Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Amfiteátr v Lokti
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Silnice Pstruží
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Meandr Ohře
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Regioshark
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Nemocnice v Mostě
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Volnočasový areál Rolava
 • Regioshark
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Meandr Ohře
 • Společenský objekt Dalovice
 • Zubrnice
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Retromuseum v Chebu
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Retromuseum v Chebu
 • Zubrnice
 • Nemocnice v Mostě

Archive for Březen 2011

LABSKÁ STEZKA MÁ DOKONČENOU DALŠÍ ČÁST


Cyklisté od dnešního dopoledne mohou využívat další části Labské stezky, slavnostního přestřižení pásky se ujal za Ústecký kraj radní Radek Vonka společně s představiteli okolních měst a pověřenou zástupkyní Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Irenou Kotlanovou. Labská stezka navazuje na velmi oblíbenou cyklostezku našich sousedů Elberadweg a vstupuje na území České republiky pískovcovým údolím Českého Švýcarska nedaleko Hřenska, pokračuje údolím směrem k Děčínu a dál malebným údolím přes Velké Březno a Zubrnice.Jediné přerušení, které během jízdy cyklista zaznamená je, když projede Labským údolím, tam narazí na regionální centrum Ústí nad Labem. Dál cyklostezka vede poslední částí Labského údolí zvanou Porta Bohemica a mezi vinicemi v okolí Velkých Žernosek k jednomu z nejstarších a nejkrásnějších českých měst – do Litoměřic. Za nimi pokračuje Labská stezka po silnici dále podél řeky Labe rovinatou oblastí k dalšímu historickému městu Roudnici nad Labem.Cílem projektu je zabezpečit prostřednictvím cyklotrasy další rozvoj kvality dopravní obslužnosti a propojení regionálních center, měst Děčína, Ústí nad Labem a Litoměřic, a jejich spádových oblastí.Labská stezka spadá do prioritní osy 3 – dostupnost a dopravní obslužnost, na realizaci projektu Ústecký kraj získal dotaci ve výši bezmála 67 miliónů korun.

PROCES HODNOCENÍ PODANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI


V souvislosti s několika mylně informujícími články, které vyšly v uplynulých dnech v různých periodikách o procesu hodnocení žádostí o dotaci z ROP Severozápad jsme se rozhodli celý proces hodnocení podaných žádostí přiblížit, zjednodušit a hlavně vysvětlit a to následovně: Proces hodnocení podaných žádostí je rozdělen do několika částí. Nejprve probíhá administrativní kontrola a následně pak vlastní bodování. To je rozděleno do tří fází. Nejprve hodnotí projekty pracovníci Úřadu Regionální rady a ve druhé fázi nezávislí externí hodnotitelé. V případě, že projekt získal dostatečné množství bodů postupuje do třetí fáze, kde hodnotí projekty Hodnotící komise. Tento proces posuzování probíhá na základě pevně stanovených kritérií, které schválil Monitorovací výbor a prošla auditem shody Evropské komise. Výboru Regionální rady, který je složen ze zastupitelů Ústeckého a Karlovarského kraje, jsou následně předkládány ke schválení poskytnutí dotace projekty, které v rámci hodnocení získají nejvyšší bodové ohodnocení.

Výbor Regionální rady se při svém rozhodování řídí výhradně bodovým hodnocením projektů. Výbor Regionální rady nemá žádné pravomoci do experty stanoveného pořadí projektů zasahovat, měnit pořadí či někoho vylučovat.


INFORMACE Z JEDNÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY


Výbor Regionální rady dne 28.3.2011 projednal informace související se zahájením vyšetřování Policie ČR proti řediteli Úřadu Regionální rady Petru Kušnierzovi. Výbor konstatoval, že vyšetřování je vedeno vůči jednotlivci a předpokládá, že prokáže, že systém rozdělování dotací nebyl ovlivňován a dosavadní činnost Regionálního operačního programu Severozápad nebude zpochybněna.

Na základě výše zmíněných informací Výbor Regionální rady dočasně zbavil ředitele Úřadu Regionální rady Petra Kušnierze výkonu funkce včetně všech souvisejících pravomocí. Vedením Úřadu Regionální rady byl pověřen dosavadní zástupce ředitele a vedoucí územního pracoviště v Karlových Varech Ing. Jiří Červinka. Zastupováním Jiřího Červinky v jeho nepřítomnosti je pověřena Ing. Irena Kotlanová.

Výbor Regionální rady se seznámil s neoficiální informací, kterou Úřadu Regionální rady zaslalo Ministerstvo financí ČR, o zastavení certifikací proplacených výdajů programu. Výbor rozhodl, že si vyžádá oficiální stanovisko ministerstva a bude s ním o dalším postupu jednat.

Výbor Regionální rady rozhodl o prodloužení 21. Výzvy k předkládání projektů do ROP Severozápad. Žadatelé budou moci v rámci této výzvy podávat projekty až do 29. dubna 2011. Důvodem pro prodloužení výzvy jsou především technické odstávky informačního systému Benefit7. V rámci 21. Výzvy mohou žadatelé podávat projekty do oblastí podpory 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu, 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR a 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu.


VYJÁDŘENÍ ÚŘADU REGIONÁLNÍ RADY K POLICEJNÍMU VYŠETŘOVÁNÍ


Policejní vyšetřování není vedeno proti úřadu, ale proti jednotlivcům. Z úředníků byl obviněn pouze ředitel Úřadu Regionální rady Petr Kušnierz. Činnost úřadu není vyšetřováním žádným způsoben omezena. Úřad Regionální rady zajišťuje veškerou agendu včetně přijímání projektových žádostí do aktuálně otevřených výzev.

Předpokládáme, že policejní vyšetřování prokáže, že rozdělování dotací a čerpání prostředků nemůže být nijak ovlivňováno. Situací se bude zabývat Výbor Regionální rady na svém jednání 28. března 2011.


POZASTAVENÍ CERTIFIKACE VÝDAJŮ PROJEKTŮ ZE STRANY MF ČR


Ministerstvo financí ČR neoficiálně informovalo 25. března 2011 Úřad Regionální rady, že dočasně pozastavuje certifikaci výdajů projektů podpořených z Regionálního operačního programu Severozápad. Důvodem pro pozastavení certifikace jsou informace týkající se zahájení policejního vyšetřování. Zastavení certifikace nemá vliv na již dokončené a proplacené projekty či jejich etapy. Zastavení certifikace neznamená, že by došlo k zastavení proplácení výdajů dokončených projektů z ROP Severozápad. Situací se bude zabývat Výbor Regionální rady na svém zasedání 28. března 2011.


Poznámka:

Ministerstvo financí ČR, resp. jeho Platební a certifikační orgán, certifikuje výdaje projektů, až po té, co jsou z Regionálního operačního programu Severozápad proplaceny příjemcům dotací, kteří dokončili realizaci projektu či jeho etapy.