Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Nemocnice v Mostě
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Silnice Pstruží
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Volnočasový areál Rolava
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Zubrnice
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Meandr Ohře
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Společenský objekt Dalovice
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Meandr Ohře
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Amfiteátr v Lokti
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Regioshark
 • Zubrnice
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Regioshark

Archive for Červenec 2012

UPOZORNĚNÍ ODSTÁVKA DODÁVKY ELEKTŘINY

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, pracoviště v Ústí nad Labem, oznamuje všem příjemcům, žadatelům a partnerům našeho úřadu, že v úterý dne 31. 7. 2012 bude probíhat odstávka dodávky elektřiny z důvodu prací na zařízení distribuční soustavy ze strany ČEZ.Z toho důvodu nebude v tento den pracoviště v Ústí nad Labem schopno vyřizovat Vaše žádosti, dotazy či jiné záležitosti ani elektronicky ani osobně.

Za případné problémy způsobené tímto výpadkem se omlouváme.

V CHOMUTOVĚ BYLO OTEVŘENO NOVÉ ZÁZEMÍ PRO FOTBALISTY

Letní stadion je tvořen dvěma objekty – fotbalovým hřištěm a atletickým stadionem, které mají vlastní provozně oddělené zázemí. Sportovní komplex vznikl za přispění Regionálního operačního programu Severozápad a je jeden z dílčích projektů Integrovaného plánu rozvoje města Chomutov. „Z celkových 260 milionů korun ROP Severozápad podpořil tento projekt částkou bezmála 209 miliónů korun“, uvedl ředitel Úřadu Regionální rady Pavel Karel Markvart.

Díky evropské dotaci tak mají nové zázemí fotbalisté divizního klubu FC Chomutov. Stadion splňuje všechna kritéria Fotbalové asociace České republiky. Hrací plocha fotbalového hřiště bude plocha s vyhřívaným přírodním trávníkem dle rozměrů UEFA 105 x 68 m a po všech stranách obklopena tribunami, v rozích bude zázemí pro diváky (WC, občerstvení apod.).Fotbalové tribuny poskytují místo pro zhruba 4800 sedících diváků, z toho přibližně 2/3 míst jsou krytá. Zajímavě řešená je hlavní tribuna, jejíž střešní konstrukce má tvar oblouku, čímž napodobuje zimní stadion, stojící opodál.
Nedílnou součástí projektu „Letní stadion s tréninkovým zázemím“ je atletický stadión, který poskytne zázemí pro disciplíny jako je hod diskem, kladivem, oštěpem, vrh koulí, skoky do dálky, do výšky, o tyči. Běžecký ovál bude 300m dlouhý a v části u tribuny pro diváky bude vybudována dráha na sprint dlouhá 100m. Ten by se měl slavnostně otevřít v září.

„V dohledné době, konkrétně do konce roku 2012 vyroste pro místní občany v lokalitě bývalých Vinohradských kasáren, v blízkosti Kamencového jezera ještě oddychové a relaxační centrum, které lidem nabídne například několik bazénů včetně atrakcí“, uzavřel ředitel ÚRR Pavel Karel Markvart.

ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY NAŘÍDIL ODVOD U PROJEKTŮ KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ A.S.

Úřad Regionální rady obnovil 10. července 2012 přerušené řízení o odvodu s Krajskou zdravotní a.s. Zároveň zaslal této společnosti platební výměr, kterým požaduje vrácení dotací, které Krajská zdravotní a.s. získala z ROP Severozápad pro projekty pořízení zdravotnických přístrojů pro nemocnice v Ústí nad Labem, Děčíně, Teplicích, Mostě a Chomutově. „Krajská zdravotní by měla vrátit dotace pro pět projektů  ve stoprocentní výši, celkem jde o částku 352 milionů korun. Jsme si vědomi toho, že jde o velmi přísné opatření, bohužel zákon nám jiný postup neumožňuje,“ uvedl ředitel Úřadu Regionální rady Pavel K. Markvart. „Platná legislativa dává Krajské zdravotní a.s. možnost se proti rozhodnutí odvolat naším prostřednictvím k Ministerstvu financí, případně požádat o posečkání s platbou, předpokládám, že tyto možnosti zváží,“ dodává ředitel úřadu.

Důvodem pro vrácení dotace je porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce dotace, konkrétně  pochybení  při administraci veřejné zakázky při nákupu zdravotnických přístrojů. „Osobně jsem přesvědčen, že chyba neměla vliv na výběr dodavatele a i podle stanoviska ÚOHS jde o drobné pochybení, přesto musel náš úřad nařídit odvod v plné výši,“ konstatuje Pavel K. Markvart.


METODICKÝ POKYN K PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

Úřad Regionální rady upozorňuje na vydání nového Externího metodického pokynu č. 54 – Porušení rozpočtové kázně. Tento metodický pokyn vznikl v návaznosti na plnění Akčního plánu, kterým je podmíněno obnovení proplácení prostředků ze strany Evropské komise pro Českou republiku, a vztahuje se na projekty předkládané ve všech výzvách v rámci ROP Severozápad.

Externí metodický pokyn č. 54 – Porušení rozpočtové kázně je k dispozici:

- na webových stránkách v sekci pro žadatele – v podsekci aktuální výzvy http://www.nuts2severozapad.cz/pro-zadatele/vyzvy-a-dokumentace/aktualni-vyzvy (u příslušné výzvy),

- na webových stránkách v sekci pro příjemce – v podsekci metodické pokyny http://www.nuts2severozapad.cz/pro-prijemce/metodicke-pokyny-2 a v podsekci archiv výzev a dokumentace http://www.nuts2severozapad.cz/pro-prijemce/archiv-vyzev-a-dokumentace (u příslušné výzvy).


„Úřad Regionální rady upozorňuje na vydání nového Externího metodického pokynu č. 54 – Porušení rozpočtové kázně. Tento metodický pokyn vznikl v návaznosti na plnění Akčního plánu, kterým je podmíněno obnovení proplácení prostředků ze strany Evropské komise pro Českou republiku, a vztahuje se na projekty předkládané ve všech výzvách v rámci ROP Severozápad.

Externí metodický pokyn č. 54 – Porušení rozpočtové kázně je k dispozici:

- na webových stránkách v sekci pro žadatele – v podsekci

Úřad Regionální rady upozorňuje na vydání nového Externího metodického pokynu č. 54 – Porušení rozpočtové kázně. Tento metodický pokyn vznikl v návaznosti na plnění Akčního plánu, kterým je podmíněno obnovení proplácení prostředků ze strany Evropské komise pro Českou republiku, a vztahuje se na projekty předkládané ve všech výzvách v rámci ROP Severozápad.

Externí metodický pokyn č. 54 – Porušení rozpočtové kázně je k dispozici:

- na webových stránkách v sekci pro žadatele – v podsekci aktuální výzvy http://www.nuts2severozapad.cz/pro-zadatele/vyzvy-a-dokumentace/aktualni-vyzvy (u příslušné výzvy),

- na webových stránkách v sekci pro příjemce – v podsekci metodické pokyny http://www.nuts2severozapad.cz/pro-prijemce/metodicke-pokyny-2 a v podsekci archiv výzev a dokumentace http://www.nuts2severozapad.cz/pro-prijemce/archiv-vyzev-a-dokumentace (u příslušné výzvy).

aktuální výzvy http://www.nuts2severozapad.cz/pro-zadatele/vyzvy-a-dokumentace/aktualni-vyzvy (u příslušné výzvy),

- na webových stránkách v sekci pro příjemce – v podsekci metodické pokyny http://www.nuts2severozapad.cz/pro-prijemce/metodicke-pokyny-2 a v podsekci archiv výzev a dokumentace http://www.nuts2severozapad.cz/pro-prijemce/archiv-vyzev-a-dokumentace (u příslušné výzvy).“

NOVÝ EXTERNÍ METODICKÝ POKYN

Úřad Regionální rady upozorňuje na vydání nového Externího metodického pokynu č. 53 – Úprava Smlouvy o poskytnutí dotace v souvislosti s aplikací snížených odvodů. Tento metodický pokyn vznikl v návaznosti na plnění Akčního plánu, kterým je podmíněno obnovení proplácení prostředků ze strany Evropské komise pro Českou republiku, a vztahuje se na všechny projekty, ke kterým bude po 1. 5. 2012 včetně uzavírána Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.


Externí metodický pokyn č. 53 – Úprava Smlouvy o poskytnutí dotace v souvislosti s aplikací snížených odvodů je k dispozici:

- na webových stránkách v sekci pro žadatele – v podsekci aktuální výzvy http://www.nuts2severozapad.cz/pro-zadatele/vyzvy-a-dokumentace/aktualni-vyzvy (u příslušné výzvy),

- na webových stránkách v sekci pro příjemce – v podsekci metodické pokyny http://www.nuts2severozapad.cz/pro-prijemce/metodicke-pokyny-2 a v podsekci archiv výzev a dokumentace http://www.nuts2severozapad.cz/pro-prijemce/archiv-vyzev-a-dokumentace (u příslušné výzvy).