Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Volnočasový areál Rolava
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Silnice Pstruží
 • Zubrnice
 • Zubrnice
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Amfiteátr v Lokti
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Regioshark
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Meandr Ohře
 • Meandr Ohře
 • Nemocnice v Mostě
 • Retromuseum v Chebu
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Společenský objekt Dalovice
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Nemocnice v Mostě
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Regioshark
 • Dopravní terminál v Chebu

Archive for Září 2011

DOTAZNÍK K PŘÍPRAVĚ NOVÉHO PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2014 – 2020

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad připravila internetový dotazník, jehož účelem je získat názory respondentů na současné programové období 2007 – 2013 a zmapovat priority potencionálních příjemců dotací v novém programovém období 2014 – 2020. Výstupy z dotazníkového šetření budou sloužit jako zpětná vazba pro zhodnocení systému čerpání dotací z Evropských fondů, resp. ROP Severozápad, v současném programovém období 2007 – 2013 a jako zdroj námětů pro případné zjednodušení a optimalizaci procesů v novém programovém období 2014 – 2020. V neposlední řadě budou využity i při nastavení tematického zaměření nového programového období 2014 – 2020.

S prosbou o vyplnění dotazníku se Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad obrací na žadatele i příjemce dotací z ROP Severozápad, zástupce krajů, měst a obcí, podnikatelů i neziskových organizací či odborné veřejnosti. Možnost vyplnit dotazník mají ale i občané, které dotační problematika a rozvoj regionu zajímá a chtějí se vyjádřit k případnému zaměření podpory z evropských fondů v dalším programovém období. Dotazník, který je anonymní, bude možné vyplňovat do konce letošního roku. Dotazník najdete zde.

LITVÍNOVSKÁ KNIHOVNA V NOVÉM

V Litvínově byla otevřena rekonstruovaná budova tamní knihovny. Kompletní přestavbu a rozšíření původního nevyhovujícího objektu podpořil Regionální operační program Severozápad dotací bezmála 40 milionů korun. Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad zastupoval při slavnostním otevření knihovny její předseda Jiří Šulc. „Projekt litvínovské komunitní knihovny můžu bez nadsázky označit jako ukázkové využití evropských dotací, které ROP regionu nabízí. Knihovna díky investici může nabídnout občanům nejen klasické knihovní služby ale i vzdělávací programy nebo zázemí pro aktivity dětí či seniorů. Je to další z desítek úspěšně realizovaných projektů, který přispěje ke zlepšení kvality života v našem regionu,“ řekl při této příležitosti Jiří Šulc.


Budova bývalých jeslí, ve které knihovna sídlí, byla ve špatném technickém stavu a její dispoziční řešení neumožňovalo potřebný rozvoj a zkvalitnění služeb. V rámci rekonstrukce byly proto odstraněny stávající terasy a vybudována přístavba s vnitřním atriem. V přístavbě vznikla místnost pro komunity, počítačová učebna a čítárna pro děti. Stávající objekt a i nová přístavba byla zateplena a omítnuta. Plochá střecha byla nahrazena střechou valbovou. Byla provedena i výměna oken a dveří za plastová. Součástí projektu je také nové vybavení knihovny nábytkem, IT technikou a bezpečnostním systémem.

Kromě rozšířených běžných služeb knihovna v novém prostředí nabídne také doplňkové aktivity. Dětské oddělení je rozděleno podle věkových kategorií, díky kterým se i malé děti, které přijdou do knihovny v doprovodu dospělých, mohou vzdělávat formou zábavy. Přibydou například také přednášky a seznamování s autory knih, autorské čtení pro děti a mládež, přednášky pro děti předškolního, školního i dorostového věku, školení a přednášky pro rodiče na mateřské nebo přístup k internetu. V rámci celoživotního vzdělávání chystá knihovna i univerzitu volného času pro seniorskou veřejnost nebo kurzy trénování paměti.INSTALAČNÍ DEN IS BENEFIT7 A MONIT7


Vážení žadatelé,


v pondělí 3. října 2011 od 8:00 do 17:00 hodin budou probíhat pravidelné instalace na informačních systémech Benefit7 a Monit7. V době instalace nebudou aplikace přístupné.


Děkujeme za pochopení.


V CHOMUTOVĚ LIDÉ MOHOU ZAJÍT DO NOVÉHO KINA SVĚT


Lidé v Chomutově mohou od soboty 24. září 2011 využívat nové společenské centrum. Kino Svět slavnostně otevřeli primátor města Chomutova Jan Mareš, hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová a uznávaný režisér Václav Vorlíček. A právě jeho poslední film Saxána a Lexikon kouzel, který volně navazuje na slavnou Dívku na koštěti do Chomutova přivezl.V nových prostorách mohli lidé diskutovat nejen se samotným režisérem, ale s hlavní dětskou hrdinkou malou Helenkou Nováčkovou.Moderní komplex nabízí dva promítací sály, velký sál se zhruba dvě stě dvaceti místy je vybaven 3D technologií, která umožňuje satelitní příjem různých přímých přenosů. Menší sál má kapacitu sto dvacet míst a je vybaven klasickou technologií.Návštěvníci zde také naleznou bar a tři klubovny. Ty budou sloužit neziskovým organizacím. Projekt „Kulturně společenské centrum“ je dílčím projektem Integrovaného plánu rozvoje města.Výstavba celého centra se vyšplhala na 139 miliónů korun, přičemž dvaapadesát procent, což činí 72,7 miliónů korun podpořil tento projekt  Regionální operační program Severozápad.

SERVISNÍ DEN IS BENEFIT7 A MONIT7


Vážení žadatelé,


v sobotu dne 17.9. 2011 od 8:00 do 14:00 hodin bude probíhat na informačních systémech Benefit7 a Monit7+ pravidelná servisní údržba. V této době nebudou aplikace přístupné.


Děkujeme za pochopení.