Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Retromuseum v Chebu
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Společenský objekt Dalovice
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Regioshark
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Nemocnice v Mostě
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Meandr Ohře
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Nemocnice v Mostě
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Regioshark
 • Amfiteátr v Lokti
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Silnice Pstruží
 • Zubrnice
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Retromuseum v Chebu
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Meandr Ohře
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Volnočasový areál Rolava
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Zubrnice

Archive for Prosinec 2012

MONITOROVACÍ VÝBOR ROP SEVEROZÁPAD JEDNAL V LITOMĚŘICÍCH

Monitorovací výbor Regionálního operačního programu Severozápad zasedal 10. prosince 2012 v Litoměřicích. Jednání řídil jeho předseda Milan Pipal. Členy monitorovacího výboru jsou zástupci euroregionů, krajů, měst a obcí regionu Severozápad, zástupci ministerstev, Hospodářské komory, Svazu průmyslu a obchodu, Asociace hotelů a restaurací, Univerzity J. E. Purkyně i neziskových organizací. Evropskou komisi zastupoval Christos Gogos.

V úvodu jednání se členové Monitorovacího výboru seznámili s aktuální situací ROP Severozápad.  Prezentovány byly jak dopady zastavení činnosti operačního programu, tak i personální změny, ke kterým došlo. Jana Havlicová, která je pověřená řízením Úřadu Regionální rady, představila aktivity, které byly realizovány v souvislosti s obnovením činnosti programu, včetně odpovědi na připomínky EK. Radan Večerka prezentoval dosavadní činnost pracovních skupin, které by měly mimo jiné přispět k lepší informovanosti příjemců dotací z ROP Severozápad o situaci operačního programu.

V souvislosti s obnovením činnosti ROP SZ předseda Monitorovacího výboru Milan Pipal oslovil přítomné zástupce MF a MMR s žádostí o informace o dalším postupu a možnostech znovuotevření programu. Zástupci MMR (NOK) deklarovali připravenost jednat o zahájení proplácení a certifikace a znovu připomněli nutnost jednání o korekci. V souvislosti s tím Petr Navrátil, předseda Regionální rady, připomněl , že úloha krajů při řešení celé situace je nezastupitelná a musí být do jednání zapojeny.

Christos Gogos referoval o dalším postupu Evropské komise. Vyjádření EK se podle něj dá očekávat v nejbližších dnech. Rozhodnutí o způsobu úhrady případné korekce je podle něj nutné přijmout na národní úrovni. „Znovuotevření programu je jen první krok. Bude potřeba obnovit kredit programu a znovu získat důvěru zainteresovaných stran. Je potřeba demonstrovat transparentnost systému a dodržovat nová pravidla,“ uvedl Gogos.

Monitorovacímu výboru byla dále předložena podrobná zpráva o aktuálním čerpání z operačního programu, informace o evaluacích a zpráva o čerpání prostředků technické asistence.

Zázemí pro jednání Monitorovacího výboru poskytl litoměřický Gotický hrad. Jeho rekonstrukce patří mezi projekty podpořené z ROP Severozápad. Účastníci jednání měli možnost seznámit se prostřednictvím prezentace s realizací tohoto projektu a následně si prohlédnout prostory hradu.

VÝBOR REGIONÁLNÍ RADY SE POPRVÉ SEŠEL V NOVÉM SLOŽENÍ

Výbor Regionální rady se 3. prosince 2012 v Karlových Varech poprvé sešel v novém složení. Za Ústecký kraj ve výboru zasedají: PaedDr. Petr Brázda (KSČM), Ing. Jaroslav Dubský (KSČM), RSDr. Milan Pipal (KSČM), Ing. Bronislav Schwarz (Severočeši.cz), Ing. Martin Strakoš (ČSSD), Jan Szántó (ČSSD), Ing. Josef Váňo (KSČM), Josef Zoser (PROkraj!).  Zastupitelstvo Karlovarského kraje do výboru zvolilo: Ing. Dalibora Blažka (bez PP  kandidát HNHRM), Mgr. Jaroslava Borku (KSČM), Bc. Pavla Čekana (ČSSD), Ing. Jana Horníka (bez PP – kandidát TOP O9 + STAR), Ing. Václava Jakubíka (KSČM), Ing. Jiřího Kotka (bez PP – kandidát ALTERNATIVA), Josefa Murča (KSČM), Ing. Petra Navrátila (ČSSD). Jedním z hlavních bodů jednání byla volba předsedy a místopředsedy Regionální rady. Do funkce předsedy byl zvolen Petr Navrátil, funkci místopředsedy bude vykonávat Milan Pipal.

V úvodu jednání se členové Výboru Regionální rady seznámili s aktuální situací Regionálního operačního programu Severozápad, činnosti Úřadu Regionální rady, Výboru Regionální rady a Monitorovacího výboru ROP Severozápad. Prezentovány byly také základní informace o klíčových programových dokumentech a kompetencích jednotlivých orgánů. Výbor se také seznámil se změnami v systému hodnocení, kterými ROP SZ reagoval na připomínky Evropské komise. V návaznosti na přednesené informace výbor diskutoval o možnostech obnovení činnosti ROP SZ.

Členům výboru byla předložena informace o dosavadním průběhu výběrového řízení na pozici ředitele Úřadu Regionální rady. Výbor jmenoval výběrovou komisi, která posoudí jednotlivé přihlášky a následně doporučí vhodného kandidáta.

Další jednání Výboru Regionální rady je plánováno na 20. 12. 2012 od 10.00 hodin v Ústí nad Labem.