Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Retromuseum v Chebu
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Volnočasový areál Rolava
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Zubrnice
 • Amfiteátr v Lokti
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Meandr Ohře
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Nemocnice v Mostě
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Zubrnice
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Nemocnice v Mostě
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Společenský objekt Dalovice
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Silnice Pstruží
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Meandr Ohře
 • Regioshark
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Regioshark
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městská nemocnice v Litoměřicích

Archive for Březen 2012

INSTALAČNÍ DEN IS BENEFIT7 A MONIT7+

Vážení žadatelé a příjemci, 2. dubna 2012 budou od 8:00 do 17:00 hodin probíhat pravidelné instalace na informačních systémech Benefit7 a Monit7+. V době instalace nebudou aplikace přístupné. Děkujeme za pochopení.


NOVÁ BUDOVA PRŮMYSLOVKY V OSTROVĚ BODUJE V SOUTĚŽI TOP INVEST 2011

Nová budova Střední průmyslové školy Ostrov zaujala odbornou komisi a postoupila do užšího výběru v soutěži TOP Invest 2011. Soutěž je každoročně vyhlašována Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR. Odborná porota v ní vybírá nejlepší realizovaný investiční záměr minulého roku. Zúčastnit se mohou všechny stavby, jejichž přínosem je dobrá ekonomická návratnost investice, nebo společenský význam a obohacení kulturního, sportovního a společenského postavení města či regionu. Novou budovu ostrovské průmyslovky do soutěže přihlásil Úřad Regionální rady, který administruje rozdělování dotací z Regionálního operačního programu Severozápad. Výstavbu nového objektu pro průmyslovou školu v Ostrově ROP Severozápad podpořil 377 miliony korun.

O tom, zda budova ostrovské průmyslové školy získá v rámci soutěže TOP Invest 2011 ocenění, se rozhodne na základě prezentace vybraných projektů. Ta proběhne před odbornou komisí v Praze začátkem dubna. Výsledky soutěže a vítězné stavby budou prezentovány na slavnostním večeru mezinárodního stavebního veletrhu IBF v Brně dne 24. dubna 2012.

Střední průmyslová škola v Ostrově na Karlovarsku nabízí studentům rozmanitý výběr studijních oborů zakončených maturitní zkouškou, popřípadě závěrečnou zkouškou pro získání výučního listu. Nová školní budova vznikla radikální přestavbou bývalé základní školy Klínovecká. Díky této investiční akci získala průmyslovka moderní zázemí. dispozici je 35 všeobecných učeben, pět počítačových učeben a učebna přírodních věd. K výuce slouží i 14 dílen a dílenských učeben a čtyři elektrolaboratoře. Studijní materiály, odbornou literaturu i beletrii najdou studující v nově zařízené knihovně. K výuce tělocviku pak slouží dvě tělocvičny, posilovna a dvě hřiště pro míčové sporty s umělým povrchem, včetně atletického areálu. Podoba školy je dílem ateliéru A69 – architekti, s. r. o. Škole daly vzhled průmyslové haly s prosklenou střechou imitující právě průmyslové objekty. Vnitřek školy je pak do značné míry prosklený, a tak je hned z atria možné vidět například odborné dílny.

SEMINÁŘE PRO ŽADATELE O DOTACE Z ROP SEVEROZÁPAD

Úřad Regionální rady pořádá semináře pro zájemce o dotace z Regionálního operačního programu Severozápad.  V Ústí nad Labem se seminář uskuteční 11.dubna 2012, v Karlových Varech 10. dubna 2012. Semináře budou zaměřeny  na nedávno vyhlášenou 33. výzvu k předkládání projektů (Oblast podpory 4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení). Účastníci se seznámí například aktivitami, které budou v rámci těchto výzev podporovány, způsobilými výdaji nebo změnami v dokumentaci. Pracovníci Úřadu Regionální rady také upozorní na nejčastější chyby v projektových žádostech a náležitosti povinných příloh dokládaných se žádostí o dotaci.


Zájemci o účast na seminářích se mohou registrovat prostřednictvím těchto formulářů:

Registrace na seminář v Karlových Varech

[iframe: src="http://www.nuts2severozapad.cz/wp-registration/registration.php?id=20120315111005" width="100%" height="450" scrolling="no" frameborder="0"]

Bližší informace k semináři jsou k dispozici zde:

Pozvánka na seminář v Karlových Varech (PDF)


Registrace na seminář v Ústí nad Labem

[iframe: src="http://www.nuts2severozapad.cz/wp-registration/registration.php?id=20120320093235" width="100%" height="450" scrolling="no" frameborder="0"]


Bližší informace k semináři jsou k dispozici zde:

Pozvánka na seminář v Ústí nad Labem (PDF)


PŘÍJEMCŮ DOTACÍ Z ROP SEVEROZÁPAD SE ZMRAZENÍ PENĚZ NEDOTKNE

Evropská komise 14. března pozastavila Česku minimálně na několik měsíců proplácení peněz z evropských fondů. Důvodem k tomto kroku, jsou výhrady, které Evropská komise dlouhodobě uplatňuje vůči systému kontroly využití dotací v České republice. Týkají se zejména nastavení národního systému auditů, kontrol a průběhu veřejných zakázek.  Příjemců dotací z Regionálního operačního programu Severozápad by se celorepublikové zmrazení evropských peněz nemělo nijak dotknout. Nadále bude probíhat proplácení výdajů u dokončených projektů nebo jejich etap. Peníze na toto proplácení jsou zajištěny ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

V ROP Severozápad bylo na období 2007 až 2013 na podporu projektů z Ústeckého a Karlovarského kraje alokováno přes 19 miliard korun. Dosud bylo do ROP Severozápad podáno 974 projektů v celkovém finančním objemu bezmála 34 miliard korun. Dotace byly schváleny pro 307 projektů, a to celkové výši přes 16 miliard korun. Smlouvy o poskytnutí dotace byly dosud uzavřeny u 282 projektů cekem za 14,4 miliardy korun. 177 projektů bylo již ukončeno. Subjektům, které úspěšně dokončily realizaci projektu nebo jeho etapy bylo celkem proplaceno 9,3 miliardy. Certifikováno bylo 4,5 miliardy korun.

NOVÁ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila novou výzvu k předkládání projektových žádostí do Regionálního operačního programu Severozápad.  Žadatelé mohou v rámci ní podávat projekty spadající do Oblastí podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti lidských zdrojů  a 4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení.  Projekty je možné podávat od 15. března do 14. června 2012 na územních pracovištích Úřadu Regionální rady v Ústí nad Labem a v Karlových Varech.

Pro podporu projektů podaných do Oblasti podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti lidských zdrojů  je vyčleněno 95 milionů korun. Jedná se o prostředky, které ROP Severozápad získal v rámci dodatečného navýšení své alokace. Výzva je určena pro projekty zaměřené na rozvoj a modernizaci v oblasti školství. Dotace mohou být poskytnuty například na nákup nových strojů, zařízení a souvisejících technologií, které školám umožní realizovat modernizované vzdělávací programy reagující na současné technologie v praxi.

V rámci Oblasti podpory 4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení mohou žadatelé předkládat do ROP Severozápad projekty, které jsou zaměřeny například na výstavbu, rekonstrukci a modernizaci vhodných objektů na ubytovací zařízení nebo projekty, které řeší napojení ubytovacích objektů na dopravní a technickou infrastrukturu. Na podporu projektů z této oblasti je připraveno 105 milionů korun.

Podrobní informace o vyhlášené výzvě jsou k dispozici zde.