Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
Zubrnice Zubrnice Městský úřad v Třebenicích Volnočasový areál Rolava Víceúčelové hřiště v Litvínově Víceúčelové hřiště v Litvínově Sportovní hala v Litvínově Sportovní hala v Litvínově Sportovní areál v Duchcově Regioshark Regioshark Plavecký areál v Ústí nad Labem Park Herty Lindnerové v Krupce Park Herty Lindnerové v Krupce Nemocnice v Mostě Nemocnice v Mostě Depozitář muzea v Žatci Depozitář muzea v Žatci Městská nemocnice v Litoměřicích Městská nemocnice v Litoměřicích Meandr Ohře Meandr Ohře Amfiteátr v Lokti Městská knihovna v Děčíně Městská knihovna v Děčíně Karlovarská krajská nemocnice Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu Hasičské muzeum v Krupce Hasičské muzeum v Krupce Dům porcelánu v Dubí Dům porcelánu v Dubí Dopravní terminál v Chebu Dopravní terminál v Chebu Dopravní hřiště v Litoměřicích Dopravní hřiště v Litoměřicích Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle Diakonie ČCE v Litoměřicích Domov dětí a mládeže v Nové Roli Domov dětí a mládeže v Nové Roli Bazénové centrum Karlovy Vary Zámecké zahrady v Děčíně Bazénové centrum v Karlových Varech Autobusové nádraží v Litoměřicích Autobusové nádraží v Litoměřicích Zámecké zahrady v Děčíně Silnice Pstruží Městská knihovna v Nové Roli Městská knihovna v Nové Roli Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích Víceúčelové hřiště v Hazlově Víceúčelové hřiště v Hazlově Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon Autobusový terminál v Žatci Autobusový terminál v Žatci Multifunkční hřiště v Hroznětíně Společenský objekt Dalovice Karlovarská krajská nemocnice Retromuseum v Chebu Retromuseum v Chebu

Archive for Prosinec 2011

NOVÝ EXTERNÍ METODICKÝ POKYN

Úřad Regionální rady upozorňuje na vydání nového Externího metodického pokynu č. 48  – Úprava pokynů pro zadávání zakázek. Cílem tohoto metodického pokynu je úprava postupů při zadávání a realizaci veřejných zakázek. Tento metodický pokyn se vztahuje na všechna zadávací řízení v rámci projektů ROP Severozápad, která budou zahájena po nabytí platnosti tohoto metodického pokynu a která obsahují způsobilé výdaje.

Externí metodický pokyn č. 48  – Úprava pokynů pro zadávání zakázek je k dispozici zde.

INSTALAČNÍ DEN IS BENEFIT7 A MONIT7+

Vážení žadatelé,


v úterý 3. ledna 2012 budou od 8:00 do 17:00 hodin probíhat pravidelné instalace na informačních systémech Benefit7 a Monit7+. V době instalace nebudou aplikace přístupné.


Děkujeme za pochopení.


JEDNÁNÍ EXTERNÍ PRACOVNÍ SKUPINY

V Karlových Varech se uskutečnilo 8. prosince 2011 již 2. zasedání Externí pracovní skupiny, která se zabývá přípravou nového programového období. Externí pracovní skupina byla Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad založena na podzim tohoto roku za účelem transparentního přístupu k přípravě nového programového období. Její členové, mezi kterými můžeme najít zástupce z krajských úřadů, magistrátů, hospodářských komor, neziskových organizací, euroregionů, univerzit apod., na zasedání projednávali nejenom rozvojové priority regionu Severozápad pro nové programové období, ale i náměty na zjednodušení a optimalizaci procesů implementace. Výstupy ze zasedání Externí pracovní skupiny budou předány Ministerstvu pro místní rozvoj.

NOVÝ ŘEDITEL ÚŘADU REGIONÁLNÍ RADY

Výbor Regionální rady jmenoval 19. prosince 2011 na základě výběrového řízení a na doporučení výběrové komise do funkce ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Mgr. Pavla Karla Markvarta. Vedení úřadu převezme od 1. ledna 2012.

INFORMACE Z JEDNÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY

Výbor Regionální rady se sešel 19. prosince 2011 v Chomutově na svém 56. zasedání.  Jedním z hlavních bodu jednání výboru byla aktuální situace Regionálního operačního programu Severozápad. Členové výboru se seznámili s postupem vypořádání připomínek Evropské komise. Pracovníky Úřadu Regionální rady byli informováni o průběhu auditu vzorku 35 projektu, který v současné době probíhá. Audit zadalo Ministerstvo financí a provádí ho externí firma. V současné době z něj nejsou k dispozici žádné výstupy. Auditoři předpokládají, že kontrolu ukončí v polovině dubna. Výbor Regionální rady se také seznámil s dalším postupem u projektů Krajské zdravotní a.s.. Na těchto projektech v současné době probíhá veřejnosprávní kontrola.

Výbor Regionální rady schválil vyhlášení výzev k předkládání projektu do Oblastí podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů a  3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu. Projekty bude do těchto oblastí podpory možné podávat od 10. února 2012 do 10. května 2012. Bližší informace budou zveřejněny na internetových stránkách ROP Severozápad.

V rámci jednání se výbor dále zabýval například plánem výzev pro předkládání dotací na rok 2012, vzal na vědomí informaci o metodickém pokynu, který příjemcům dotací zakazuje využívat v rámci výběrových řízení takzvaného „losování“ a zabýval se také otázkou dalšího rozdělování dotací v souvislosti s vývojem kurzu Eura.