Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Retromuseum v Chebu
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Nemocnice v Mostě
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Regioshark
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Regioshark
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Nemocnice v Mostě
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Meandr Ohře
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Společenský objekt Dalovice
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Meandr Ohře
 • Amfiteátr v Lokti
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Zubrnice
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Retromuseum v Chebu
 • Zubrnice
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Volnočasový areál Rolava
 • Silnice Pstruží
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Městská nemocnice v Litoměřicích

Archive for Září 2010

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V ÚSTÍ NAD LABEM SLAVNOSTNĚ OTEVŘEN


Ústecký Dům dětí a mládeže prošel náročnou rekonstrukcí. Přesunul se z nevyhovujících prostor staré vily v Churchillově ulici do ulice Bělehradské. „Rekonstrukce domu kultury, ve kterém nově sídlí ústecký Dům dětí a mládeže, byla z Regionálního operačního programu Severozápad podpořena částkou bezmála 170 milionů korun. Město Ústí nad Labem projekt úspěšně předložilo v rámci svého Integrovaného plánu rozvoje, pro který bylo z ROPu vyčleněno celkem 917 milionů korun,“ uvedl ředitel Úřadu Regionální rady Petr Kušnierz.Děti díky ROPu tak mohou využívat několik kluboven, dva větší sály pro pohybové aktivity i divadlo s klasickým jevištěm a hledištěm. Navíc se zde mohou konat různé přednášky nebo besídky. Klubovny jsou vybaveny tak, aby odpovídaly moderním požadavkům pro mimoškolní činnost. Jak prozradil ve ředitel DDM Jan Eichler ve zvelebování Domu dětí a mládeže se bude pokračovat. „Vlastními silami chceme opravit přírodní amfiteátr a do budoucna bychom chtěli zrekonstruovat i přilehlý park.“Dům dětí a mládeže teď má k dispozici jedno z nejlepších zázemích v České republice.

SPECIÁLNÍ ŠKOLA V LITVÍNOVĚ SE DOČKÁ MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ


Ve čtvrtek 30. září byla slavnostně zahájena „Rekonstrukce multifunkčního hřiště Šafaříkova – Litvínov“. To vše za přítomnosti předsedy Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Jiřího Šulce, ředitele Úřadu Regionální rady Petra Kušnierze, místostarosty města Litvínov Martina Kliky a starosty Daniela Voláka.Cílem projektu je získat prostřednictvím rekonstrukce zastaralého sportoviště využívaného pro základní sportovní a volnočasové aktivity žáků základní školy a obyvatel přilehlých panelových domů areál splňující základní kvalitativní a bezpečnostní standardy, což umožní intenzivnější využití tohoto prostoru. Výstupem projektu bude rekonstruovaný sportovně-rekreační areál.

„Stávající hřiště projde rekonstrukcí běžeckého oválu a sektoru pro skok daleký, dále rekonstrukcí asfaltové plochy na multifunkční hřiště, výstavbou umělého osvětlení hřiště a oválu a v neposlední řadě dojde k oplocení areálu“, uvedl starosta Litvínova Daniel Volák.„Projekt byl podpořen z Regionální operačního programu Severozápad částkou 9,5 milionu korun a využívat ho budou moci žáci už v polovině příštího roku“, uvedl předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Jiří Šulc.Více informací o dalších podpořených projektech z ROP Severozápad naleznete na webových stránkách www.nuts2severozapad.cz.

KONFERENCE ROP SEVEROZÁPAD VE ZNAMENÍ CETOVNÍHO RUCHU


Třetí Výroční konferenci Regionálního operačního programu Severozápad, která se uskutečnila 21. září 2010, hostilo tentokrát město Litoměřice. V úvodu konference její účastníky přivítal litoměřický starosta Ladislav Chlupáč a ředitel Úřadu Regionální rady Petr Kušnierz. Konference byla zaměřena především na cestovní ruch a podporu jeho rozvoje. Pro bezmála dvě stovky hostů konference byl připraven pestrý program, v rámci kterého byl představen postup čerpání z ROP Severozápad i příklady podpořených projektů.„Na podporu cestovního ruchu v Ústeckém a Karlovarském kraji je vyčleněna významná část prostředků, které jsou v operačním programu alokovány. Řada projektů z této oblasti byla dokončena nebo významně pokročila jejich realizace. Proto jsme se letos rozhodli představit tuto oblast v rámci konference podrobněji a zapojit do jejího programu i odborníky z oblasti rozvoje turismu,“ řekl ředitel Úřadu Regionální rady Petr Kušnierz. Se svým příspěvkem, zaměřeným na aktuální problémy domácího cestovního ruchu, tak na konferenci vystoupil i Tomio Okamura, viceprezident Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. Profil domácího turisty pak představila Petra Paduchová z České centrály cestovního ruchu – CzechTourism. S informacemi o podpoře rozvoje cestovního ruchu ze strukturálních fondů vystoupila Šárka Fojtíková, která zastupovala Národní orgán pro koordinaci MMR.Účastníci konference měli možnost seznámit se i s řadou konkrétních projektů, jejichž realizace byla z ROP Severozápad podpořena. Zástupci Krajského úřadu Ústeckého kraje byla představena například propagační a mediální kampaň Ústeckého kraje v oblasti cestovního ruchu nebo projekt labské cyklostezky. Starosta města Aš seznámil účastníky konference s projektem revitalizace vrchu Háj. Prezentován byl také projekt oživení historických památek ve městě Terezín, který je financován z Integrovaného operačního programu.Závěr konference pak patřil prohlídce projektu Svatostánek českého vinařství, který s podporou ROP Severozápad realizuje město Litoměřice. Účastníci měli možnost prohlédnout si nově upravené prostory litoměřického gotického hradu a seznámit se s jeho budoucím využitím.


V JIRKOVĚ BYLO OTEVŘENO NOVÉ ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ


Školáci v Jirkově už nemusejí běhat podél přivaděče. V pátek 17. září bylo slavnostně otevřeno školní hřiště mezi základními školami Krušnohorská a Studentská. Přestřižení pásky se ujal ředitel Úřadu Regionální rady Petr Kušnierz a starosta Jirkova Radek Štejnar.

Hřiště nabízí možnost vyžití v různých druzích sportů na jednom místě a to například fotbalu, basketbalu, nohejbalu, volejbalu, tenisu nebo atletiky. „Chtěli jsme školákům zařídit solidní zázemí. Děti při hodinách tělocviku běhaly podél přivaděče a špatně tak naplňovaly školní osnovy. Teď mohou využívat atletický ovál“, přiblížil situaci hned v úvodu starosta Radek Štejnar. Jiný sportovní areál tohoto typu v Jirkově dosud nebyl.„Realizace projektu proběhla díky dotaci, kterou město Jirkov získalo z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad. Náklady na stavbu dosáhly přibližně částky 30 milionů korun, poskytnutá dotace byla bezmála 28 milionů korun“, upřesnil ředitel Úřadu Regionální rady Petr Kušnierz.

Areál by měl sloužit nejen školákům, ale i sportovcům, obyvatelům Jirkova, ale i náhodným návštěvníkům. „V Chomutově například fotbalisté jezdí na hřiště s umělou trávou do Mostu nebo Žatce, protože blíž takové hřiště nebylo. Teď budou moci trénovat třeba u nás“, připomněl důležitost nového hřiště starosta Jirkova Radek Štejnar.

Projekt byl realizován jedenáct měsíců a výstavbou hřiště došlo k zatraktivnění města Jirkova a k podpoře volno časových aktivit obyvatel.SPORTOVNÍ KLÁNÍ S MASKOTEM ROP SZ HOSTILY KARLOVY VARY


Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ve spolupráci s Magistrátem města Karlovy Vary a asociací Záchranný kruh připravil v nově zrekonstruovaném areálu Rolava sportovní dopoledne plné soutěží a her pro téměř dvě stě dětí.Karlovarské sportovní klání s Koblížkem Projektníčkem proběhlo 16. září 2010 za účasti místopředsedy Regionální rady Tomáše Hybnera, který dětem představil Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad a popřál sportovního ducha do nadcházejících soutěží. Po tomto slavnostním zahájení dostala slovo také Mgr. Alena Wimmerová učitelka základní a Mateřské školy z Aše, jejíž třídní žáci maskota ROP SZ Koblížka Projektníčka vymyslely. Nezapomenuly také přednést báseň, která maskota provází:„Jsem Koblížek Projektníček,
pod čepičkou nápad mám,
dobré rady rozdávám.

Na hřiště či na mosty…
i na jiné projekty!

Korunky se pohrnou,
spolupracujete-li se mnou!

Kdo mě chytí, kdo mě sní…
své projekty nesplní!

Od Aše až po Ústí,
moje pomoc poletí!“Žáci základních škol pak soutěžili na celkem deseti tématicky zaměřených stanovištích, které pro ně zajišťovali pracovníci Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a zaměstnanci asociace Záchranný Kruh.