Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
Zubrnice Zubrnice Městský úřad v Třebenicích Volnočasový areál Rolava Víceúčelové hřiště v Litvínově Víceúčelové hřiště v Litvínově Sportovní hala v Litvínově Sportovní hala v Litvínově Sportovní areál v Duchcově Regioshark Regioshark Plavecký areál v Ústí nad Labem Park Herty Lindnerové v Krupce Park Herty Lindnerové v Krupce Nemocnice v Mostě Nemocnice v Mostě Depozitář muzea v Žatci Depozitář muzea v Žatci Městská nemocnice v Litoměřicích Městská nemocnice v Litoměřicích Meandr Ohře Meandr Ohře Amfiteátr v Lokti Městská knihovna v Děčíně Městská knihovna v Děčíně Karlovarská krajská nemocnice Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu Hasičské muzeum v Krupce Hasičské muzeum v Krupce Dům porcelánu v Dubí Dům porcelánu v Dubí Dopravní terminál v Chebu Dopravní terminál v Chebu Dopravní hřiště v Litoměřicích Dopravní hřiště v Litoměřicích Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle Diakonie ČCE v Litoměřicích Domov dětí a mládeže v Nové Roli Domov dětí a mládeže v Nové Roli Bazénové centrum Karlovy Vary Zámecké zahrady v Děčíně Bazénové centrum v Karlových Varech Autobusové nádraží v Litoměřicích Autobusové nádraží v Litoměřicích Zámecké zahrady v Děčíně Silnice Pstruží Městská knihovna v Nové Roli Městská knihovna v Nové Roli Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích Víceúčelové hřiště v Hazlově Víceúčelové hřiště v Hazlově Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon Autobusový terminál v Žatci Autobusový terminál v Žatci Multifunkční hřiště v Hroznětíně Společenský objekt Dalovice Karlovarská krajská nemocnice Retromuseum v Chebu Retromuseum v Chebu

Archive for Říjen 2011

PRVNÍ VÝHERCI SI PŘEVZALI CENY


Výherci si převzali ceny z prvního kola soutěže Aeroplanem.cz. Hlavní cenou byly poukazy na vyhlídkové lety nad Ústeckým krajem a Karlovarským krajem. Na Krajském úřadě Karlovarského kraje je výhercům předali místopředseda Regionální rady Tomáš Hybner a náměstek hejtmana Martin Havel, na krajském úřadě v Ústí nad Labem pak ceny předával náměstek hejtmanky a člen Výboru Regionální rady Arno Fišera. V Karlovarském kraji hlavní cenu získala Květoslava Kocábová, v Ústeckém přálo při losování štěstí Jiřímu Ventovi.Internetové hlasování o nejzajímavější projekt podpořený z Regionálního operačního programu Severozápad ovšem zdaleka nekončí. Na stránkách aeroplanem.cz bude možné z nominovaných projektů vybírat ten nej až do konce listopadu. Ceny, včetně vyhlídkových letů nad regiony, se pak budou losovat ještě ve dvou kolech. Pokud jste tedy v tom prvním neuspěli, neváhejte a zkuste štěstí na www.aeroplanem.cz znovu.

UPOZORNĚNÍ: TERMÍN 55. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY ZRUŠEN

UPOZORNĚNÍ! Termín 55. zasedání VRR původně plánovaný na 21. 10. byl z technických důvodů zrušen. O náhradním termínu budete informováni na našich internetových stránkách v sekci http://www.nuts2severozapad.cz/regionalni-rada/vybor-regionalni-rady/zasedani/2011-2.

Děkujeme za pochopení.


JEDNÁNÍ ZÁSTUPCŮ ÚŘADU REGIONÁLNÍ RADY S EVROPSKOU KOMISÍ


Zástupci Úřadu Regionální rady Jiří Červinka a Tomáš Sýkora se v Bruselu sešli se zástupci Evropské komise. Jednali s nimi o aktuální situaci ROP Severozápad. Tomáš Kuchtík z české jednotky Generálního ředitelství pro regionální politiku, zdůraznil, že vítá iniciativu Úřadu Regionální rady, a uvedl, že přímým partnerem pro komunikaci s úředníky Evropské komise jsou právě zástupci Úřadu Regionální rady.

Během jednání prodiskutovali zejména otázku dočasného pozastavení certifikace projektů Regionálního operačního programu Severozápad. Generální ředitelství pro regionální rozvoj informovalo, že Komise připravuje odpověď na dopis České republiky. Jeho obsahem bude požadavek na kontrolu 35 projektů, které statistickou metodou vybere Evropská komise spolu s Auditním orgánem. Snahou Auditního orgánu by mělo být provedení této kontroly do konce roku 2011. Na jejím výsledku poté bude záviset další postup Komise vůči České republice, resp. Regionálnímu operačnímu programu Severozápad. V této záležitosti je role Řídícího orgánu ROP SZ omezena pouze na poskytování součinnosti pro provedení kontroly, tj. zejména ve spolupráci s příjemci doložení všech potřebných podkladů. Zástupci Úřadu Regionální rady byli informováni, že do doby pozitivního vyřešení celé záležitosti nebudou výdaje ROP Severozápad certifikovány. Tato situace však nemá přímý dopad na příjemce dotací, finanční prostředky jsou jim i nadále standardně uvolňovány.

Dále byla na jednání diskutována problematika probíhajícího procesu revize operačního programu. V červenci požádal Řídící orgán ROP SZ o změnu programu, který spočívá v navýšení finančních prostředků do oblastí podpory 1.3 a 3.1. V současné době probíhá schvalování v Komisi, která požaduje na Ministerstvu životního prostředí přehodnotit postoj ohledně stanoviska posuzování vlivu na životní prostředí (SEA). Řídící orgán bude následně postupovat v souladu s požadavky Evropské komise a Národního orgánu pro koordinaci.


REGIONÁLNÍ RADA PŘEDSTAVILA PROJEKTY NA MARIÁNSKOLÁZEŇSKU


Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad pozvala 13. října 2011 zástupce medií do obce Tři Sekery a do Mariánských Lázní, aby jim představila tamní projekty realizované s podporou ROP Severozápad. „Chceme ukázat, kde v regionu pomohly evropské peníze z ROPu zpříjemnit obyvatelům život a kde díky nim vzniklo zázemí pro sportovní a kulturní vyžití,“ řekl místopředseda Regionální rady Tomáš Hybner.Ve Třech Sekerách si novináři v doprovodu starostky Dagmar Strnadové prohlédli zrekonstruovaný kostel, jehož obnova přišla celkem na 9 milionů korun. ROP Severozápad přispěl 7 miliony korun. „V naší obci je poměrně málo členů katolické církve, proto jsme chtěli dát kostelu i širší využití. Neslouží proto jen k bohoslužbám, ale pořádají se v něm výstavy a koncerty,“ uvedla starostka.Další zastávkou na programu prohlídky podpořených projektů byl sportovní areál Viktoria v Mariánských Lázních, který prochází postupnou rekonstrukcí. Hotový je umělý povrch původně škvárového hřiště, součástí projektu je i přístupová silnice nebo nekrytá tribuna velkého fotbalového a atletického stadionu. “Hřiště s umělým povrchem budou dopoledne využívat především školy, odpoledne atletický klub a fotbalisté. Určeno je samozřejmě i pro širokou veřejnost,“ doplnil starosta Mariánských Lázní Zdeněk Král. Na rekonstrukci areálu poskytl ROP Severozápad dotaci více než 12 milionů korun.Na okraji Mariánských Lázní také díky podpoře z evropských fondů postupně vzniká nová odpočinková zóna v oblasti bývalého vojenského areálu Hamrníky. Stavebníci v místě provedli demolici patnácti objektů, vysekali náletové dřeviny a odklidili odpad, který lidé do neobývaného prostoru vyvezli. Na vyčištěnou plochu navezli novou zeminu a vysadili trávu a stromy. Postupně by mělo být po etapách vyčištěno asi 28 tisíc metrů čtverečních, přičemž náklady celkem dosáhnou v pěti etapách 100 milionů korun. Na projekty realizované v této lokalitě již město Mariánské Lázně získalo z ROPu 50 milionů korun. Obyvatelé města budou moci zelenou zónu využívat k trávení volného času a k relaxaci.


ZMĚNY V IS BENEFIT7+


Vážení příjemci,

 

v IS Benefit7+ bylo do projektové žádosti, monitorovací zprávy a monitorovacího hlášení zapracováno pole „Datum podpisu smlouvy o dílo“. Obracíme se na Vás se žádostí, abyste pole u výběrových řízení vždy vyplňovali.

 

Děkujeme za pochopení.