Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Volnočasový areál Rolava
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Silnice Pstruží
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Společenský objekt Dalovice
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Meandr Ohře
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Zubrnice
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Nemocnice v Mostě
 • Nemocnice v Mostě
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Regioshark
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Zubrnice
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Meandr Ohře
 • Amfiteátr v Lokti
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Regioshark

Archive for Květen 2011

TŘI NOVÉ ÚSEKY CYKLOSTEZKY OHŘE


Během června začnou cyklistům v regionu sloužit tři nové úseky páteřní Cyklostezky Ohře. Jedná se o trasy z Chocovic do Kynšperka nad Ohří a průjezd městy Sokolov a Loket. Vybudovat je nechal Karlovarský kraj. Náklady na stavbu dosáhly 133, 9 milionu korun, z toho dotace z ROP Severozápad činí 85 procent celkového rozpočtu projektu, tj. 118,4 milionu. Po 7, 5 procentech půjde z krajského rozpočtu a příspěvkem ze státního rozpočtu, tj. po 10,5 milionu. Stavbu všech tří úseků provedlo sdružení „Cyklostezka Ohře – ALGON a bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST. „Všechny úseky jsou stavebně dokončeny a v nejbližší době by měly projít kolaudačním řízením,“ upřesnil náměstek hejtmana Petr Navrátil.

ohre1


„Sám často po cyklotrasách v kraji jezdím, proto mám i za všechny ostatní cyklisty radost, že se podařilo příspěvek z evropských fondů proměnit v kilometry nových stezek,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný s tím, že celková délka tří úseků je 13,5 kilometru.
První z budovaných úseků o celkové délce 9 kilometrů vede z Chocovic přes Vokov a Vrbovou do Nebanic a Kynšperka nad Ohří. Druhý úsek cyklostezky v délce 1,2 kilometru – průjezd Sokolovem – začíná u tzv.Krejcarovy lávky přes řeku Ohři. Konec úseku je napojen na v současnosti hotovou cyklostezku centrem města Sokolov. Třetí úsek, průjezd městem Loket, je dlouhý 3,5 km, úpravy probíhaly na úseku o délce 1,5 km. Trasa začíná napojením na stávající cyklostezku z Královského Poříčí do Lokte. Odtud pokračuje úsek po nové zpevněné stezce podél řeky až k napojení s ulicí Zahradní a po ní k mostu v Rooseveltově ulici, kde napojením na cyklostezku Loket – Svatošské skály – Karlovy Vary končí.

ohre2


Karlovarský kraj bude ve stavbě páteřní cyklostezky pokračovat dál. „Je podána žádost o dotaci z ROP Severozápad na projekt trasy z Chocovic na Cheb,“vysvětlil Navrátil. V současné době mohou cyklisté využít celkem 46 kilometrů páteřní Cyklostezky Ohře na Sokolovsku a na Chebsku. V budoucnu by páteřní cyklostezka měla mít 104 kilometry a protnout celý region od hranice s Německem po Ústecký kraj.


ohre3

INSTALAČNÍ DEN IS BENEFIT7 A MONIT7

Vážení žadatelé, ve středu 1.6.2011 v době od 8:00 do 22:00 hodin bude probíhat instalace na informačních systémech Benefit7 a Monit7. V době instalace nebudou aplikace přístupné. Děkujeme za pochopení.

SETKÁNÍ S NOVINÁŘI V KARLOVARSKÉM KRAJI

Místopředseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Tomáš Hybner společně s hejtmanem Karlovarského kraje Josefem Novotným provedli novináře v západních Čechách po úspěšně dokončených projektech podpořených z Regionálního operačního programu Severozápad. Hned v úvodu seznámil média místopředseda Tomáš Hybner s aktuální situací ROP SZ. „Chtěl bych ujistit příjemce, že nám Ministerstvo pro místní rozvoj potvrdilo, že převede na účet ROP SZ další finanční prostředky a nebude tak ohroženo čerpání dotací“, uvedl Tomáš Hybner.


Hejtman Karlovarského kraje zase informoval o schůzce na Ministerstvu financí, kde společně s hejtmankou Ústeckého kraje Janou Vaňhovou jednali o certifikaci projektů. „ Ministerstvo financí oběma hejtmanům přislíbilo, že obnoví certifikaci poté, co mu policie umožní nahlédnout do spisu a bude jasné jakých projektů se policejní vyšetřování týká“, přiblížil výsledky jednání hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný. Pro novináře bylo vybráno celkem pět projektů.


Prohlídka začala ve Františkových Lázních v Lesoparku Amerika, kde přítomní měli možnost vidět jak se změnil neudržovaný lesopark v příjemné místo určené například pro rodinný nedělní výlet. K vidění je celá řada expozic zvířat s výběhy voliérami nebo pěkný pozorovací výhled z mola na rybníku Amerika. „Tento projekt byl z ROP SZ podpořen částkou bezmála 24 milionů korun“, připomněl v průběhu prohlídky Tomáš Hybner místopředseda RRRSZ. Cesta pokračovala do městečka Skalná, kde se modernizoval průtah městem. Setkání bylo zakončeno ve městě Aš.


Tam mohli novináři navštívit hned tři projekty.


A to „Multifunkční, informační, vzdělávací a společenské centrum – Městská knihovna v Aši“, „Revitalizace centra města Aš – rekonstrukce Masarykova náměstí“ a „Revitalizace vrchu Háj“, kde si mohli přítomní vyzkoušet sportovní aktivitu například volejbal, kuželky , košíkovou,  kterou areál  za 113 milionů korun nabízí.

ROP SEVEROZAPAD POKRAČUJE V PROPLÁCENI DOTACI

Regionální operační program Severozápad (ROP Severozápad) pokračuje v proplácení dotací příjemcům, kteří dokončili projekty či jejich etapy. Ministerstvo pro místní rozvoj informovalo Úřad Regionální rady, že převede na účet ROP Severozápad další finanční prostředky.  „Předpokládáme, že peníze na účet operačního programu přijdou během několika málo dní. Následně tedy budeme pokračovat v proplácení žádostí o platby, které nám příjemci dotací předložili,“ uvedl Jiří Červinka, který je pověřen řízením Úřadu Regionální rady.  U projektů, které jsou předmětem policejního vyšetřování je proplácení pozastaveno.


Příjemci dotací, kteří s podporou ROP Severozápad realizují projekty, předfinancují jejich realizaci z vlastních zdrojů. Po ukončení etapy či celého projektu podávají takzvanou „žádost o platbu“.  Na základě těchto žádostí a po příslušných kontrolách, jsou pak příjemcům dotací zpětně propláceny uznatelné výdaje spojené s realizací projektů.  Aktuálně jsou na Úřadu Regionální rady předloženy žádostí o platbu v celkové objemu přibližně 120 milionů korun.


S podporou ROP Severozápad bylo či je realizováno 276 projektů. Mezi podpořené projekty bylo rozděleno přibližně 16,5 miliardy korun z 19 miliard, které jsou na období 2007 – 2013 v ROP Severozápad pro podporu projektů z Ústeckého a Karlovarského kraje k dispozici.  Přibližně 7 miliard korun už bylo proplaceno příjemcům dotací, kteří  úspěšně dokončili projekty či jejich etapy


.

PŘÍPRAVNÉ JEDNÁNÍ ČLENŮ MONITOROVACÍHO VÝBORU

V Karlových Varech 19. května 2011 proběhlo přípravné jednání členů Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu Severozápad. Pracovníci Úřadu Regionální rady a členové Výboru Regionální rady informovali členy Monitorovacího výboru o aktuální situaci ROP Severozápad. Účastníci jednání se shodli, že je třeba aktivně řešit vzniklý problém pozastavení certifikace prostředků ze strany Ministerstva financí a pozastavení zasílání záloh ze strany Ministerstva pro místní rozvoj. Prvořadým cílem podle účastníků jednání je, aby situace měla co možná nejmenší vliv na realizaci podpořených projektů a příjemce dotací.

V nejbližší době budou osloveni zástupci Evropské komise, se kterými bude současný problém konzultován. Současně s tím budou zástupci Úřadu Regionální rady jednat také s příslušnými ministerstvy. Situace bude také podrobně prodiskutována se zástupci Evropské komise na zasedání Monitorovacího výboru, které se koná  1. června 2011, s cílem společně najít co nejrychlejší řešení.