Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Volnočasový areál Rolava
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Zubrnice
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Regioshark
 • Nemocnice v Mostě
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Retromuseum v Chebu
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Meandr Ohře
 • Silnice Pstruží
 • Nemocnice v Mostě
 • Společenský objekt Dalovice
 • Meandr Ohře
 • Amfiteátr v Lokti
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Regioshark
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Zubrnice
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská nemocnice v Litoměřicích

Archive for Září 2012

PRVNÍ MOTOROVÁ JEDNOTKA REGIOSHARK V KARLOVARSKÉM KRAJI

Moderní žlezniční vozidlo, motorovou jednotku RegioShark v Karlových Varech pokřtili náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu Antonín Blažek a hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný. České dráhy nová regionální vozidla pro Karlovarský kraj pořizují v rámci Regionálního operačního programu Severozápad, a to ve třech projektech: dvě jednotky v programu Moderní spojení pro Karlovarského a Ústeckého kraje, pět jednotek v programu Moderní železniční vozidla pro Karlovarský kraj a dvě v programu Moderní železniční vozdidla Karlovarský kraj II.Cena motorové jednotky činí 64 milionů korun, podíl dotace za jednotku dosahuje výše až 40 procent. Motorová jednotka řady 844 začne na podzim vozit cestující na společné lince s Ústeckým krajem Karlovy Vary – Chomutov. Označení žraloka Regio Shark dostala podle přední části soupravy, která připomíná tlamu žraloka. Maximální rychlost vozidla je 120km/h, délka vlaku je 44 metrů, počet míst k sezení je 120, z toho 15 sedaček sklopných a 9 míst je v 1. třídě, celková kapacita vlaku je 240 osob. Vlak je vybaven uzavřeným systémem WC v bezbariérové úpravě, prostorem pro jízdní kola, klimatizací, audiovizuálním informačním systémem. Výkon vlaku je téměř 800 kW.Další jednotky řady 650 RegioPartner a 844 RegioShark budou v Ústí nad Labem předány na hlavním nádraží 2. října v 11 hodin.

INFORMACE Z JEDNÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY

Výbor Regionální rady se sešel 21. září 2012 na jednání v Chomutově. V reakci na probíhající policejní vyšetřování odvolal Pavla K. Markvarta z funkce ředitele Úřadu Regionální rady.  Následně pověřil vedením Úřadu Regionální rady Janu Havlicovou, stávající vedoucí Finančního oddělení Úřadu Regionální rady. Jejím zastupováním byl pověřen Michal Kinter, který v rámci úřadu zastává funkci vedoucího oddělení účetnictví a rozpočtu. Zároveň s tím Výbor vyhlásil výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Úřadu Regionální rady. Jeho jmenování by následně schvaloval nový Výbor, jehož členové budou jmenováni po nadcházejících krajských volbách.

Členové Výboru se seznámili s výsledky jednání Monitorovacího výboru ROP Severozápad. Ten schválil úpravy systému hodnocení projektů. V rámci jeho jednání vyslovili zástupci ministerstev i Evropské komise souhlas s prováděnými změnami. Výbor v návaznosti na přednesené informace odsouhlasil ustavení pracovních skupin pro řešení aktuálních problémů a obnovení činnosti operačního programu. Koordinaci jejich činností bude provádět  Radan Večerka, který zasedá v Monitorovacím výboru ROP SZ a který jejich zřízení navrhl.

Výbor se zabýval také problematikou řízení operačního programu po krajských volbách. Stávajícím členům Výboru říjnovými krajskými volbami končí mandát a noví budou zvoleni až z řad nových krajských zastupitelů. Vybrané kompetence statutárního zástupce proto Výbor na základě doporučení MMR svěřil předsedovi Regionální rady Jaroslavu Komínkovi.

logo_severozapad1

V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH BYL OTEVŘEN NOVÝ DOPRAVNÍ TERMINÁL

Nový dopravní terminál pro autobusy a trolejbusy v těsné blízkosti vlakového nádraží v Mariánských Lázních je k dispozici cestujícím pro plynulý přestup mezi všemi druhy veřejné dopravy ve městě. Terminál vznikl díky podpoře Regionálního operačního programu Severozápad. „Celkové náklady projektu činily 67,5 milionu korun“, uvedl zástupce ředitele Úřadu Regionální rady Jiří Červinka. Díky stavbě terminálu prošly rekonstrukcí a úpravami také okolní plochy.


Kromě plynulého a bezpečnějšího pohybu mezi jednotlivými druhy dopravy mají lidé po ruce také přehledný digitální informační systém, který jim pomůže rychle se zorientovat. „Věřím, že se obyvatelé na Mariánskolázeňsku přesvědčili, že kraj neinvestuje jen v Karlových Varech, v Sokolově a Chebu, ale i v dalších částech regionu. Výrazně se změnila celá oblast města v okolí nádraží,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný během slavnostního zprovoznění terminálu.


Stavebníci začali s úpravou prostranství a stavebními pracemi v polovině října 2011. V rámci stavby došlo k novému uspořádání autobusových zastávek, vzniklo pět odjezdových stání a dvě stání s kombinací zastávky MHD. Lidé, kteří k terminálu přijedou autem, mohou využít 59 parkovacích míst. Dominantním prvkem Nádražního náměstí je střední zelený pás, který rozděluje komunikaci do dvou polovin v celé délce ulice.


V současnosti už je v provozu také dopravní terminál v Sokolově za 100 milionů korun, do konce roku otevře Karlovarský kraj další moderní dopravní uzel v Chebu.

NA MONITOROVACÍM VÝBORU ROP SEVEROZÁPAD BYLY SCHVÁLENY ZMĚNY V SYSTÉMU HODNOCENÍ

Monitorovací výbor Regionálního operačního programu Severozápad schválil změny v systému hodnocení projektů. Výbor zasedal 10. září 2012 v Karlových Varech. Upravený systém počítá se zrušením třetí fáze hodnocení a byl již schválen Výborem Regionální rady. „Členy Monitorovacího výboru jsou zástupci Evropské komise i ministerstev. Schválení změn proto chápu jako velmi důležitý signál, že obnovení činnosti programu je na dobré cestě,“ řekl předseda Regionální rady Jaroslav Komínek. Zástupci ministerstev na jednání konstatovali, že byly akceptovány a zapracovány všechny připomínky, které k systému hodnocení měly. Také zástupce Evropské komise Tomáš Kuchtík řekl, že po provedení těchto změn nemá komise k systému hodnocení připomínky.

Ze systému bude vypuštěna třetí fáze hodnocení, které byla vytýkána především vysoká míra subjektivity. Změny se dotknou také přidělování externích hodnotitelů, kteří projekty posuzují ve druhé fázi. „Například losování expertů a jejich přidělování k jednotlivým projektům bude nově probíhat za dozoru notáře“, uvedl předseda Monitorovacího výboru Jakub Pánik. Zpřísní se kritéria pro výběr expertů a bude podrobněji zkoumán možný střet zájmů.  Změny se dotknou také bodové váhy jednotlivých fází hodnocení.Monitorovací výbor se zabýval také aktuální situací ROP SZ a kroky, které jsou nutné pro obnovení jeho činnosti. Diskutovány byly výsledky auditu, odpověď českých orgánů na auditní zprávu i případná korekce. Zástupci ministerstev uvedli, že reakci na závěry EK z jejího auditu odešlou do Bruselu začátkem října.

OLYMPIJSKÉ MEDAILISTKY OTEVŘELY NOVÝ ATLETICKÝ STADION V CHOMUTOVĚ

Zlatá Bára Špotáková a bronzová Zuzana Hejnová přijely do Chomutova podpořit atletické naděje. Nový atletický stadion bude sloužit nejen atletům, ale i dětem chomutovských základních škol. Dvojnásobná zlatá olympionička tak nemohla chybět u slavnostní přestřižení pásky po boku hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové a primátora města Jana Mareše.

Výstavba atletického stadionu byla součástí Integrovaného plánu rozvoje města a tím se stal také součástí ojedinělého projektu v republice, kde na jednom místě lidé mohou najít kino, zimní stadion, letní stadion, teď i atletický stadion a v říjnu plavecký areál.

Šesti dráhový atletický ovál má osmi dráhovou rovinku a splňuje předpisy IAAF a ČAS. Umělý povrch dráhy střídá zatravněná plocha uprostřed a drenážním systémem opatřené doskočiště pro skok daleký a trojskok. Stadion umožňuje všechny atletické disciplíny, tedy i skok do výšky, o tyči, vrh koulí nebo hod oštěpem, diskem či kladivem. Atletický stadion byl stavebně součástí projektu letní stadion s tréninkovým zázemím a společně i s fotbalovým, in-line dráhou a parkovištěm stál 257,5 milionu korun. Dotace z Regionálního operačního programu Sevrozápad činí 208,9 milionu.


Při slavnostním otevření si mohli rodiče s dětmi vyzkoušet různé atletické disciplíny jako jsou hod pěnovým oštěpem, skok daleký z místa, překážkový běh, přeskoky na žíněnce, slalomový běh, hod medicinbalem, běh přes žebřík nebo hod raketkou na cíl.