Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Retromuseum v Chebu
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Regioshark
 • Zubrnice
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Regioshark
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Nemocnice v Mostě
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Meandr Ohře
 • Nemocnice v Mostě
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Volnočasový areál Rolava
 • Meandr Ohře
 • Zubrnice
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Společenský objekt Dalovice
 • Retromuseum v Chebu
 • Amfiteátr v Lokti
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Silnice Pstruží
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově

Archive for Prosinec 2010

ROP SEVEROZÁPAD V LEDNU VYHLÁSÍ DALŠÍ VÝZVY, ROZDĚLOVAT SE V NICH BUDE 1,5 MILIARDY


ROP Severozápad vyhlašuje v lednu další výzvy k předkládání projektů. Pro úspěšné žadatele je v nich připraveno více než 1,5 miliardy korun. „Žadatelé z řad měst, obcí, podnikatelských subjektů nebo neziskových organizací budou moci své projekty předkládat od 6. ledna do 31. března. Nejvíce prostředků, více než 1,1 miliardy korun je tentokrát vyčleněno pro podporu projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu,“ řekl předseda Regionální rady Jiří Šulc.

V lednu vyhlášené výzvy jsou určeny pro projekty spadající do oblastí podpory 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu, 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu a 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu. „I tentokrát apeluji na všechny zájemce o dotace, aby využili možnost konzultovat před odevzdáním své žádosti s pracovníky Úřadu regionální rady v Ústí nad Labem nebo v Karlových Varech. Předejdou tak zbytečných chybám, které mohou vést i k vyřazení projektu z hodnocení,“ připomněl Jiří Šulc.

Největší část z prostředků, které budou v rámci nově vyhlášených výzev rozdělovány, je určeno pro Oblast podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu. Mezi nejlépe hodnocené projekty bude rozdělena více než miliarda korun. Projekty z této oblasti mohou řešit mimo jiné i revitalizaci a zpřístupnění kulturních, technických a průmyslových památek nebo modernizaci a úpravu lázeňské infrastruktury. Podpořeno může být ale i vybudování informačních center, turistických tras, naučných stezek, hipostezek, sportovně-relaxačních center a areálů nebo lyžařských tras a areálů. Z ROP Severozápad již z této oblasti podpory získalo dotaci například město Aš, které díky ní revitalizovalo tamní vrch Háj, nebo město Žatec, které s podporou ROPu realizuje projekt Chrám Chmele a Piva. Mezi úspěšně dokončené projekty z této oblasti podpory patří i naučná stezka v lesoparku Amerika ve Františkových Lázních nebo nově vybudované parkoviště pod horou Říp v obci Krabčice.

Nově vyhlášená výzva bude otevřena také pro projekty z Oblasti podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu. Pro úspěšné žadatele je zde připraveno k rozdělení více než 90 milionů korun. ROP Severozápad zde nabízí podporu pro projekty zaměřené například na rozvoj informačních a rezervačních systémů, vytváření systémů informování turistů o přírodních a kulturních zajímavostech regionu Severozápad a řadu dalších aktivit směřujících k rozvoji marketingu cestovního ruchu. Mezi úspěšné projekty realizované s podporou ROP Severozápad spadající do této oblasti patří například projekt Prezentace kulturního dědictví Karlovarského kraje nebo projekt Litoměřice známé před i za svými hradbami.

Na podporu projektů z Oblasti podpory 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu je v lednové výzvě připraveno 350 milionů korun. Žadatelé mohou do této oblasti podpory podávat například projekty zaměřené na rozvoj dopravní obslužnosti, modernizaci a rekonstrukci související infrastruktury a rozvoj souvisejících služeb (budování informačních a odbavovacích systémů, propagace a medializace veřejné dopravy apod.). Podporu mohou získat také projekty rozvoje a budováni páteřních regionálních cyklostezek nebo zlepšování dostupnosti veřejné dopravy pro specifické skupiny obyvatel, například staré a handicapované občany. V rámci předchozích výzev pro tuto oblast už získaly z ROP Severozápad podporu například projekty Dopravní terminál Sokolov, Cyklostezka Ohře nebo Labská stezka.

„Je nutné připomenout, že lednové výzvy k předkládání projektů jsou z hlediska rozdělovaných prostředků posledními velkými výzvami pro tyto oblasti. Pro žadatele je to tedy jedna z posledních příležitostí. Z ROP Severozápad bylo od roku 2007 podpořeno již 257 projektů, mezi které bylo rozděleno 14,9 miliardy korun. Příjemcům, kteří své projekty úspěšně dokončili, bylo proplaceno již přes 6,5 miliardy korun,“ uvedl ředitel Úřadu Regionální rady Petr Kušnierz.


INSTALAČNÍ DEN IS BENEFIT7 A MONIT7


Vážení žadatelé,


od 25. prosince 2010 do 27.prosince 2010 proběhne mimořádná odstávka informačních systémů Benefit a Monit a 4.1.2011 bude probíhat instalace na informačních systémech Benefit7 a Monit7. Instalační den proběhne od 8:00 do 17:00 hod.  V době instalace nebudou aplikace přístupné.


Děkujeme za pochopení.


VESELÉ VÁNOCE A MNOHO ÚSPĚCHŮ V ROCE 2011


Šťastné a veselé Vánoce, pevné zdraví, mnoho osobních a pracovních úspěchů v nadcházejícím roce 2011 přeje ředitel Úřadu Regionální rady Petr Kušnierz.

VÝBOR REGIONÁLNÍ RADY SE V LETOŠNÍM ROCE SEŠEL NAPOSLEDY


Výbor Regionální rady 17. prosince 2010 zasedal v Karových Varech. V úvodu jednání se členové výboru seznámili s aktuálním stavem čerpání z ROP Severozápad. „V závěru roku je mezi podpořené projekty rozděleno 14,9 miliardy korun. Dle předpokladu letos skokově narostl počet úspěšně dokončených projektů, příjemcům, kteří své projekty úspěšně dokončili, bylo proplaceno již přes 6,5 miliardy korun. Dá se říci, že ROP Severozápad je na tom z hlediska pokroku v rozdělování prostředků a realizace projektů velmi dobře,“ shrnul aktuální stav místopředseda Výboru Regionální rady Tomáš Hybner.

Jedním z hlavních bodů jednání byla problematika spolufinancování podpořených projektů ze státního rozpočtu. „Vzhledem k tomu, že tato otázka ještě nebyla dořešena na úrovni vlády, rozhodl výbor, že smlouvy s příjemci dotací budou podepisovány až po 28. lednu. Chceme se tak vyhnout zbytečným nejasnostem a případným změnám ve smlouvách,“ poznamenal v souvislosti s tím Tomáš Hybner.

Na programu jednání Výboru Regionální rady byl dále například plán výzev k předkládání projektů do ROP Severozápad pro rok 2011 nebo rozpočtový výhled Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na roky 2012 – 2013.

Výbor také schválil vyhlášení další výzvy k předkládání projektů. „Žadatelé budou moci předkládat další dotační žádosti do ROP Severozápad od 6. ledna. Výzva bude otevřena pro projekty spadající do oblastí podpory 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu, 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu a 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu. V rámci těchto oblastí podpory se počítá s rozdělením více než 1,5 miliardy korun. Z toho přes 1,1 miliardy bude směřovat do podpory rozvoje cestovního ruchu,“ uvedl Tomáš Hybner. Projekty budou moci žadatelé předkládat do 31.března 2011.


NEMOCNICE V LITOMĚŘICÍCH MÁ PRO MAMINKY PŘIPRAVENÉ NOVÉ PROSTORY


Projekt „Modernizace RTG a ženského oddělení Městské nemocnice v Litoměřicích“ zahrnuje celkem tři části. Od září letošního roku pacientům pomáhá zcela nový počítačový tomograf, který výrazně urychluje rentgenové vyšetření. Ročně jej v Litoměřicích potřebují asi tři tisíce lidí.
Další částí byla revitalizace zelených ploch-parku, které mohou pacienti a jejich návštěvy využívat. A nyní bylo slavnostně otevřeno modernizované gynekologicko-porodnické oddělení. Vedení nemocnice a lékaři doufají, že útulné prostředí přiláká více maminek, které budou chtít právě na tomto oddělení litoměřické nemocnice přivést na svět miminko a počet osmi set porodů ročně se v dalších letech zdvojnásobí.„Městská nemocnice v Litoměřicích získala z Regionálního operačního programu Severozápad na tento projekt z Prioritní osy 1 Regenerace a rozvoj měst, z oblasti podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst dotaci 25 milionů korun“, uvedl ředitel Úřadu Regionální rady Petr Kušnierz.
Celkové náklady se vyšplhaly na 35 milionů korun.