Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Retromuseum v Chebu
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Amfiteátr v Lokti
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Nemocnice v Mostě
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Zubrnice
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Regioshark
 • Retromuseum v Chebu
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Společenský objekt Dalovice
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Volnočasový areál Rolava
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Zubrnice
 • Nemocnice v Mostě
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Silnice Pstruží
 • Regioshark
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Meandr Ohře
 • Park Herty Lindnerové v Krupce

Archive for Duben 2012

INSTALAČNÍ DEN IS BENEFIT7 A MONIT7+

Vážení žadatelé a příjemci, 2. května 2012 budou od 8:00 do 17:00 hodin probíhat pravidelné instalace na informačních systémech Benefit7 a Monit7+. V době instalace nebudou aplikace přístupné. Děkujeme za pochopení.

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD PROPLATIL 10 MILIARD KORUN

Objem finančních prostředků proplacených příjemcům dotací z ROP Severozápad dosáhl hranice 10 miliard korun. Jedná se o prostředky, které byly odeslány na účty krajů, měst, obcí neziskových organizací či podnikatelů, kteří úspěšně dokončili podpořené projekty či jejich etapy. „Dosažení pomyslné hranice 10 miliard korun proplacených příjemcům je pro  Regionální operační program Severozápad dobrou vizitkou. Objem proplacených peněz dokumentuje fakt, že operační program pro Ústecký a Karlovarský kraj funguje dobře a dokáže peníze z fondů EU přivést k těm, kteří je umí využít,“ konstatoval ředitel Úřadu Regionální rady Pavel Karel Markvart.


Dosud bylo do Regionálního operačního  programu Severozápad podáno celkem 985 projektů s celkovým finančním objemem bezmála 35 miliard korun. Podpořeno bylo 311 projektů, mezi které byly rozděleny dotace v celkovém objemu přes 16 miliard korun. Dokončeno bylo 193 projektů nebo jejich etap. Certifikovány byly dosud výdaje projektů za 4,5 miliardy korun.

SKONČILA REKONSTRUKCE JIŽNÍHO KŘÍDLA DĚČÍNSKÉHO ZÁMKU

Město Děčín má k dispozici nové atraktivní prostory pro konference, výstavy, koncerty či plesy. Jižní křídlo děčínského zámku, které bude nově sloužit jako kulturně společenské centrum, se po rozsáhlé rekonstrukci představilo 18. dubna 2012 veřejnosti. Kompletní obnova této části historické památky proběhla díky podpoře z Regionálního operačního programu Severozápad. „Rekonstrukce probíhala v rámci projektu, který město Děčín podalo do ROPu jako součást svého integrovaného plánu rozvoje. Na obnovu jižního křídla zámku tak získalo dotaci 150 milionů korun,“ uvedl ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Pavel Karel Markvart.

Rekonstruované prostory budou obyvatelům Děčína sloužit jako společenské a kulturní centrum. Polovina jižního křídla je proto vyhrazena především společenským a kulturním akcím. Bývalá knihovna se díky citlivé rekonstrukci proměnila v reprezentativní sál určený ke konferencím, různým zasedáním nebo koncertům či menším plesům. Další části jižního zámeckého křídla budou využity pro rozšíření prohlídkových tras, část pak poslouží i jako zázemí pro catering, depozitáře nebo pro provoz aranžérny, která bude sloužit pro přípravu výstav.

Obnova historických prostor byla náročná a nákladná. Od roku 1932, kdy rod Thunů prodal zámek československému státu, sloužil jako kasárna. Velmi výrazně se pak na jeho stavu podepsala především sovětská armáda. Například v prostorách původní knihovny, nynějšího nového společenského sálu, byla za jejího působení na zámku tělocvična.  Město Děčín zámek získalo do svého majetku v roce 1991 a postupně provádí jeho rekonstrukci. V současné době probíhá revitalizace zámeckých zahrad a parku, která byla také podpořena dotací z Regionálního operačního programu Severozápad.INSTALAČNÍ DEN IS BENEFIT7 A MONIT7+

Vážení žadatelé a příjemci, v sobotu 14. dubna 2012 od 8:00 do 14:00 bude mimo provoz aplikační portál crr.mssf.cz. Současně nebudou dostupné následující aplikace: Benefit7 (Ostrý), Benefit7 (testovací), Benefit pro Cíl3 Sasko, Monit7+, MonitSF. Děkujeme za pochopení.


ŘEDITEL ÚŘADU REGIONÁLNÍ RADY NAVŠTÍVIL MĚSTO CHEB

Ředitel Úřadu Regionální rady Pavel Karel Markvart zavítal do města Cheb. Důvodem jeho návštěvy v Karlovarském kraji bylo seznámení se s projekty, které Regionální operační program Severozápad podpořil. Na chebské radnici se sešel se starostou Pavlem Vanouškem, místostarostou Tomášem Lindou a Janem Mráčkem, místopředsedou Okresní hospodářské komory Cheb. Konkrétně byly řediteli Úřadu Regionální rady ukázány projekty Rekonstrukce pěší zóny Cheb a Revitalizace zahrad mateřských školek.Především se však mluvilo o novém, schváleném projektu „Turistické vyuţití levého břehu Ohře“, ten by se měl realizovat již letos a dokončen by měl být v roce 2013. „Projekt byl z ROP Severozápad podpořen částkou 149 milionů korun. Věřím, že prostředky budou účelně vynaloženy a pro místní obyvatele bude přínosem jako již dokončené projekty“, uvedl ředitel úřadu Pavel Karel Markvart. A návštěvou města Cheb cesty ředitele nekončí, postupně se chce seznámit i s dalšími projekty podpořenými z Regionálního operačního programu Severozápad.