Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Společenský objekt Dalovice
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Nemocnice v Mostě
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Zubrnice
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Meandr Ohře
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Regioshark
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Silnice Pstruží
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Amfiteátr v Lokti
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Volnočasový areál Rolava
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Zubrnice
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Meandr Ohře
 • Regioshark

Archive for Prosinec 2011

NOVÝ EXTERNÍ METODICKÝ POKYN

Úřad Regionální rady upozorňuje na vydání nového Externího metodického pokynu č. 48  – Úprava pokynů pro zadávání zakázek. Cílem tohoto metodického pokynu je úprava postupů při zadávání a realizaci veřejných zakázek. Tento metodický pokyn se vztahuje na všechna zadávací řízení v rámci projektů ROP Severozápad, která budou zahájena po nabytí platnosti tohoto metodického pokynu a která obsahují způsobilé výdaje.

Externí metodický pokyn č. 48  – Úprava pokynů pro zadávání zakázek je k dispozici zde.

INSTALAČNÍ DEN IS BENEFIT7 A MONIT7+

Vážení žadatelé,


v úterý 3. ledna 2012 budou od 8:00 do 17:00 hodin probíhat pravidelné instalace na informačních systémech Benefit7 a Monit7+. V době instalace nebudou aplikace přístupné.


Děkujeme za pochopení.


JEDNÁNÍ EXTERNÍ PRACOVNÍ SKUPINY

V Karlových Varech se uskutečnilo 8. prosince 2011 již 2. zasedání Externí pracovní skupiny, která se zabývá přípravou nového programového období. Externí pracovní skupina byla Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad založena na podzim tohoto roku za účelem transparentního přístupu k přípravě nového programového období. Její členové, mezi kterými můžeme najít zástupce z krajských úřadů, magistrátů, hospodářských komor, neziskových organizací, euroregionů, univerzit apod., na zasedání projednávali nejenom rozvojové priority regionu Severozápad pro nové programové období, ale i náměty na zjednodušení a optimalizaci procesů implementace. Výstupy ze zasedání Externí pracovní skupiny budou předány Ministerstvu pro místní rozvoj.

NOVÝ ŘEDITEL ÚŘADU REGIONÁLNÍ RADY

Výbor Regionální rady jmenoval 19. prosince 2011 na základě výběrového řízení a na doporučení výběrové komise do funkce ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Mgr. Pavla Karla Markvarta. Vedení úřadu převezme od 1. ledna 2012.

INFORMACE Z JEDNÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY

Výbor Regionální rady se sešel 19. prosince 2011 v Chomutově na svém 56. zasedání.  Jedním z hlavních bodu jednání výboru byla aktuální situace Regionálního operačního programu Severozápad. Členové výboru se seznámili s postupem vypořádání připomínek Evropské komise. Pracovníky Úřadu Regionální rady byli informováni o průběhu auditu vzorku 35 projektu, který v současné době probíhá. Audit zadalo Ministerstvo financí a provádí ho externí firma. V současné době z něj nejsou k dispozici žádné výstupy. Auditoři předpokládají, že kontrolu ukončí v polovině dubna. Výbor Regionální rady se také seznámil s dalším postupem u projektů Krajské zdravotní a.s.. Na těchto projektech v současné době probíhá veřejnosprávní kontrola.

Výbor Regionální rady schválil vyhlášení výzev k předkládání projektu do Oblastí podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů a  3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu. Projekty bude do těchto oblastí podpory možné podávat od 10. února 2012 do 10. května 2012. Bližší informace budou zveřejněny na internetových stránkách ROP Severozápad.

V rámci jednání se výbor dále zabýval například plánem výzev pro předkládání dotací na rok 2012, vzal na vědomí informaci o metodickém pokynu, který příjemcům dotací zakazuje využívat v rámci výběrových řízení takzvaného „losování“ a zabýval se také otázkou dalšího rozdělování dotací v souvislosti s vývojem kurzu Eura.