Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Volnočasový areál Rolava
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Zubrnice
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Regioshark
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Meandr Ohře
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Meandr Ohře
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Regioshark
 • Zubrnice
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Nemocnice v Mostě
 • Amfiteátr v Lokti
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Společenský objekt Dalovice
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Silnice Pstruží
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Retromuseum v Chebu
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Retromuseum v Chebu
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon

Archive for Listopad 2011

INSTALAČNÍ DEN IS BENEFIT7 A MONIT7+


Vážení žadatelé,


ve čtvrtek 1. prosince 2011 od 8:00 do 17:00 hodin budou probíhat pravidelné instalace na informačních systémech Benefit7 a Monit7+. V době instalace nebudou aplikace přístupné.


Děkujeme za pochopení.


EVROPSKÁ KOMISE POŽADUJE SANKCE U PROJEKTŮ KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ a.s.

Evropská komise informovala dopisem Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad  o stanovisku  k způsobu vypořádání jejich připomínek, o kterém ji ROP SZ a národní orgány informovaly v srpnu. Komise souhlasí s kroky, které Úřad Regionální rady podnikl k posílení procesu kontroly. „České orgány představily opatření učiněná ke zlepšení postupů v oblasti procesu řízení kontroly (zejména ve vztahu k veřejným zakázkám) a výběru operací pro spolufinancování. Tato opatření mohou být ze strany Komise akceptována,“ píše se v dopisu komise. Komise také akceptovala vyjádření, které Úřad Regionální rady poskytl k vyšetřování bývalého ředitele Úřadu Regionální Rady Petra Kusnierze, které ji Regionální Rada zaslala.Evropská komise se v dopise také vyjádřila k projektům Krajské zdravotní a.s. V souvislosti s výsledky auditu, který byl u projektů proveden, a s nálezem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže požaduje, aby byly u projektů uplatněny sankce. „Komise požaduje, aby byl vůči KZ uplatněn odvod, tedy krácení dotace. Sankce musí být vyměřena ve výši 100 procent poskytnuté dotace,“ uvedl Jiří Červinka, který je pověřen řízením Úřadu Regionální rady. „Proti sankci se následně KZ a.s. bude moci odvolat u Ministerstva financí nebo požádat o její částečné prominutí Regionální radu,“ dodává.

Pokud jde o požadavek EK na audit projektů, komise potvrdila, že audit proběhne na vzorku 35 projektů (25 certifikovaných, 10 necertifikovaných). Audit provede nezávislá společnost nasmlouvaná Ministerstvem  financí. Audit by měl začít v nejbližších dnech, jeho metodiku již EK schválila.

ŽÁCI TŘÍ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V DĚČÍNĚ BRZY ZASEDNOU DO NOVÝCH LAVIC


Základní školy Kamenická, Dr. Miroslava Tyrše a Komenského náměstí v Děčíně mají pro své žáky nachystané vánoční překvapení v podobě nově zrekonstruovaných učeben. Projekt nazvaný „Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího vzdělávání“ byl realizován v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Děčín – zóna Centrum a zároveň podpořen z Regionálního operačního programu Severozápad více než 46 milióny korun. Modernizace se týkala zejména úprav půdních prostor, suterénu pro prostory dílen, vybudování  nové nástavby na střeše přístavby ZŠ Kamenické, ale i učebny v přírodě v areálu ZŠ Dr. Miroslava Tyrše.Bylo vybudováno a zmodernizováno několik učeben, kabinetů, skladů, technických a úklidových místností, ale i nezbytných sociálních zařízení. „V poslední fázi už se řešila pouze zvuková izolace, tlumící prvky byly instalovány na stropy učeben. Doplněno bylo také nouzové osvětlení ve všech školách. V současné době jsou už všechny stavební práce dokončeny a učebny mohou být na přelomu roku předány do užívání“,  sdělila Renata Domašinská, manažerka projektu.

Nové učebny tak budou moci začít využívat samotní žáci a jejich učitelé, ale i různé příspěvkové a neziskové organizace, obecně prospěšné organizace a to například pro různá školení, pracovní schůzky, přednášky, zájmové kroužky, kurzy pro žáky, studenty, dospělé, ale i maminky na mateřské dovolené.

STUDENTI GYMNÁZIA V ÚSTÍ NAD LABEM MAJÍ NOVÉ PROSTORY

Studenti gymnázia v Jateční ulici v Ústí nad Labem se díky podpoře Regionálního operačního programu Severozápad dočkali vlastní tělocvičny, studovny a jídelny. Nové prostory po ukončení čtvrté etapy projektu „Gymnázium Jateční ul., Ústí nad Labem – dostavba areálu 4. etapa“ uvedl do provozu předseda Regionální rady soudržnosti Severozápad Jiří Šulc společně s ředitelem gymnázia Alfrédem Dytrtem a dalšími významnými partnery projektu.„Investice je jednou z největších akcí ve školství, pro kterou ROP Severozápad zajistil finance“, řekl v úvodu předseda Regionální rady Jiří Šulc. Čtvrtá etapa, při níž vznikla nová tělocvična a jídelna a ze staré tělocvičny přednášková síň, stála zhruba 150 milionů korun, z toho 139 milionů korun zajistil z evropských fondů a zbylých 11 milionů korun uhradil Ústecký kraj z vlastního rozpočtu.Budova školy je z roku 1907. Gymnáziu začala sloužit v roce 1953 a od té doby chátrala. „Zatékalo střechou, okny, změna přišla až poté, co se zřizovatelem stal kraj,“ uvedl ředitel gymnázia Alfréd Dytrt. Kraj naplánoval velkou rekonstrukci. „Původně jsme přišli v 90. letech s myšlenou postavit první gymnaziální kampus v republice, ale tehdy tomu nikdo nebyl nakloněn, aspoň se tedy škola opravila,“ uvedl předseda Regionální rady a současný poslanec Jiří Šulc.Projekt rekonstrukce je zpracován do šesti etap. Čtvrtá etapa byla nejdůležitější. Díky ní už studenti nemusí běhat na tělocvik do jiných škol a na obědy chodit do podnikové závodní jídelny.

V BOHUŠOVICÍCH NAD OHŘÍ BYLY DOKONČENY PROSTORY U NÁDRAŽÍ

Lidé v Bohušovicích nad Ohří mají nové prostory před velmi využívaným vlakovým nádražím. Otevření projektu Revitalizace veřejného prostranství v Bohušovicích nad Ohří se zúčastnil také předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Jiří Šulc. Společně se starostou Bohušovic nad Ohří Ivem Hynlem slavnostně přestřihl pásku. S realizací projektu se začalo letos v dubnu a až na drobné detaily jsou nové prostory u nádraží hotové. „Chybí už jen stojany na kola, některé části mobiliáře a informační tabule“, uvedl starosta Ivo Hynl.Dále podotkl, že přidělení dotace z Regionálního operačního programu Severozápad vyšla městu, až na potřetí. Předmětem projektu byla celková regenerace veřejného prostranství před nádražím Českých drah v blízkosti města a vytvoření nové klidové odpočinkové zóny ve městě. Vybudovaly se nové pěší komunikace, místa na parkování včetně vyhrazeného parkování pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace a úpravy míst pro přecházení komunikací pro tyto osoby a tím zajištění bezbariérovosti celého prostoru. „Tento prostor si o obnovu říkal řadu let, vím, že místní lidé tento prostor hodně využívají a v tuto chvíli prostor u nádraží vypadá opravdu dobře“, řekl při slavnostním otevření předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Jiří Šulc.Celkové náklady projektu se vyšplhaly téměř na 17 miliónů korun, přičemž dotace z Regionálního operačního programu Severozápad činila 14,3 miliónů korun.