořen 61,5 milionu korun“, dodal ředitel Úřadu regionální rady Petr Kušnierz.
Podrobnější informace o jednotlivých projektech naleznete na webových stránkách www.nuts2severozápad.cz.

MĚSTO ŠLUKNOV SE PŘIBLÍŽILO TURISTŮM


Město Šluknov ukončilo 30. června 2010 projekt „Rozšíření nabídky služeb regionálního IC ve Šluknově“, na který město získalo z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad z oblasti podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu více jak 3,5 milionů korun. Projekt, který plynule navazoval na projekt předchozí, v jehož rámci bylo zřízeno Regionální informační centrum (RIC) ve Šluknovském zámku, pomohl městu dovybavit Regionální informační centrum majetkem a technikou.

Díky tomuto projektu byly uspořádány dva semináře přímo v prostorách zámku. Šluknovské Regionální informační centrum však také od roku 2009 prezentovalo celý region Šluknovska nejen na veletrhu cestovního ruchu v Brně, nýbrž také v Praze a Drážďanech. Především si však město mohlo zadat zpracování jednotného vizuálního stylu, jednak města Šluknov a jednak Šluknovského zámku, a v duchu tohoto stylu pak vydat mnoho různých propagačních materiálů – od první fotografické knihy o Šluknovu, přes DVD s filmem, turistické mapy až po propagační brožury, letáky, pohledy a předměty.

Kniha, která byla vydána v nákladu dvou tisíc výtisků, vyšla v česko-německé jazykové mutaci a obsahovala krátký úvod o historii města a především pak více než stovku historických a současných pohledů na město a jeho jednotlivé části. Na jejím vydání se podílel celý tým autorů v čele s Ivanou Lukešovou, Helgou Hoškovou a Gerdem Ritschelem.

Dalším významnou aktivitou projektu, o které jsme vás informovali prostřednictvím našich internetových stránek byl film o Šluknovu: „Film jsme ve spolupráci s filmových studiem Pegas film Praha natáčeli téměř rok. Zejména proto, aby se v něm promítla nejen všechna roční období v našem městě, ale také všechny důležité okamžiky a akce, které měly být zachyceny. Je opravdu velmi těžké vtěsnat do dvacetiminutového snímku vše to, co bychom tam mít chtěli. Z krásných reakcí prvních diváků při promítání v zámku doufáme, že se nám to snad alespoň trochu podařilo.“ uvedl při slavnostním promítání starosta města Ing. Milan Kořínek.

V neposlední řadě projekt výrazným způsobem přispěl také na propagaci významných regionálních kulturních akcí města v letech 2009 a 2010, a sice Zámeckých slavností a česko-německého setkávání Hudba spojuje sousedy na Jitrovníku.

„Věřím, že v rámci oblasti podpory 4.3 Podpory marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu budou vznikat i nadále stejně vydařené projekty jako byl projekt Rozšíření nabídky služeb regionálního IC ve Šluknově“, uvedl ředitel Úřadu Regionální rady Petr Kušnierz.


ŠLUKNOVSKÝ KOMFORT ZA PĚTATŘICET MILIÓNŮ KORUN


Z Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad a částečně také z krajského rozpočtu byl od loňského ledna do letošních prázdnin zrekonstruován pavilon II. a další prostory v šluknovském domovu důchodců. Pásku přestřihla Jana Ryšánková, radní Ústeckého kraje, který je zřizovatelem tohoto zařízení.V Domově důchodců ve Šluknově, jenž je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje, byly ve středu 14. července oficiálně předány do užívání nově zrekonstruované objekty. Nákladem 35 milionů korun, z více než 92% z evropských peněz prostřednictvím Regionálního operačního programu Severozápad, se během čtrnácti měsíců zrekonstruoval hlavní ubytovací objekt, z bývalé kotelny vznikla perfektní společenská a kulturní místnost a stavebními úpravami prošly rovněž dílna a prádelna. Například v největším pavilonu teď místo 64 klientů bydlí o dvacet méně. Mají k dispozici komfortní bydlení, v němž vždy ke dvěma dvoulůžkovým pokojům patří jedna buňka se sociálním zařízením.Slavnostního aktu spojeného s obligátním přestřižení pásky se zúčastnili radní Ústeckého kraje Jana Ryšánková a Petr Jakubec, předsedové výborů krajského zastupitelstva Petr Husák (sociální) a Oldřich Bubeníček (výchova, vzdělávání a zaměstnanost), stavbyvedoucí dodavatelské firmy RRR, spol. s r. o. z Chomutova Jiří Martínek a zástupci příslušných odborů krajského úřadu. Hostitelkou a průvodkyní všem byla ředitelka DD Šluknov Dagmar Hluchá.


 

Jak řekla na úvod radní Jana Ryšánková, která v našem regionu zodpovídá právě za oblast sociálních služeb, i zdejší domov se jako řada dalších zařízení sociálních služeb v této části kraje a šluknovského výběžku dočkal potřebné rekonstrukce a všichni senioři i osoby se zdravotním postižením (70 resp. 12) tu mají perfektní služby a laskavý a odborný personál. Její slova potvrdili i mnozí ze šluknovských klientů, se kterými představitelé kraje při prohlídce opravených objektů hovořili. Mají k dispozici bez přehánění moderní ubytování, prostory jsou upravené pro pohyb jejich invalidních vozíků a zdejší prostředí je již důstojné pro plnohodnotný život včetně volnočasových aktivit. I z úst radního Jakubce či ředitelky Hluché zazněla poděkování projektantům i dodavatelům stavby i městu Šluknovu, které pomohlo s náhradním umístěním klientů v době prací v městské ubytovně Království.Zdroj: www.kr-ustecky.cz