Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Amfiteátr v Lokti
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Zubrnice
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Silnice Pstruží
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Volnočasový areál Rolava
 • Meandr Ohře
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Retromuseum v Chebu
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Společenský objekt Dalovice
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Retromuseum v Chebu
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Regioshark
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Nemocnice v Mostě
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Zubrnice
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Regioshark
 • Meandr Ohře

Archive for Květen 2012

ROP SEVEROZÁPAD POŽÁDAL O 439 MILIONŮ KORUN PRO ŠKOLY

V rámci připravované realokace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost požádal Regionální operační program Severozápad o navýšení svých prostředků o 439 milionů korun. Tyto prostředky by měly být použity výhradně pro modernizaci základních a středních škol v Ústeckém a Karlovarském kraji. „Vzhledem k tomu, že naše kraje patří dlouhodobě k regionům s nejhorší vzdělanostní strukturou, jakékoliv navýšení podpory pro školy bychom přivítali“, uvedl ředitel dotačního úřadu Pavel K. Markvart.


Existuje sice riziko, že vzhledem k současným problémům operačního programu Severozápad by mohla vláda právě tento program a celý region při navyšování prostředků na školství  opomenout, ale Úřad regionální rady regionu soudržnosti Severozápad věří, že se tak nestane. „Naše problémy se snažíme postupně řešit a nemají fatální charakter. Kdyby kvůli nim měly přijít o možnost dalších dotací právě školy a potažmo děti, považovali bychom to za chybu“, doplnil Markvart.

ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY PODÁ TRESTNÍ OZNÁMENÍ NA PANA LEA STEINERA

Na úterním jednání Monitorovacího výboru ROP Severozápad vystoupil Leo Steiner, jeden z pracovníků Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, s předem připravenou kritikou fungování našeho programu. Jednalo se o pomlouvačný útok, který se nezakládal na pravdě a neopíral se ani o minimální fakta. Steiner na Úřadě pracoval jen pár týdnů a do činnosti Úřadu se nijak zvlášť nezapojoval. Jeho vystoupení mělo vzhledem k používanému slovníku charakter politické kampaně, jelikož se angažuje jako jeden z lídrů v politickém hnutí PRO KRAJ, které se bude ucházet o přízeň voličů v nadcházejících krajských volbách. Toto hnutí patří k samozvaným bojovníkům proti korupci, kteří se snaží využít současnou politickou poptávku a bez sebemenších důkazů očerňují veškerou práci Úřadu.


Leo Steiner se původně neúspěšně ucházel o pozici ředitele úřadu. Jeho nenaplněná ambice se projevila nejen štvaním proti vedení úřadu, ale i snahou sám sebe prezentovat jako ředitele, například i při své včerejší prezentaci.


Vzhledem k tomu, že jeho výroky byly již veřejně prezentovány v médiích, což hrubě poškozuje Úřad i Regionální operační program NUTS II Severozápad, připravuje Úřad na tuto osobu ve spolupráci s právníky podání trestního oznámení pro pomluvu.

ŘEDITEL ÚŘADU REGIONÁLNÍ RADY SEZNÁMIL NOVINÁŘE S FINÁLNÍ VERZÍ AUDITNÍ ZPRÁVY

Úřad Regionální rady obdržel finální verzi zprávy společnosti Deloitte Advisory s.r.o. a související analýzu Ministerstva financí. Oba tyto materiály, které jsou výsledky kontroly vzorku 35 projektů podpořených z ROP Severozápad byly odeslány Evropské komisi. „Můžeme konstatovat, že do finální verze auditní zprávy i do analýzy ministerstva byla zapracovány řada připomínek, které Úřad Regionální rady předložil.Za zásadní považuji skutečnost, že Ministerstvo financí nesouhlasí se závěry společnost Deloitte Advisory s.r.o. co se týče systému hodnocení a výběru projektů. Připomínám, že společnost Deloitte ve své zprávě poukazovala na údajné chyby  v systému hodnocení projektů a navrhovala proto korekci dotací ve  výši sto procent.  Ministerstvo financí ve své analýze s korekcí nesouhlasí a nesouhlasí ani s klasifikací závažnosti těchto zjištění. To znamená, že touto oblastí by se měla Evropská komise dále zabývat a řešit jí,“ uvedl ředitel Úřadu regionální rady Pavel K. Markvart. „Musím zároveň znovu připomenout, že celý systém výběru projektů a jejich hodnocení prošel řádným procesem schvalování, byl ověřen auditem shody, který vypracovala společností PricewaterhouseCoopers a odsouhlasen Ministerstvem financí, Ministerstvem pro místní rozvoj a Evropskou komisí,“ dodává ředitel úřadu.

Ve výsledné auditní zprávě je 11 z 35 projektů bez závažných zjištění, není u nich navrhována žádná korekce. U zbývajících projektů auditoři poukazují na pochybení především u zadávaní veřejných zakázek. Nejvíce příjemci dotací chybovali u Jednacích řízení  bez uveřejnění a pochybení přitom neměla vliv na výběr dodavatele. U řady projektů pak materiál MF zásadním způsobem zmírňuje korekce navrhované auditory. Většina korekcí je pak navrhována ve výši o 5 procent z dotace. „Z tohoto stanoviska Ministerstva financí je zřejmé, že závažnost pochybení nebyla tak vysoká.  Je nutné zdůraznit, že u žádného z kontrolovaných projektů audit nekonstatuje předražení projektu,“ připomněl ředitel úřadu.

Přesto, že do výsledného materiálu byla zapracována řada připomínek Úřadu Regionální rady, v některých případech k jejich zohlednění nedošlo. Materiál odeslaný do Bruselu také obsahuje několik technických chyb, kdy například u projektu rekonstrukce muzea v Ústí nad Labem je jako příjemce dotace uveden místo města Ústí nad Labem Ústecký kraj. Zástupci Úřadu Regionální rady budou proto o výsledcích auditu a případných korekcích dále jednat s Evropskou komisí. Na audit naváže auditní mise Evropské komise, která by měla proběhnout počátkem června. Pochybení u veřejných zakázek pak Úřad Regionální rady podá v souladu s platnou metodikou ROP Severozápad podnět k šetření na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

LITOMĚŘICKÝ HRAD BUDE HOSTIT VÝSTAVU VÍN

První ročník prezentační, soutěžní a prodejní výstavy vín Litoměřický hrozen bude v červnu hostit litoměřický hrad. Akci, která se uskuteční 8. a 9. června připravuje Centrum cestovního ruchu, příspěvková organizace města Litoměřice. Návštěvníci se mohou těšit například na ochutnávku, vyhodnocení soutěže vín i živý hudební doprovod. „Díky loni dokončené rekonstrukci hradu máme pro podobné akce velmi dobré zázemí a proto jej všestranně využíváme. Věřím, že opět přilákáme dostatek návštěvníků. Účast už přislíbila řada vinařů, kteří se se svou produkcí zúčastní nejen soutěže, ale i výstavy,“ říká vedoucí hradu Lenka Gottwaldová.

Litoměřický hrad získal svou novou podobu díky rozsáhlé rekonstrukci financované z velké části z Regionálního operačního programu Severozápad. Z evropských fondů bylo jeho prostřednictvím uhrazeno 138 z celkem 150 milionů korun, které si rozsáhlá rekonstrukce vyžádala. Prostory obnovené historické památky mají široké spektrum využití. Nejvíce místa při tom pochopitelně dostala expozice o českém vinařství. Návštěvník má možnost zjistit vše o historii českého vinařství, o pěstování a výrobě vína, o typických odrůdách regionu. Gotický hrad zároveň slouží jako vinařský archiv vín a ve stylové degustační místnosti je možné ochutnat regionální produkci. Litoměřický hrad nabízí i konferenční sál s kapacitou 200 osob a reprezentační salonek s kaplí pro významné akce nebo setkání. V jeho prostorách je umístěno také informační centrum. Hrad je návštěvníkům otevřen denně a to od 8:30 do 17:00 hodin. Podrobné informace o červnové výstavě vín najdete na http://www.litomerice-info.cz/.

POLICEJNÍ VYŠETŘOVÁNÍ VE STŘEDNÍCH ČECHÁCH NEMÁ SPOJITOST S ROP SEVEROZÁPAD

Policejní vyšetřování probíhající ve Středočeském kraji a zadržení středočeského hejtmana a předsedy Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy Davida Ratha a dalších osob nemá žádnou spojitost s Regionální operačním programem Severozápad.  Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad to konstatuje v reakci na spekulace, které se v souvislosti s tímto policejním vyšetřováním objevily.