Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Meandr Ohře
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Retromuseum v Chebu
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Regioshark
 • Nemocnice v Mostě
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Meandr Ohře
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Volnočasový areál Rolava
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Regioshark
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Retromuseum v Chebu
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Amfiteátr v Lokti
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Silnice Pstruží
 • Společenský objekt Dalovice
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Zubrnice
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Zubrnice
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Karlovarská krajská nemocnice

Archive for Červen 2011

MUZEUM PRO ÚSTEČANY ZNOVUOTEVŘEL FRANTIŠEK JOSEF I.

Zrekonstruované ústecké muzeum 30. června 2011 slavnostně otevřel císař František Josef I. Do historické budovy se vrátil po 110 letech, právě v červnu 1901 totiž v Císařském sále dnešního muzea uděloval audience Ústečanům při své tehdejší návštěvě města. Dnešní návštěvníky muzea čeká nejedno překvapení. Mimo jiné také zrestaurované honosné nástěnné malby ve zmíněném Císařském sále, které se podařilo nečekaně odhalit při současné rekonstrukci. „Muzeum je jednou z mála historických budov v Ústí nad Labem, která přežila komunistickou modernizaci města. Těšíme mě, že díky podpoře z Regionálního operačního programu Severozápad může opět plně sloužit veřejnosti. Rekonstrukce se povedla a je třeba ocenit práci všech, kteří na ní podíleli,“ řekl předseda Regionální rady Jiří Šulc.


Na rekonstrukci muzejní budovy získalo město Ústí nad Labem v roce 2008 z Regionálního operačního programu soudržnosti Severozápad dotaci 337 milionů korun. Celkové náklady na rekonstrukci historické budovy z roku 1876 přesáhly 400 milionů korun.

Rekonstrukce zahrnula kompletní stavební práce včetně inženýrských sítí. Opravou prošla střecha a půdní prostory, kde vzniklo nové patro, ve kterém jsou umístěny kanceláře a laboratoře. Nově jsou také vybaveny depozitní prostory. Jedním ze základních úkolů rekonstrukce bylo také vybudování výtahů pro muzejní provoz a pro návštěvníky. Atrium muzea bude zpřístupněné jako oddychová zóna v centru města. Budova ústeckého muzea skrývá několik zajímavostí. Například jde o první objekt napojený v roce 1922 na dálkové topení v tehdejším Československu. Poslední větší opravy na budově se odehrály na přelomu let 1945-1946, kdy byly odstraňovány škody způsobené leteckými bombardováním v dubnu 1945.

Ve zrekonstruovaném muzeu vznikly výstavní prostory pro krátkodobé výstavní projekty, přednáškové místnosti a ateliéry muzejní pedagogiky. Součástí muzea je také knihovna se studovnou. Největší část stálých expozic připravuje Collegium Bohemicum ve spolupráci s ústeckým muzeem. Správcem objektu bude Muzeum města Ústí nad Labem, které ho bude užívat v úzké spolupráci s Collegiem Bohemicem o.p.s. a s dalšími partnery projektu rekonstrukce, kterými jsou Univerzita Jana Evangelisty Purkyně a Společnost pro dějiny Němců v Čechách.


Připraveno s využitím www.muzeumusti.cz

INSTALAČNÍ DEN IS BENEFIT7 A MONIT7


Vážení žadatelé,


v pátek dne 1.7. 2011 od 8:00 do 17:00 hodin bude probíhat instalace na informačních systémech Benefit7 a Monit7. V době instalace nebudou aplikace přístupné.


Děkujeme za pochopení.NOVÉ TROLEJBUSY PRO ÚSTÍ NAD LABEM

Regionální operační program Severozápad podpoří modernizaci městské hromadné dopravy v Ústí nad Labem. Smlouvu o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města zaměřeného na městskou hromadnou dopravu podepsal 28. června ústecký primátor Vít Mandík. Celkem by mělo město pro projekty, které spadají do podpořeného plánu, získat z ROP Severozápad 296 milionů korun, celkové výdaje pak činí 514 milionů korun.  Integrovaný plán zahrnuje pořízení 26 nových trolejbusů, vybudování nového odbavovacího systému, rekonstrukci 50 zastávek, ale také instalaci nového informačního systému  nebo modernizaci trolejbusového obratiště.

Modernizace městské hromadné dopravy bude z ROP Severozápad podpořena kromě v Ústí nad Labem také v Mostě. Projekty zařazené do integrovaných plánů obou měst spadají do Oblasti podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu.

PŘEDSEDA REGIONÁLNÍ RADY DISKUTOVAL SE ZÁSTUPCI OBCÍ REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

Předseda Regionální rady Jiří Šulc diskutoval se starosty na shromáždění zástupců obcí regionu soudržnosti Severozápad. To se konalo na Krajském úřadu v Ústí nad Labem pod záštitou hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové. Hned v úvodu přítomné seznámil s aktuálním stavem Regionálního operačního programu Severozápad. „V Regionálním operačním programu Severozápad bylo na období 2007-2013 pro Ústecký a Karlovarský kraj k dispozici bezmála 746 miliónů Euro, což je tedy bezmála 19 miliard korun. Z této částky bylo úspěšným žadatelům rozděleno 16,5 miliardy korun. Příjemcům dotací, tedy městům, obcím, podnikatelům nebo neziskovým organizacím, kteří úspěšně dokončili své projekty, jsme už proplatili necelých 7 miliard korun“, uvedl předseda Regionální rady Jiří Šulc.


Čísla hovoří jasně – je rozdělena většina finančních prostředků. „Ze srovnání ROPu Severozápad s ostatními tematickými a regionálními operačními programy vycházíme velice dobře. Údaje o průběhu čerpání a rozdělování dotací nás řadí do první pětice. Řada tematických operačních programů, které řídí ministerstva, se nemůže pochlubit ani zdaleka tak dobrými výsledky. Dobrou vizitkou je také fakt, že města a obce, tedy nejčastěji příjemci dotací z ROP Severozápad se rychle naučili dobře zpracovávat projektové žádosti a to i přes to, že je systém administrativně náročný“, dále uvedl na adresu ROP Severozápad jeho předseda.

Zmínil se také o policejním vyšetřování, které probíhá v souvislosti s realizací několika projektů a vyšetřování proti řediteli Úřadu Regionální rady. „Celá kauza je pro operační program, Regionální radu i její úřad velice nepříjemná. Považuji za nutné zopakovat, že pokud vůbec došlo k selhání, tak pouze jednotlivce nikoliv systému rozdělování a kontroly dotací“, pokračoval Jiří Šulc ve svém vystoupení.


Snažil se přítomným připomenout, aby se nezapomnělo na to, že ROP Severozápad byl a je při podpoře projektů velice úspěšný. „V současné době stojíme na začátku přípravy nového programového období po roce 2013 a věřím, že se nedočkáme toho, že problematika bude účelově zneužita“, dodal závěrem předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.


Mimo jiné se dále probíralo posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy, dobrá správa obcí a kvalita řízení v úřadech územních samosprávných celků. Strategie rozvoje území a možnosti financovaní projektových záměrů.

NEMOCNICI V MOSTĚ SLOUŽÍ MODERNIZOVANÝ STRAVOVACÍ PROVOZ

Zastaralé technické zařízení, neuspokojivé strojové vybavení a vzduchotechnika, která přestala splňovat ve své funkčnosti a bezpečnosti platné normy, je pro mosteckou nemocnici minulostí. „Zavedení nové technologie znamená pro nemocnici úsporu energií, pro zaměstnance ulehčení namáhavé manuální práce a zvýšení kultury stravování pacientů a personálu“, uvedl v úvodu slavnostního otevření předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Jiří Šulc.


Pracovníci stravovacího úseku teď mají k dispozici například poloautomatickou děličku na těsto, univerzální kuchyňský robot s příslušenstvím, automatickou škrabku brambor, mobilní váhu včetně pojízdného stolečku, zavážecí skříně či elektrické konvektomaty, staniční vozíky a termoporty.


„Náročnost rekonstrukce celého stravovacího provozu byla ztížena i tím, že byla prováděna za plného provozu, jehož povinností je zajištění stravování pro cca 1300 pacientů a zaměstnanců nemocnice“, připomněl předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s. Petr Benda.


V celém procesu bylo nutností i zajištění dodržování dietního systému stravování a veškerých hygienických předpisů.


Celá rekonstrukce byla rozdělena do pěti etap a probíhala několik let.