Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Nemocnice v Mostě
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Retromuseum v Chebu
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Zubrnice
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Retromuseum v Chebu
 • Meandr Ohře
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Nemocnice v Mostě
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Regioshark
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Volnočasový areál Rolava
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Amfiteátr v Lokti
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Regioshark
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Silnice Pstruží
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Společenský objekt Dalovice
 • Zubrnice

Archive for Únor 2012

INSTALAČNÍ DEN IS BENEFIT7 A MONIT7+

Vážení žadatelé, ve čtvrtek 1. března 2012 budou od 8:00 do 17:00 hodin probíhat pravidelné instalace na informačních systémech Benefit7 a Monit7+. V době instalace nebudou aplikace přístupné. Děkujeme za pochopení.

ŘEDITEL ÚŘADU REGIONÁLNÍ RADY REAGUJE NA VÝROKY PANA HEJTMANA RATHA

V pořadu Události komentáře dne 23.2.2012 na ČT 24 uvedl stínový ministr zdravotnictví a současný hejtman Středočeského kraje pan David Rath nepravdivé informace o poslanci parlamentu České republiky a současně předsedovi Regionální Rady regionu soudržnosti Severozápad Ing. Jiřím Šulcovi. Na základě této skutečnosti se rozhodl ředitel Úřadu Regionální rady Mgr. Pavel Karel Markvart poslat panu Rathovi dopis, v němž uvádí věci na pravou míru.

Výroky pana Ratha v pořadu Události komentáře jsou následující:

„No, tady toho zaznělo hodně a k některým konkrétním věcem. Třeba ty ústecké evropské fondy má na starosti váš poslanec za ODS a bývalý hejtman Šulc, který je předseda regionální rady, pobírá za to peníze a on je zodpovědný za to, že tam je zastavený ten program a že tam je podezření“.

Realita je však úplně jiná. Ředitel Úřadu Regionální rady k danému výroku v dopisu uvádí tato fakta:

„Rád bych Vás upozornil, že nám není známo, odkud jste čerpal informaci o tom, že předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad pobírá za výkon své funkce mzdu. Možná, že jste vycházel z vlastní zkušenosti, kdy jste byl za výkon funkce předsedy Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy odměňován mzdou.

Tímto Vám tedy sděluji, že Ing. Jiří Šulc za výkon své funkce ze strany Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad žádnou mzdu nepobírá.

Současně bych Vás rád poprosil, abyste napříště v médiích neuváděl nepravdivé informace o Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad a o jejích představitelích“, konstatuje v závěru dopisu ředitel Úřadu Regionální rady Pavel Karel Markvart.

ROZŠÍŘENÍ FUNKČNOSTI DATOVÉ SCHRÁNKY

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad přijímá i odesílá datové zprávy i poštovní datové zprávy, v rozsahu dle §§ 17, 18 a 18a zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.

Fyzické osoby, podnikající fyzické osoby a právnické osoby uvedené v §§ 3 – 5 tohoto zákona tedy mohou, mají-li aktivovánu službu Poštovní datová zpráva, s Regionální radou komunikovat prostřednictvím datové schránky.

NEDOSTUPNOST IS BENEFIT7 A MONIT7+

Vážení žadatelé a příjemci, upozorňujeme, že v sobotu 18. února 2012 nebudou v rámci pravidelného servisního okna dostupné následující aplikace a služby v těchto  intervalech:

 • 8:00 – 14:00 ostrý a testovací BENEFIT7
 • 8:00 – 14:00 MONIT7+ pro všechny OP


EVROPSKÉ PENÍZE POMŮŽOU S MODERNIZACÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY V CHEBU

Učitelé a studenti Integrované střední školy v Chebu se mohou těšit na nové zázemí. Výbor Regionální rady schválil poskytnutí  dotace pro modernizaci a dostavbu jednoho z objektů, ve kterých tato škola působí.  Škola z Regionálního operačního programu Severozápad získá na investiční akci přes 31 milionů korun.

Chebská Integrovaná střední škola je jednou z největší středních škol Karlovarského kraje, ve školním roce 2010/2011 ji navštěvovalo 1 460 žáků. Studenty vzdělává v širokém spektru oborů. Integrovaná střední škola má v Chebu v současné době celkem 9 objektů. Projekt podpořený z ROP Severozápad by měl vyřešit letitý problém školních dílen. Ty stávající jsou umístěny v původním areálu dílen určených pro chebské letiště. Tamní budovy byly postaveny v roce 1938 a od té doby je komplex budov prakticky nezměněn. Zastaralé a zchátralé budovy neodpovídají požadovanému evropskému standardu školských zařízení.

Záměrem je proto integrovat studenty ze stávajících dílen a dalších několika zařízení školy do jednoho komplexu, který bude splňovat požadavky na plynulost a efektivnost výuky. K tomuto účelu bude modernizována jedna z budov školy, která se nachází v centru města a v docházkové vzdálenosti od ostatních školních budov. Jedním z hlavních cílů při přípravě projektu bylo maximálně využít tento stávající objekt a upravit jeho dispozice a stav tak, aby vyhovovaly nárokům školního provozu. V průběhu příprav se ukázalo, že objekt je příliš malý a do stávajících prostor nelze efektivně umístit potřebné učebny. Proto kromě modernizace dojde proto také k rozšíření objektu.

Kromě nového moderního zázemí pro výuku by měl projekt přinést škole také finanční úspory. Po přesunu do nových prostor totiž výrazně ušetří na výdajích za průběžné opravy a na vysokých provozních nákladech u zchátralých objektů. Smlouvu o poskytnutí dotace by škola měla podepsat do konce března. Rekonstrukce a dostavba objektu by pak podle harmonogramu projektu měla být dokončena do srpna 2013.