Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Zubrnice
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Meandr Ohře
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Retromuseum v Chebu
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Zubrnice
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Nemocnice v Mostě
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Regioshark
 • Společenský objekt Dalovice
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Volnočasový areál Rolava
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Nemocnice v Mostě
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Silnice Pstruží
 • Regioshark
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Retromuseum v Chebu
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Amfiteátr v Lokti
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Autobusový terminál v Žatci

Archive for Listopad 2012

DALŠÍ OCENĚNÍ PRO CTV OSTROV

Budova Střední průmyslové školy Ostrov se získala další významné ocenění. V soutěži Stavba roku 2012 ji byla udělena Cena předsedy Senátu Parlamentu ČR.  Slavnostního předání ocenění a odhalení pamětní desky se 22. listopadu 2012 zúčastnili předseda senátu Milan Štěch, 1. náměstek hejtmana Karlovarského kraje Martin Havel, předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství Jan Fibiger, ředitel divize společnosti Metrostav (zastupující zhotovitelské sdružení) Petr Zábský, architekti z ateliéru A69 a ředitel CTV Ostrov Pavel Žemlička.

Nová budova pro Střední průmyslovou školu Ostrov vznikla v rámci projektu Centrum technického vzdělávání Ostrov, který byl z ROP Severozápad podpořen dotací ve výši 377 milionů korun. Nový objekt vznikl radikální přestavbou bývalé nevyužité základní školy Klínovecká. Podoba školy je dílem ateliéru A69 – architekti, s. r. o. Škole daly vzhled průmyslové haly s prosklenou střechou imitující právě průmyslové objekty. Interiér školy je pak do značné míry prosklený, a tak je hned z atria možné vidět například odborné dílny.

Díky investiční akci získala ostrovská průmyslovka moderní zázemí. K dispozici je 35 všeobecných učeben, pět počítačových učeben a učebna přírodních věd. K výuce slouží i 14 dílen a dílenských učeben a čtyři elektrolaboratoře. Studijní materiály, odbornou literaturu i beletrii najdou studující v nově zařízené knihovně. K výuce tělocviku pak slouží dvě tělocvičny, posilovna a dvě hřiště pro míčové sporty s umělým povrchem, včetně atletického areálu.

ROP SEVEROZÁPAD PROPLATIL NĚKOLIK ŽÁDOSTÍ O DOTACE, DALŠÍ ŽADATELÉ ČEKAJÍ

Regionální operační program Severozápad proplatil šest žádostí o dotace. Celkem na účty příjemců, kteří úspěšně dokončili projekt, či jeho etapu, a prošli příslušnými kontrolami, odešlo bezmála 50 milionů korun. „Po zatčení bývalého ředitele Úřadu Regionální rady Pavla Markvarta bylo pozastaveno proplácení veškerých žádosti o platbu. Nyní bylo po konzultacích s národními orgány opětovně uvolněno proplácení schválených žádostí o platbu,“ uvedla Jana Havlicová, která je pověřená řízením úřadu. O tom, který z čekajících žadatelů dostane finanční prostředky, rozhodovalo datum schválení jejich žádosti. „Proplaceny byly nejstarší žádosti o platby. Dalším kritériem pak byla výše zůstatků na účtech. Úřad Regionální rady odeslal veškeré prostředky, se kterými aktuálně mohl disponovat. Bohužel bylo možné proplatit dotace jen pro šest projektů,“ řekla Jana Havlicová. Další žadatelé musí čekat na výsledky jednání o obnovení financování ROP Severozápad s Evropskou komisí a národními orgány.

Proplaceny byly dílčí, etapové, žádosti o platbu u projektů: Sektorové centrum – výstavba sportovní infrastruktury (žadatel: město Ústí nad Labem), Revitalizace centra obce Údlice (žadatel: obec Údlice), Dostavba hotelového komplexu Větruše (žadatel: E K O F I N  P C  spol. s r. o. ), Efektivní řízení IPRM I (žadatel: město Chomutov), Rekonstrukce bazénu 6. ZŠ a sadové úpravy (žadatel: město Sokolov) a Zubrnice-poznej život našich předků (žadatel: obec Zubrnice).

Úřad Regionální rady aktuálně eviduje 80 žádostí o platby za celkem 1,977 miliardy korun.


ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY HLEDÁ EXTERNÍ HODNOTITELE

Úřad Regionální rady vyhlásil výběrové řízení na obsazení pozic externích hodnotitelů projektů podávaných do Regionálního operačního programu Severozápad. Nové externí hodnotitele úřad hledá v souvislosti se změnou v systému hodnocení žádostí o dotace.

Předpokladem pro práci externího hodnotitele je odborná způsobilost a profesní zkušenost v dané profesní oblasti, znalosti a zkušenosti v oblasti ekonomiky, zkušenosti s přípravou nebo hodnocením projektů a požadavek na nezávislost a nepodjatost. Externí hodnotitel nesmí být zaměstnancem Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, nesmí být členem Výboru Regionální rady nebo členem Monitorovacího výboru Regionální rady Regionu soudržnosti Severozápad. Hodnotitel nesmí být žadatelem o dotaci z Regionálního operačního programu Severozápad a nesmí být ani poradcem jiného žadatele o dotaci z Regionálního operačního programu Severozápad. Tyto požadavky jsou stanoveny tak, aby byl vyloučen možný střet zájmu nebo podjatost externího hodnotitele.

Bližší informace včetně kontaktních údajů najdou zájemci o pozice externích hodnotitelů na http://www.nuts2severozapad.cz/regionalni-rada/volna-pracovni-mista

logo_severozapad1

SNÍMKY AMFITEÁTRU V LOKTI ZÍSKALY OCENĚNÍ

Cena za druhé místo v soutěži Vyfoť projekt putuje do Karlovarského kraje. Získal ji Jaroslav Jirásek za sérii snímků amfiteátru v Lokti. Projekt Infrastruktura amfiteátru města Loket byl podpořen dotací z Regionálního operačního programu Severozápad. Prázdninová fotosoutěž pro veřejnost, kterou vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj, proběhla od 1. července do 31. srpna 2012. Soutěžící měli za úkol vyfotografovat realizované projekty spolufinancované z fondů EU a nahrát je přes jednoduchý formulář přímo na web soutěže www.vyfotprojekt.cz. Projektů nabízejících se k fotografování jsou po celé České republice tisíce. Za pouhý jeden rok se s přispěním Evropské unie podařilo v ČR zrealizovat přes 4000 nových projektů a celkem tak mohli fotografové dokumentovat více než 14 000 realizovaných projektů. Fotoalbum s oceněnými snímky loketského amfiteátru najdete na http://www.vyfotprojekt.cz/galerie/infrastruktura-amfiteatru-mesta-loket#1ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY ODESLAL EVROPSKÉ KOMISI SVÉ STANOVISKO K AUDITU

Úřad Regionální rady odeslal Evropské komisi (EK) své stanovisko k návrhu zprávy z auditu Regionálního operačního programu Severozápad. „V dopise podrobně informujeme komisi o úpravách dokumentace ROP Severozápad v oblasti výběru a hodnocení projektů. Zároveň jsme se podrobně vyjádřili k jednotlivým auditním zjištěním a řadu z nich jsme ve spolupráci s národními orgány rozporovali,“ uvedla Jana Havlicová, která je pověřena řízením Úřadu Regionální rady. „Právě výsledky auditu mají vliv na výši případné korekce ROP Severozápad. Řadu auditních zjištění nemůžeme akceptovat, a proto v dopise žádáme o úpravu výše případné korekce,“ dodává.

Mezi provedené změny, o kterých úřad Evropskou komisi informuje, patří zejména zrušení III. fáze hodnocení projektů (hodnocení potřeby a relevance projektu a jeho přínosu pro rozvoj regionu), kterou doposud prováděla Hodnotící komise Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Hodnotící kritéria z této fáze hodnocení projektů byla upravena a přesunuta do I. a II. fáze hodnocení projektů (hodnocení způsobilosti žadatele a hodnocení technické a finanční kvality projektu). Zároveň došlo k úpravě vah u jednotlivých hodnotících kritérií v rámci I. a II. fáze hodnocení projektů.

Zásadní změny, které byly v rámci ROP Severozápad přijaty, vzešly z doporučení auditorů Evropské komise, společnosti Deloitte a požadavků národních orgánů. Proces úprav dokumentace ROP Severozápad v oblasti výběru a hodnocení projektů byl plně koordinován s národními orgány, a sice s Národním orgánem pro koordinaci (Ministerstvo pro místní rozvoj), Platebním a certifikačním orgánem (Ministerstvo financí) a Auditním orgánem (Ministerstvo financí).

Kromě výše uvedených informací o úpravách pravidel programu a vyjádření k výsledkům auditu zahrnuje dopis také informace o sankcích u projektů Krajské zdravotní, a.s., i vyjádření k probíhajícímu policejnímu vyšetřování.

logo_severozapad1