Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Regioshark
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Meandr Ohře
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Regioshark
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Zubrnice
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Retromuseum v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Nemocnice v Mostě
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Společenský objekt Dalovice
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Meandr Ohře
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Nemocnice v Mostě
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Retromuseum v Chebu
 • Silnice Pstruží
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Volnočasový areál Rolava
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Amfiteátr v Lokti
 • Zubrnice
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí

Archive for Říjen 2010

DOTACE NA PROJEKT MĚSTSKÉ KNIHOVNY V LOUNECH BUDE PROPLACENA


Městu Louny bude proplacena dotace ve výši 37 miliónů korun za projekt „Informační a vzdělávací centrum – městská knihovna Louny“. Proplacení dotace bránily spory mezi generálním dodavatelem projektu a jeho subdodavatelem zpochybňujícím vlastnictví města Louny k majetku pořízenému v rámci daného projektu. Spor, jehož výsledkem byla žaloba podaná proti městu Louny, byl hlavním důvodem pro pozastavení dotace. „Dle právního rozboru, který Regionální rada zadala renomované advokátní kanceláři opravdu reálně hrozilo, v případě úspěchu žalobce, že dojde k exekuci na majetek pořízený z projektu a tím i k ohrožení jeho udržitelnosti“, vysvětlil ředitel Úřadu Regionální rady Petr Kušnierz.Co se týká samotné kontroly a její délky, pracovníci Úřadu Regionální rady se snažili co nejrychleji celou kauzu vyřešit, s ohledem na bezproblémové čerpání dotace, které je v zájmu úřadu. To, že byl náš úřad přes média ze strany představitelů města Louny nařknut z toho, že uměle protahuje celý kontrolní proces vysvětluje ředitel Úřadu Regionální rady takto: „Pokud se představitelům města zdá, že byla délka kontroly jakkoliv nadstandardní, tak zde je třeba zcela jednoznačně konstatovat, že za protahování prováděné fyzické kontroly nese svůj díl odpovědnosti i město Louny resp. jeho zástupci, kteří byli několikrát vyzýváni ze strany kontrolujících pracovníků Regionální rady k součinnosti a doložení dokumentů prokazujících vlastnictví města k majetku stiženému žalobou, a jejichž reakce nebyla vždy zcela adekvátní a nekorespondovala s výroky, kterými se zástupci města prezentovali v médiích.“Požadavek na doložení všech potřebných dokumentů nebyl nějakou libovůlí ze strany Regionální rady, jak se někteří zástupci města snad domnívají, ale vycházel ze standardních a pro všechny příjemce dotace stejně nastavených postupů, kterými je Regionální rada povinna se při výkonu své činnosti řídit. V současné době byly všechny pochybnosti spolehlivě vyvráceny, s tím, že došlo k uzavření dohody o narovnání mezi oběma stranami sporu, a na základě kladného výsledku kontroly tak může dojít k proplacení schválené dotace na zmíněný projekt v plné výši.

INSTALAČNÍ DEN IS BENEFIT7 A MONIT7


Vážení žadatelé,


v pondělí 1. listopadu bude probíhat instalace na informačních systémech Benefit7 a Monit7. V době instalace nebudou aplikace přístupné. Děkujeme, za pochopení.


DOKONČENÝCH PROJEKTŮ RYCHLE PŘIBÝVÁ, PROPLACENO UŽ JE PŘES 5 MILIARD KORUN


Více než 5 miliardy korun už bylo proplaceno městům, obcím nebo podnikatelům, kteří úspěšně dokončili projekty podpořené dotacemi z Regionálního operačního programu Severozápad (ROP SZ). Největší část z této sumy získala v Ústeckém a Karlovarském kraji města a obce. „S tím jak přibývá úspěšně dokončených projektů, roste také rychle objem proplacených dotací. Jen za září a říjen odešlo na účty příjemců přes 1,4 miliardy korun,“ uvedl ředitel Úřadu Regionální rady Petr Kušnierz.Prostředky z ROP jsou propláceny zpětně. Město, obec nebo podnikatel, kteří pro svůj záměr získají podporu a uzavřou smlouvu o poskytnutí dotace, musí projekt či jeho část, takzvanou etapu, financovat z vlastních zdrojů. Teprve po dokončení akce a kontrole příslušných výdajů odejdou finanční prostředky z účtu operačního programu k příjemci. Mezi akce proplacené v posledních týdnech patří například projekt revitalizace vrchu Háj, na který město Aš získalo 113 milionů korun nebo obnova infrastruktury amfiteátru ve městě Loket který byl podpořen částkou 36 milionů korun. Na účet Karlovarského kraje pak odešly bezmála 2 miliony korun za úspěšně zrealizovaný projekt Konference cestovního ruchu a lázeňství. Mezi úspěšně ukončené a proplacené projekty se zařadila také modernizace komunikace a veřejných prostranství v Novém Sedle. Tu ROP SZ podpořil částkou 21 milionů korun.

V Ústeckém kraji se mezi proplacené zařadil například projekt výstavby Multifunkčního kulturního centra a regenerace centra obce Kostomlaty pod Milešovkou, který byl podpořen částkou bezmála 6 milionů korun. Na účet města Jirkov pak odešlo více než 31 milionů za úspěšně dokončenou rekonstrukci Kludského vily, ve které našla nové zázemí místní knihovna. Mezi úspěšně ukončené a proplacené projekty se zařadila také modernizace litoměřického zimního stadionu. Tu ROP SZ podpořil částkou 201 milionů korun. Bezmála 60 milionů pak ROP Severozápad poslal do Litvínova, kde zdárně skončila přestavba části kulturního domu Citadela pro potřeby základní umělecké školy.
„Největší část z dotací proplacených v posledních týdnech pak směřovala na účet Ústeckého kraje. Krajská samospráva totiž úspěšně dokončila a předložila k proplacení tři projekty rozsáhlé rekonstrukce silnic za bezmála 600 milionů korun,“ řekl ředitel Petr Kušnierz. Proplaceny byly rekonstrukce silnic v úsecích Pernštejn – Vejprty (dotace 154 milionů korun), Údlice –Kadaň –Klášterec nad Ohří., (dotace 267 milionů korun) a Teplice –Duchcov, Hostomice-Kostomlaty (dotace 170 milionů korun).

Celkem je již bylo rozděleno bezmála 14 z 19 miliard korun, které jsou pro Ústecký a Karlovarský kraj k v ROP SZ dispozici. Podpořeno bylo více než 250 projektů.

DÍKY ROPU MŮŽE OBEC POVRLY NA ÚSTECKU MĚNIT CENTRUM

 

Obec Povrly na Ústecku s projektem „Rozvoj Obce Povrly“ uspěla v 15. výzvě a ve čtvrtek 21. října podepsala smlouvu na Úřadu Regionální rady. Hlavní náplní projektu je regenerace a revitalizace Obce Povrly včetně sportovního areálu a hřbitova. Obec je specifická tím, že je celá rozprostřena podél hlavní komunikace, která probíhá celou obcí a není zde typické náměstí nebo náves.

 

 

Cílem projektu je revitalizace této části obce zahrnující sjednocení povrchů chodníků a komunikace, provedení nájezdů a bezpečných přechodů především pro lidi se sníženou pohyblivostí. Ve druhé části projektu je plánovaná rekonstrukce kina na víceúčelový sál včetně doplnění technologie vytápění a větrání. Připravena je také rekonstrukce silnice pro přístup ke hřbitovu s veřejným osvětlením a parkoviště. Poslední část tvoří obnova technologie zimního stadionu a úprava plochy pro in-line bruslení s celoročním provozem.

Projekt „Rozvoj Obce Povrly“ spadá do prioritní osy 2 Integrovaná podpora místního rozvoje, bude se realizovat téměř 38 měsíců a z Regionální operačního programu Severozápad byl projekt podpořen částkou bezmála 20 miliónů korun.

V OBRNICÍCH NA MOSTECKU BYL SLAVNOSTNĚ OTEVŘEN STŘED OBCE


V Obrnicích na Mostecku mají nový střed obce. Ve středu 13. října došlo k jeho slavnostnímu otevření. Toho se ujal starosta obce Stanislav Zaspal společně s ředitelem Úřadu Regionální rady Petrem Kušnierzem. „Jsem velmi rád, že Obrnice konečně mají reprezentativní střed obce“, řekl hned v úvodu starosta Stanislav Zaspal. Ředitel Úřadu Regionální rady Petr Kušnierz zase připomněl jakou částkou byl projekt z Regionálního operačního programu Severozápad podpořen. „Výše dotace byla 40,5 milionu korun přičemž se celkové náklady vyšplhaly na 43,8 milionu korun. Obrnice jsou jednou z obcí, která dokáže nejlépe čerpat evropské finance.“Hlavním cílem projektu bylo revitalizovat, komplexně rekonstruovat zastaralé centrum, modernizovat stávají infrastrukturu, instalovat veřejné osvětlení a rekonstruovat budovu a prostory Obecního úřadu. „Byla také vyřešena situace z hlediska dopravní bezpečnosti v oblasti středu obce. Došlo ke zlepšení dostupnosti a efektivního využití prostorů v budově Obecního úřadu pro komplexnější a efektivnější servis místním občanům. Bezbariérový přístup do budovy navazuje na pěší komunikaci, která spojuje centrálně administrativní budovu s centrem obce“, uvedl ředitel Úřadu Regionální rady Petr Kušnierz.Součástí projektu bylo také rozvětvení stávající komunikace a vzniku dvou jízdních pásů oddělených ochranným ostrůvkem, který je v trase přechodu pro chodce. Autobusové zastávky byly ze současného postavení posunuty na obou stranách do nově vzniklých zálivů. Komplexní revitalizace středu obce počítala i s rozšířením nových potřebných parkovacích ploch pro místní subjekty.Doprovodnou činností byly následné parkové úpravy. Výstavbou nových komunikací a chodníků, odstraněním asfaltových ploch vznikly mimo jiné i plochy vhodné pro trávníky.