Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
Zubrnice Zubrnice Městský úřad v Třebenicích Volnočasový areál Rolava Víceúčelové hřiště v Litvínově Víceúčelové hřiště v Litvínově Sportovní hala v Litvínově Sportovní hala v Litvínově Sportovní areál v Duchcově Regioshark Regioshark Plavecký areál v Ústí nad Labem Park Herty Lindnerové v Krupce Park Herty Lindnerové v Krupce Nemocnice v Mostě Nemocnice v Mostě Depozitář muzea v Žatci Depozitář muzea v Žatci Městská nemocnice v Litoměřicích Městská nemocnice v Litoměřicích Meandr Ohře Meandr Ohře Amfiteátr v Lokti Městská knihovna v Děčíně Městská knihovna v Děčíně Karlovarská krajská nemocnice Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu Hasičské muzeum v Krupce Hasičské muzeum v Krupce Dům porcelánu v Dubí Dům porcelánu v Dubí Dopravní terminál v Chebu Dopravní terminál v Chebu Dopravní hřiště v Litoměřicích Dopravní hřiště v Litoměřicích Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle Diakonie ČCE v Litoměřicích Domov dětí a mládeže v Nové Roli Domov dětí a mládeže v Nové Roli Bazénové centrum Karlovy Vary Zámecké zahrady v Děčíně Bazénové centrum v Karlových Varech Autobusové nádraží v Litoměřicích Autobusové nádraží v Litoměřicích Zámecké zahrady v Děčíně Silnice Pstruží Městská knihovna v Nové Roli Městská knihovna v Nové Roli Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích Víceúčelové hřiště v Hazlově Víceúčelové hřiště v Hazlově Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon Autobusový terminál v Žatci Autobusový terminál v Žatci Multifunkční hřiště v Hroznětíně Společenský objekt Dalovice Karlovarská krajská nemocnice Retromuseum v Chebu Retromuseum v Chebu

Archive for Říjen 2012

PŘÍJEMCI DOTACÍ SE SEŠLI NA INFORMAČNÍCH MÍTINCÍCH ROP SEVEROZÁPAD

Úřad Regionální rady uspořádal pro příjemce dotací z Regionálního operačního programu Severozápad informační setkání k aktuální situaci. Akce se uskutečnily v Ústí nad Labem a v Karlových Varech. Jana Havlicová, která je pověřená řízením úřadu, informovala v úvodu účastníky o probíhajících jednáních a vypořádání nálezů auditu Evropské komise. „Cílem setkání s příjemci bylo především obnovit komunikaci a nezkresleně informovat o současném dění kolem operačního programu,“ uvedla Jana Havlicová. „I když v tuto chvíli nedokážeme říct, kdy dojde k obnovení proplácení, považujeme za nezbytné sdělit  příjemcům, jaké kroky pro to děláme a co mohou očekávat,“ dodala.

Příjemci dotací se dále mohli seznámit s hlavními nálezy a závěry z auditu, včetně podrobného rozboru nejčastějších pochybění, na která auditoři poukazovali v oblasti zadávání  veřejných zakázek. Podrobně byly představeny také změny v systému hodnocení projektů, které jsou do ROP Severozápad předkládány. Týkají se například způsobu výběru externích hodnotitelů, kritérií přijatelnosti projektů, ale i hodnocení způsobilosti žadatele či vlivu projektu na horizontální témata.

Člen Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu Severozápad Radan Večerka pak informoval o zřízení pracovních skupin pro jednotlivé prioritní osy ROP Severozápad. Jejích cílem by mělo být zvýšení informovanosti a kontroly ROP při využití partnerského principu. Vytvoření pracovních skupin bylo schváleno Výborem Regionální rady a příjemci dotací budou mít možnost zapojit se do jejich činnosti.

 

Prezentace z informačního meetingu:

Výstupy z auditu EK k veřejným zakázkám (pdf)

Změny v systému hodnocení a kontrol (pdf)

INFORMACE Z JEDNÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY

V Ústí nad Labem se 10. října 2012 sešel Výbor Regionální rady. V úvodu zasedání se členové výboru seznámili s aktuální situací na ROP Severozápad a s průběžnými výstupy z jednání s národními orgány. V dalších bodech jednání se výbor věnoval především záležitostem souvisejícím s chodem Úřadu Regionální rady. Výbor jednal naposledy ve stávajícím složení, jeho mandát končí nadcházejícími volbami do krajských zastupitelstev. Noví členové výboru budou zvoleni z řad nových krajských zastupitelů. „V souvislosti s tím jsme přijali usnesení, ve kterém nové zastupitele obou krajů vyzýváme, aby příští Výbor Regionální rady zvolili co nejdříve, pokud možno na ustavujících schůzích nových zastupitelstev. Je velmi důležité, aby jednání o obnovení činnosti ROPu Severozápad pokračovala a nedošlo ke zbytečným zdržením,“ uvedl předseda Regionální rady Jaroslav Komínek.


INFORMAČNÍ MEETING REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU SEVEROZÁPAD

Úřad Regionální rady pořádá ve dnech 23. a 24. října 2012 informační meetingy pro příjemce dotací z Regionálního operačního programu Severozápad. Jejich obsah bude věnován aktuální situaci operačního programu, výstupům z realizovaných auditů a souvisejícím změnám v nastavení operačního programu. Akce se uskuteční v Karlovarském kraji 23.října 2012 od 10.00 hodin (Karlovy Vary, Krajský úřad Karlovarského kraje, jednací sál zastupitelstva), v Ústeckém kraji 24.října 2012 od 10.00 hodin. (Ústí nad Labem, Krajský úřad Ústeckého kraje, jednací sál zastupitelstva).


Program:

  • Informace k aktuální situaci a kroky realizované k obnovení činnosti ROP Severozápad

  • Výstupy z auditu Evropské komise – příklady nálezů a pochybení zjištěných v rámci auditu vzorku projektů, informace o postoji Evropské komise k realizaci a následným kontrolám veřejných zakázek

  • Změny v systému hodnocení projektů v rámci ROP Severozápad - přehled změn a úprav v systému hodnocení projektů v rámci ROP Severozápad

  • Změny v kontrolách a řízení projektů přijaté Úřadem Regionální rady – informace ke změnám při kontrole a řízení realizace projektů podpořených z ROP Severozápad

  • Ustavení pracovních skupiny k řešení problémů ROP Severozápad – informace k zřízení pracovních skupin, jejichž vznik na základě podnětu Radana Večerky schválil Výbor Regionální rady

Předpokládané ukončení akce ve 14.00 hodin.


Upozorňujeme zájemce o účast na informačním meetingu ROP Severozápad, že registrace byla z důvodu naplnění kapacity sálů ukončena. V případě, že jste se nestihli zaregistrovat, kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailu vojtech.krump@nuts2severozapad.cz Děkujeme za pochopení.[iframe: src="http://www.nuts2severozapad.cz/wp-registration/registration.php?id=20121008095315" width="100%" height="450" scrolling="no" frameborder="0"]


[iframe: src="http://www.nuts2severozapad.cz/wp-registration/registration.php?id=20121008095442" width="100%" height="450" scrolling="no" frameborder="0"]logo_severozapad1

NOVÉ VLAKY PRO ÚSTECKÝ KRAJ

Moderní železniční vozidla, elektrickou jednotku RegioPanter a motorovou jednotku RegioShark v Chomutově slavnostně pokřtili náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu Antonín Blažek, hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová a předseda ROP Severozápad Jaroslav Komínek. Motorová jednotka řady 844 RegioShark začne na podzim vozit cestující na společné lince s Karlovarským krajem Chomutov – Karlovy Vary. Elektrická jednotka řady 440 RegioPanter se v provozu s cestujícími objeví už ve středu 3. října 2012 na lince U1 Děčín – Most.

České dráhy nová regionální vozidla pro Ústecký kraj pořizují v rámci projektů Moderní spojení Karlovarského a Ústeckého kraje a Moderní železniční vozidla pro Ústecký kraj, které byly podpořeny z Regionálního operačního programu Severozápad.

RegioShark 844 je vlak jehož maximální rychlost je 120 km/h, délka vlaku je 44 metrů, počet míst k sezení je 120, z toho je 15 sedaček sklopných a 9 míst je v 1. třídě, celková kapacita vlaku je 240 osob. Vlak je vybaven uzavřeným systémem WC v bezbariérové úpravě, prostorem pro jízdní kola, klimatizací, audiovizuálním informačním systémem. Výkon vlaku je téměř 800 kW.


„Cena motorové jednotky činí 64,1 milionu korun, podíl dotace na jednotku z ROP Severozápad dosahuje výše až 40%“, uvedl předseda ROP Severozápad Jaroslav Komínek.

RegioPanter 440 je nová souprava, která nabízí v regionální dopravě zcela nový komfort, který je srovnatelný i s vlaky dálkové dopravy a soupravami soukromých dopravců. Cestujícím nabízí moderní interiér s oddíly 1. a 2. třídy, bezbariérové nástupní prostory, umožňující snadný nástup seniorům, cestujícím s malými dětmi, maminkám s kočárky, vozíčkářům nebo cyklistům.Dále budou cestující o průběhu cesty informováni audiovizuálním informačním systémem. Souprava je také vybavena Wi-Fi zařízením pro připojení k internetu. Ve vlaku je samozřejmě instalována klimatizace.

V Ústeckém kraji bude jezdit 7 tří vozových elektrických jednotek. Pořizovací cena jednotky je 136 milionů korun. Celkové investiční náklady jsou 952 milionů korun. 40% je podíl z ROP Severozápad, což je 380,8 milionu korun.

U NEMOCNICE V OSTROVĚ NA KARLOVARSKU BYL OTEVŘEN NOVÝ PARK

V Ostrově na Karlovarsku byl otevřen zbrusu nový park. Slavnostní akt proběhl za účasti starosty Ostrova Bc. Pavla Čekana, zástupců Městské rady Ostrova, zástupkyně Severozápadu ROP Ing. Vlasty Rezkové, MBA a zástupců stavební firmy Krušnohorská stavební Merklín. Projekt „Modernizace parku“ u Nemocnice v Ostrově zahrnoval 12 stavebních objektů včetně parkoviště, vstupního objektu, bylinkové zahrady, bludiště, sadových úprav, lanového centra, nového oplocení, dětského hradu, vzduchové trampolíny, in-line dráhy o délce 1,2km či modernizaci fontány.


Nový park vznikl díky Regionálnímu operačnímu programu Severozápad. Celkový finanční rozsah projektu je přibližně 32,5 milionů Kč včetně DPH, přičemž finanční prostředky z Evropské unie se podílí na spolufinancování cca 90% všech uznatelných nákladů.


Provozovatelem parku je společnost Ostrov zdraví o.p.s. V této souvislosti vzniklo také jedno nové pracovní místo – správce parku. Vstup a využití parku není nijak omezeno a park je otevřen všem návštěvníkům za podmínek stanovených provozním řádem.Hlavním cílem a přínosem celého projektu je zvýšení turistické atraktivity regionu Ostrovska a to rozšířením portfolia turistické infrastruktury, jenž přiláká nové turisty a poskytne jim atraktivní vyžití.