Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Nemocnice v Mostě
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Zubrnice
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Silnice Pstruží
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Regioshark
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Společenský objekt Dalovice
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Zubrnice
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Regioshark
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Volnočasový areál Rolava
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Meandr Ohře
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Amfiteátr v Lokti

Archive for Srpen 2012

LIDÉ V ÚSTÍ NAD LABEM MOHOU VYUŽÍVAT ZBRUSU NOVÉHO SPORTOVIŠTĚ

Rodiče s dětmi nebo lidé, kteří si zkrátka chtějí pouze zpříjemnit volné chvíle sportem, mohou využívat zbrusu nového sportoviště. Na místě někdejšího takzvaného sektorového centra vyrostl nový sportovní areál. Objekt zahrnuje multifunkční sportovní hřiště, in-line dráhu a technické zázemí. Počítalo se i s parkovacími místy a výsadbou zeleně. Důležité je také říci, že návštěvníkům Ústí nad Labem je k dispozici zdarma. „Sportovní areál vznikl díky dotaci z Regionálního operačního programu Severozápad. Projekt byl podpořen částkou 47 milionů korun“, zmínil při slavnostním otevření ředitel Úřadu Regionální rady Pavel Karel Markvart.














Výstavba sportoviště začala v létě loňského roku a veřejnosti slouží od konce srpna 2012. Projekt na realizaci sportovního areálu město Ústí nad Labem podalo do ROP Severozápad v rámci svého integrovaného plánu rozvoje.














Navázalo přitom na demolici sektorového centra, která byla také z velké části financována z regionálního operačního programu.














Pouze pro připomnění „Sektorové centrum“ byl několika podlažní objekt tvořený železobetonovým skeletem s výplňovým zdivem. Stavba z osmdesátých let dvacátého století se začala pomalu rozpadat a chátrat. Objekt byl nebezpečný pro své okolí, stal se útočištěm pro osoby páchající trestnou činnost, hrály si tam i děti. Velmi často v objektu musela zasahovat Městská policie Ústí nad Labem, Policie ČR a hasiči.














Projekt „Sektorové centrum-demolice“ byl podpořen z ROP Severozápad částkou 80 milionů korun. Kromě těchto projektů získalo město Ústí nad Labem z Regionálního operačního programu Severozápad finanční podporu také například na vybudování lanovky na Větruši nebo rekonstrukci Domu kultury.

INFORMACE Z JEDNÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti  Severozápad zasedal 20. srpna 2012 v Chomutově. Jeho jednání řídil předseda Regionální rady Jaroslav Komínek. Hlavním bodem jednání byla aktuální situace Regionálního operačního programu Severozápad. Ředitel Úřadu Regionální rady Pavel K. Markvart informoval členy výboru o jednáních s ministerstvy financí a pro místní rozvoj a krocích, které by měly vést k obnovení činnosti programu. „Výbor v návaznosti na připomínky ministerstev a provedený audit rozhodl o změně v systému hodnocení projektů. Bude zrušena třetí fáze hodnocení, ve které projekty posuzovala hodnotící komise. Zároveň s tím dojde k úpravě bodové váhy první a druhé fáze hodnocení,“ řekl ředitel Úřadu Regionální rady Pavel K. Markvart. Změny v systému hodnocení projektu musí ještě schválit Monitorovací výbor a k odsouhlasení budou předloženy také Evropské komisi.

Členové Výboru Regionální rady byli v rámci jednání seznámeni také s informacemi o možné finanční korekci vůči ROP Severozápad. „Šlo o předběžné informace. Výbor na jejich základě rozhodl, že v této věci nechá zpracovat právní analýzu a stanovisko příjme až na jejím základě,“ uvedl ředitel Úřadu Regionální rady.

Na programu jednání Výboru Regionální rady byly dále například úpravy rozpočtu, informace k aktualizované dokumentaci programu nebo žádosti příjemců o změny v realizovaných projektech.

logo_severozapad1

NOVÝ EXTERNÍ METODICKÝ POKYN

Úřad Regionální rady upozorňuje na vydání nového Externího metodického pokynu č. 55 – Přepočtený stav zaměstnanců. Cílem tohoto metodického pokynu je vydání nové verze přílohy č. 10 Příručky pro příjemce, která obsahuje ucelený metodický výklad k přepočtenému stavu zaměstnanců. Nová verze přílohy č. 10 Příručky pro příjemce popisuje vztah mezi přepočteným stavem zaměstnanců a indikátorem. Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu, metodiku výpočtu a způsoby vykazování výchozí a dosažené hodnoty. Ke snazšímu pochopení dané problematiky by měl přispět i ilustrativní příklad. Tento metodický pokyn se vztahuje na projekty předkládané ve všech výzvách pro oblasti podpor 4.1 a 4.2 v rámci ROP Severozápad.


Externí metodický pokyn č. 55 – Přepočtený stav zaměstnanců je Vám k dispozici na:


logo_severozapad1

PAN STEINER OPAKOVANĚ POUŽÍVAL ZNAKY PUBLICITY OPERAČNÍHO PROGRAMU SEVEROZÁPAD

Ředitel Úřadu Regionální rady Pavel Karel Markvart vyzval pana Lea Steinera, ať již v budoucnosti nepoužívá znaky publicity Regionálního operačního programu Severozápad na svých mediálních vystoupení. Prozatím úřad zvolil mírnější cestu  ve formě upozornění prostřednictvím e-mailu. Pokud bude i nadále bývalý zaměstnanec, který sám podal výpověď, používat publicitu ROP Severozápad, úřad využije všech právních úkonů k tomu, aby byla sjednána náprava. A tady je fotografie, která naše tvrzení dokumentuje.















Zde je plné znění e-mailu, který byl dnes ráno odeslán pan Steinerovi.



Pane Steinere,


oslovuji Vás ve věci používání znaků publicity (logotyp, heslo, …) Regionálního operačního programu Severozápad.


Na tiskových konferencích i při jiných příležitostech, kde prezentujete své názory na Regionální operační program Severozápad a jeho řídící orgán, jste dosud opakovaně používal znaky publicity tohoto operačního programu. Vzhledem k tomu, že nejste zaměstnancem Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ani členem řídícího orgánu a ani příjemcem dotace z ROP Severozápad, považujeme používání publicitních znaků tohoto operačního programu za naprosto nežádoucí, neboť při Vašich vystoupeních nereprezentujete ani program ani jeho oficiální názory.


Z toho důvodu bych Vás rád vyzval, abyste tohoto svého počínání napříště zanechal a nadále již naše publicitní znaky neužíval. V opačném případě se jedná o zneužívání registrovaného logotypu, což může vést k dezinformaci médií a veřejnosti, že Vámi prezentované vlastní domněnky mohou být oficiálním stanoviskem ROP Severozápad či jeho orgánů.


S pozdravem


Mgr. Pavel K. Markvart

Ředitel

a vedoucí Odboru vnitřních činností

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad


Masarykova 3488/1

400 01 Ústí nad Labem

tel. +420 475 240 680, mobil +420 736 650 702

pavel.markvart@nuts2severozapad.cz

www.nuts2severozapad.cz