Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Zubrnice
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Regioshark
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Meandr Ohře
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Zubrnice
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Amfiteátr v Lokti
 • Společenský objekt Dalovice
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Retromuseum v Chebu
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Nemocnice v Mostě
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Nemocnice v Mostě
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Silnice Pstruží
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Meandr Ohře
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Retromuseum v Chebu
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Regioshark
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Volnočasový areál Rolava
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle

Archive for Leden 2011

INSTALAČNÍ DEN IS BENEFIT7 A MONIT7


Vážení žadatelé,


v úterý 1. února 2011 od 8:00 do 17:00 hodin bude probíhat instalace na informačních systémech Benefit7 a Monit7. V době instalace nebudou aplikace přístupné.


Děkujeme za pochopení.


PORTÁL BRÁNA DO ČECH DOSTAL PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ


Turistický portál Brána do Čech zazářil na veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR v Brně.“Brána do Čech”je součástí projektu“Propagační a mediální kampaň Ústeckého kraje v oblasti cestovního ruchu“, ten Regionální operační program Severozápad podpořil částkou bezmála 9,3 milionu korun.Nejlepší turistický portál Velká cena cestovního ruchu patří k doprovodným programům veletrhu REGIONTOUR. Porota zde hodnotí přehlednost, uživatelskou přívětivost, inovatní služby, množství informací, grafický vzhled atd. Smyslem projektu je rozdělení kraje do čtyř turistických oblastí: České Švýcarsko, České středohoří, Krušné hory a Dolní Pohoohří. Mediální kampaň vychází z vizuálního stylu Brány do Čech. Každá turistická oblast má svou vlastní barvu, jednoduše identifikovatelnou a příjemnou pro oko. České Švýcarsko je pískové, České středohoří červené, Krušné hory zelené a Dolní Poohří modré. Takto barevně označené jsou všechny nové materiály – mapy, tématické skládačky, a další. Mezi oblíbená témata patří například hrady a zámky, cykloturistika, rozhledny a vyhlídky či aktivní dovolená.Projekt se připravoval jeden rok a teď ho čeká velká propagační kampaň.

VYJÁDŘENÍ K PRONÁJMU PROSTOR ÚŘADU REGIONÁLNÍ RADY


Úřad Regionální rady administruje rozdělování přibližně 19 miliard korun z Regionálního operačního programu Severozápad. Do tohoto programu bylo podáno už více než 800 projektů, 257 je s jeho podporou realizováno. Pro bezproblémové zajištění rozdělování dotací a kontrolu jejich využití potřebuje Úřad zázemí pro více než 80 zaměstnanců, prostory pro konzultace se žadateli a příjemci, pořádání seminářů, ale také odpovídající skladové prostory pro archivaci dokumentace související s podanými žádostmi a realizací projektů. Provizorní prostory, ve kterých úřad v Ústí nad Labem dočasně sídlil do března 2010, byly vzhledem k takovému rozsahu agendy nevyhovující. Velký počet pracovníků v jednotlivých malých kancelářích nebyl únosný například vzhledem k značnému nárůstu počtu konzultací se žadateli a příjemci dotací. Kromě toho je potřeba zajistit prostory pro kontroly a audity vysílané například NKÚ, MF nebo MMR. Každá z těchto institucí vyžaduje pro svůj kontrolní tým samostatnou kancelář a doba trvání kontrol se počítá v řádu týdnů až měsíců.

V rámci výběru nového sídla oslovil Úřad Regionální rady majitele čtyř objektů v Ústí nad Labem. Vzhledem k tomu, že činnost úřadu je plánována minimálně do roku 2015, poptával přitom Úřad prostory dostatečně velké a s kvalitním zázemím. Hlavním kritériem při výběru nového sídla přitom byla cena. V původním sídle, v budově PB centra, Úřad Regionální rady platil ročně 3633 korun za m2 včetně služeb, pronajato měl 1154 m2. V novém sídle Úřad platí 3500 korun za m2 ročně včetně služeb, k dispozici má 3022 m2. Hospodaření Úřadu Regionální rady prochází každoročně podrobným auditem, který provádí Ministerstvo financí, a v této oblasti vždy proběhlo bez výhrad.

Podle výpisu z Katastru nemovitostí je vlastníkem objektu, ve kterém sídlí Úřad Regionální rady, společnost Energetické a dopravní stavby a.s., toto je pro nás jediná dostupná a relevantní informace, kterou jsme ověřovali, když jsme poptávali objekt pro provoz úřadu. V mediích zmiňované osoby nefigurovaly ve výpisu z obchodního rejstříku ani v jiných dokumentech. Zákony upravující činnost úřadu nám nedávají žádnou možnost ani nezakládají důvod zjišťovat, kdo jsou akcionáři společnosti Energetické a dopravní stavby a.s. Tato skutečnost nebyla zjišťována ani v případě nájmu v předchozím sídle Úřadu Regionální rady.

Úřad Regionální rady je při administraci dotací v kontaktu jen s žadateli a příjemci finanční podpory a firma Energetické a dopravní stavby mezi ně nepatří. Při schvalování projektů jako takových není ani většinou zřejmé, jaká společnost se bude na základě řádně provedeného výběrového řízení, které provádí žadatel, nikoliv Úřad Regionální rady, na realizaci projektu podílet. Toto je skutečně výhradně věcí samotných příjemců dotace a Regionální radu zajímá pouze to, zda byly splněny všechny náležitosti a postupy stanovené zákonem o veřejných zakázkách.

Jediný vztah mezi Úřadem Regionální rady a společností Energetické a dopravní stavby a.s. vyplývá ze smlouvy o pronájmu prostor. Na základě této smlouvy platí Úřad Regionální rady za pronajaté prostory nájemné. Žádné další smluvní vztahy mezi oběma subjekty neexistují.


MĚSTA POŽÁDALA O DOTACE NA POŘÍZENÍ NOVÝCH TROLEJBUSŮ A TRAMVAJÍ


Města Ústí nad Labem, Chomutov a Most by chtěla s podporou Regionálního operačního programu Severozápad modernizovat svou hromadnou dopravu. Integrované plány rozvoje měst, zaměřené právě na tuto problematiku, podala v prosinci do ROP Severozápad , konkrétně do Oblasti podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu. „Pro podporu záměrů, které mají za cíl zlepšit kvalitu hromadné dopravy ve velkých městech regionu Severozápad, máme v této výzvě k dispozici 486 milionů korun. Města přitom z evropských zdrojů chtějí na podporu svých plánů přes 620 milionů. Je tedy jasné, že nebudeme moci uspokojit všechny žadatele. O tom, kdo uspěje, rozhodne opět kvalita podaných dokumentů,“ řekl ředitel Úřadu Regionální rady Petr Kušnierz.

V současné době probíhá první fáze kontroly a hodnocení předložených plánů. Posuzována v ní je jejich přijatelnost a formální náležitosti. O tom, která města získají z ROP Severozápad dotace pro modernizaci své hromadné dopravy, by mělo být rozhodnuto na začátku března.

Města ve svých integrovaných plánech počítají například s nákupem nových trolejbusů a tramvají, rekonstrukcemi zastávek, vybudováním odbavovacích a informačních systémů nebo s modernizací vybraných úseků tratí.