Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
Zubrnice Zubrnice Městský úřad v Třebenicích Volnočasový areál Rolava Víceúčelové hřiště v Litvínově Víceúčelové hřiště v Litvínově Sportovní hala v Litvínově Sportovní hala v Litvínově Sportovní areál v Duchcově Regioshark Regioshark Plavecký areál v Ústí nad Labem Park Herty Lindnerové v Krupce Park Herty Lindnerové v Krupce Nemocnice v Mostě Nemocnice v Mostě Depozitář muzea v Žatci Depozitář muzea v Žatci Městská nemocnice v Litoměřicích Městská nemocnice v Litoměřicích Meandr Ohře Meandr Ohře Amfiteátr v Lokti Městská knihovna v Děčíně Městská knihovna v Děčíně Karlovarská krajská nemocnice Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu Hasičské muzeum v Krupce Hasičské muzeum v Krupce Dům porcelánu v Dubí Dům porcelánu v Dubí Dopravní terminál v Chebu Dopravní terminál v Chebu Dopravní hřiště v Litoměřicích Dopravní hřiště v Litoměřicích Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle Diakonie ČCE v Litoměřicích Domov dětí a mládeže v Nové Roli Domov dětí a mládeže v Nové Roli Bazénové centrum Karlovy Vary Zámecké zahrady v Děčíně Bazénové centrum v Karlových Varech Autobusové nádraží v Litoměřicích Autobusové nádraží v Litoměřicích Zámecké zahrady v Děčíně Silnice Pstruží Městská knihovna v Nové Roli Městská knihovna v Nové Roli Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích Víceúčelové hřiště v Hazlově Víceúčelové hřiště v Hazlově Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon Autobusový terminál v Žatci Autobusový terminál v Žatci Multifunkční hřiště v Hroznětíně Společenský objekt Dalovice Karlovarská krajská nemocnice Retromuseum v Chebu Retromuseum v Chebu

Archive for Duben 2012

INSTALAČNÍ DEN IS BENEFIT7 A MONIT7+

Vážení žadatelé a příjemci, 2. května 2012 budou od 8:00 do 17:00 hodin probíhat pravidelné instalace na informačních systémech Benefit7 a Monit7+. V době instalace nebudou aplikace přístupné. Děkujeme za pochopení.

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD PROPLATIL 10 MILIARD KORUN

Objem finančních prostředků proplacených příjemcům dotací z ROP Severozápad dosáhl hranice 10 miliard korun. Jedná se o prostředky, které byly odeslány na účty krajů, měst, obcí neziskových organizací či podnikatelů, kteří úspěšně dokončili podpořené projekty či jejich etapy. „Dosažení pomyslné hranice 10 miliard korun proplacených příjemcům je pro  Regionální operační program Severozápad dobrou vizitkou. Objem proplacených peněz dokumentuje fakt, že operační program pro Ústecký a Karlovarský kraj funguje dobře a dokáže peníze z fondů EU přivést k těm, kteří je umí využít,“ konstatoval ředitel Úřadu Regionální rady Pavel Karel Markvart.


Dosud bylo do Regionálního operačního  programu Severozápad podáno celkem 985 projektů s celkovým finančním objemem bezmála 35 miliard korun. Podpořeno bylo 311 projektů, mezi které byly rozděleny dotace v celkovém objemu přes 16 miliard korun. Dokončeno bylo 193 projektů nebo jejich etap. Certifikovány byly dosud výdaje projektů za 4,5 miliardy korun.

SKONČILA REKONSTRUKCE JIŽNÍHO KŘÍDLA DĚČÍNSKÉHO ZÁMKU

Město Děčín má k dispozici nové atraktivní prostory pro konference, výstavy, koncerty či plesy. Jižní křídlo děčínského zámku, které bude nově sloužit jako kulturně společenské centrum, se po rozsáhlé rekonstrukci představilo 18. dubna 2012 veřejnosti. Kompletní obnova této části historické památky proběhla díky podpoře z Regionálního operačního programu Severozápad. „Rekonstrukce probíhala v rámci projektu, který město Děčín podalo do ROPu jako součást svého integrovaného plánu rozvoje. Na obnovu jižního křídla zámku tak získalo dotaci 150 milionů korun,“ uvedl ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Pavel Karel Markvart.

Rekonstruované prostory budou obyvatelům Děčína sloužit jako společenské a kulturní centrum. Polovina jižního křídla je proto vyhrazena především společenským a kulturním akcím. Bývalá knihovna se díky citlivé rekonstrukci proměnila v reprezentativní sál určený ke konferencím, různým zasedáním nebo koncertům či menším plesům. Další části jižního zámeckého křídla budou využity pro rozšíření prohlídkových tras, část pak poslouží i jako zázemí pro catering, depozitáře nebo pro provoz aranžérny, která bude sloužit pro přípravu výstav.

Obnova historických prostor byla náročná a nákladná. Od roku 1932, kdy rod Thunů prodal zámek československému státu, sloužil jako kasárna. Velmi výrazně se pak na jeho stavu podepsala především sovětská armáda. Například v prostorách původní knihovny, nynějšího nového společenského sálu, byla za jejího působení na zámku tělocvična.  Město Děčín zámek získalo do svého majetku v roce 1991 a postupně provádí jeho rekonstrukci. V současné době probíhá revitalizace zámeckých zahrad a parku, která byla také podpořena dotací z Regionálního operačního programu Severozápad.INSTALAČNÍ DEN IS BENEFIT7 A MONIT7+

Vážení žadatelé a příjemci, v sobotu 14. dubna 2012 od 8:00 do 14:00 bude mimo provoz aplikační portál crr.mssf.cz. Současně nebudou dostupné následující aplikace: Benefit7 (Ostrý), Benefit7 (testovací), Benefit pro Cíl3 Sasko, Monit7+, MonitSF. Děkujeme za pochopení.


ŘEDITEL ÚŘADU REGIONÁLNÍ RADY NAVŠTÍVIL MĚSTO CHEB

Ředitel Úřadu Regionální rady Pavel Karel Markvart zavítal do města Cheb. Důvodem jeho návštěvy v Karlovarském kraji bylo seznámení se s projekty, které Regionální operační program Severozápad podpořil. Na chebské radnici se sešel se starostou Pavlem Vanouškem, místostarostou Tomášem Lindou a Janem Mráčkem, místopředsedou Okresní hospodářské komory Cheb. Konkrétně byly řediteli Úřadu Regionální rady ukázány projekty Rekonstrukce pěší zóny Cheb a Revitalizace zahrad mateřských školek.Především se však mluvilo o novém, schváleném projektu „Turistické vyuţití levého břehu Ohře“, ten by se měl realizovat již letos a dokončen by měl být v roce 2013. „Projekt byl z ROP Severozápad podpořen částkou 149 milionů korun. Věřím, že prostředky budou účelně vynaloženy a pro místní obyvatele bude přínosem jako již dokončené projekty“, uvedl ředitel úřadu Pavel Karel Markvart. A návštěvou města Cheb cesty ředitele nekončí, postupně se chce seznámit i s dalšími projekty podpořenými z Regionálního operačního programu Severozápad.