Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Regioshark
 • Zubrnice
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Meandr Ohře
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Nemocnice v Mostě
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Meandr Ohře
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Zubrnice
 • Nemocnice v Mostě
 • Regioshark
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Silnice Pstruží
 • Amfiteátr v Lokti
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Volnočasový areál Rolava
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Retromuseum v Chebu
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Společenský objekt Dalovice
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Dům porcelánu v Dubí

Archive for Srpen 2011

ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY SE VYJÁDŘIL K PŘIPOMÍNKÁM EVROPSKÉ KOMISE

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad odpověděl na dopis Evropské komise. „V daném termínu a velmi podrobně jsme se vyjádřili ke všem připomínkám a dotazům, které komise v souvislosti s Regionálním operačním programem Severozápad vznesla. Naši odpověď jsme připravovali společně s národními orgány, tedy ministerstvy financí a pro místní rozvoj, které jsou zodpovědné za koordinaci, kontrolu a certifikaci,“  uvedl Jiří Červinka, který je pověřen řízením Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.

Evropská komise na konci června informovala národní orgány, o tom, že identifikovala určité nedostatky při řízení Regionálního operačního programu Severozápad.  Žádala například zpřísnění kontrol zadávání veřejných zakázek,  opětovnou kontrolu již realizovaných zadávacích řízení nebo informace k probíhajícímu policejnímu vyšetřování. „V rámci odpovědi jsme detailně popsali kontrolní mechanismy operačního programu i jejich změny od roku 2007. Doložili jsme jejich správné fungování a výsledky kontrol.  Připomínám, že v rámci realizace projektů je kontrolováno 100 % veřejných zakázek. Ty jsou kontrolovány ve třech kolech – před vyhlášením zadávacího nebo výběrového řízení, před podpisem smlouvy s vybraným uchazečem i  po podpisu smlouvy,” řekl Jiří Červinka.  “Pokud jde o požadovanou opětovnou kontrolu veřejných zakázek u již realizovaných projektů, navrhli jsme již dříve Komisi kontrolu na 25% vzorku, který sama vybere, a čekáme na její vyjádření,” dodává.

Pokud jde o informace k probíhajícímu policejnímu vyšetřování, oslovila Regionální rada prostřednictvím svého předsedy Jiřího Šulce orgány činné v trestním řízení se žádostí o zpřístupnění vyšetřovacího spisu. “Bohužel nám tyto informace, s odkazem na to, že vyšetřování stále probíhá, nezpřístupnily. Evropské komisi tedy zasíláme jen toto jejich stanovisko,” řekl Jiří Červinka.

Úřad Regionální rady očekává, že jednání s národními orgány a Evropskou komisí budou pokračovat.

INSTALAČNÍ DEN IS BENEFIT7 A MONIT7


Vážení žadatelé,


ve čtvrtek 1. září 2011 od 8:00 do 17:00 hodin budou probíhat pravidelné instalace na informačních systémech Benefit7 a Monit7. V době instalace nebudou aplikace přístupné.


Děkujeme za pochopení.


V ÚSTÍ NAD LABEM ZASEDAL MIMOŘÁDNÝ MONITOROVACÍ VÝBOR


Mimořádný Monitorovací výbor Regionálního operačního programu Severozápad se sešel 18. srpna 2011 na svém 11. zasedání. Jednání výboru se tentokrát konalo přímo v budově Úřadu Regionální rady v Ústí nad Labem.  Jednání Monitorovacího výboru řídil jeho předseda Tomáš Hybner. Členy monitorovacího výboru jsou zástupci euroregionů, krajů, měst a obcí regionu Severozápad, zástupci ministerstev, zástupci Hospodářské komory, Svazu průmyslu a obchodu, Asociace hotelů a restaurací, Univerzity J. E. Purkyně i neziskových organizací. Tentokrát však bez účasti zástupců Evropské komise, kteří se z důvodu období dovolených omluvili.Hlavním tématem byla aktuální situace a seznámení členů s dopisem  Evropské komisi. „Dopis by měl být odeslán v průběhu příštího týdne“, řekl předseda Monitorovacího výboru Tomáš Hybner. Předseda uvedl kroky, které doposud úřad udělal. „Proběhlo koordinované jednání zástupců Úřadu Regionální rady, Národního orgánu pro koordinaci (MMR), Auditního orgánu (AO) a Platebního a certifikačního orgánu (obojí MF ČR). Byl domluven další koordinovaný postup příslušných orgánů České republiky“, připomněl Tomáš Hybner.

„Na základě dohody z 13.7.2011 byl společně připraven a odeslán dopis, jímž Česká republika žádá o bližší vysvětlení požadavku č.3 (přehodnocení smluv na certifikovaných projektech) a zároveň navrhuje kontrole podrobit 25% vzorek certifikovaných výdajů (na místo 100%), na nichž budou prověřeny všechny veřejné zakázky“, pokračoval předseda Monitorovacího výboru.Na začátku srpna Úřad Regionální rady odeslal dopis velvyslankyni Dr. Vicenové, v němž informuje, že se Regionální rada průběžně pokoušela získat možnost nahlížet do trestního spisu spojeného s vyšetřováním bývalého ředitele Ing. Kušnierze. Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem zareagovalo v tom smyslu, že si žádost musí podat přímo Evropská komise .

Zároveň bylo na zasedání zmíněno, že předseda Regionální rady Severozápad Jiří Šulc odeslal dopis komisaři pro regionální politiku Evropské komise panu Hahnovi a pozval ho na návštěvu Ústeckého a Karlovarského kraje. „Je to reakce na nepodložené informace, které odeslala paní senátorka Dernerová komisaři“,, uvedl Tomáš Hybner.

Dále byli členové Monitorovacího výboru seznámeni se zprávou o realizaci ROP Severozápad, s revizí programu a s oblastí nesrovnalostí.

PŘEDSEDA REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI JIŘÍ ŠULC POZVAL NA NÁVŠTĚVU EUROKOMISAŘE

Poslanec Parlamentu České republiky a předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jiří Šulc požádal prostřednictvím dopisu komisaře pro regionální politiku Evropské komise Johannese Hahna o osobní návštěvu Karlovarského a Ústeckého kraje. Důvodem tohoto kroku jsou nepodložené informace, které měla senátorka Parlamentu České republiky paní Alena Dernerová odeslat eurokomisaři.


„Z českých médií jsem se dozvěděl, že se paní senátorka na pana Hahna obrátila s žádostí o osobní dohled nad kontrolou využití finančních prostředků z fondů Evropské Unie v České republice, je mi líto, že neznám konkrétní obsah dopisu, nicméně z mediální prezentace lze usoudit, že jeho autorka poukazuje na údajné netransparentní rozdělování dotací z některých českých operačních programů. Senátorka Dernerová, jako opoziční politik, v této souvislosti opakovaně napadá i Regionální operační program Severozápad a zpochybňuje proces rozdělování dotací a kontrolu jejich využití“, cituje část dopisu předseda RRSZ Jiří Šulc.

Dále pak komisaře ujišťuje, že se jedná o nepodložená osočení, která se nezakládají na pravdě. „V reakci na tato obvinění bych  Vás proto rád pozval na návštěvu regionu soudržnosti Severozápad. Velmi bych uvítal, pokud byste toto pozvání přijal a využil možnosti osobně se seznámit s tím, jak jsou v tomto regionu využívány prostředky ze strukturálních fondů a jak zásadním způsobem přispívají tyto prostředky k integraci našeho postiženého regionu do společné Evropy“, pokračuje poslanec a předseda Regionální rady regionu Soudržnosti Severozápad Jiří Šulc. Zároveň dodává, že společně se zástupci regionální samosprávy, měst, obcí i neziskového sektoru eurokomisaře rádi seznámíme s výsledky činnosti Regionálního operačního programu Severozápad.

SLAVNOSTI MĚSTA RUMBURK

Město Rumburk Vás zve na již 7. ročník Slavností města Rumburk, které proběhnou v parku Rumburské vzpoury 19. a 20. srpna 2011. Je pro Vás připravena spousta hudebních zážitků – slovenská zpěvačka Kristina, Václav Neckář se skupinou Bacily i koncert kapely MIG 21. Po celou dobu budou probíhat divadelní vystoupení a komponované pořady plné písniček a her nejen pro děti. Součástí programu je i výstava historických vozidel. Celý program bude zakončen ohňostrojem. Podrobnosti a pozvánku s programem najdete zde.


Akce je součástí projektu Podpora rozvoje cestovního ruchu v Rumburku, který byl z oblasti podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu Regionálního operačního programu Severozápad podpořen částkou 4,6 milionu korun. Projekt je zaměřen na informační, marketingovou a propagační podporu služeb a produktů v cestovním ruchu pro návštěvníky Rumburku a blízkého okolí a posílení pozice Městského informačního centra v Rumburku v rámci Šluknovského výběžku.