Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Amfiteátr v Lokti
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Volnočasový areál Rolava
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Regioshark
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Retromuseum v Chebu
 • Nemocnice v Mostě
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Meandr Ohře
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Nemocnice v Mostě
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Silnice Pstruží
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Zubrnice
 • Zubrnice
 • Meandr Ohře
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Regioshark
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Společenský objekt Dalovice
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Městský úřad v Třebenicích

Archive for Leden 2013

ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY HLEDÁ EXTERNÍ HODNOTITELE

Úřad Regionální rady vyhlásil výběrové řízení na obsazení pozic externích hodnotitelů projektů podávaných do Regionálního operačního programu Severozápad. Nové externí hodnotitele úřad hledá v souvislosti se změnou v systému hodnocení žádostí o dotace.

Předpokladem pro práci externího hodnotitele je odborná způsobilost a profesní zkušenost v dané profesní oblasti, znalosti a zkušenosti v oblasti ekonomiky, zkušenosti s přípravou nebo hodnocením projektů a požadavek na nezávislost a nepodjatost. Externí hodnotitel nesmí být zaměstnancem Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, nesmí být členem Výboru Regionální rady nebo členem Monitorovacího výboru Regionální rady Regionu soudržnosti Severozápad. Hodnotitel nesmí být žadatelem o dotaci z Regionálního operačního programu Severozápad a nesmí být ani poradcem jiného žadatele o dotaci z Regionálního operačního programu Severozápad. Tyto požadavky jsou stanoveny tak, aby byl vyloučen možný střet zájmu nebo podjatost externího hodnotitele.

Bližší informace včetně kontaktních údajů najdou zájemci o pozice externích hodnotitelů na http://www.nuts2severozapad.cz/regionalni-rada/volna-pracovni-mista


Ostatni_vykres

ROP SEVEROZÁPAD BUDE ZJIŠŤOVAT ZÁJEM ŽADATELŮ

Máte zájem o dotace z Regionálního operačního programu Severozápad? S touto otázkou se v nejbližších dnech obrátí zástupci operačního programu na kraje, města, obce, neziskové organizace i podnikatele v Ústeckém a Karlovarském kraji. „Musíme zjistit, jak velký bude v případě obnovení činnosti ROP Severozápad zájem o dotace. Mimo jiné i proto, že Evropská komise i ministerstva nás ujistili, že prostředky z případné korekce by v Regionálním operačním programu Severozápad zůstaly a rozdělovaly by se v rámci regionu. Pokud neprokážeme schopnost vyčerpat všechny zbývající i budoucí finance, budou finanční prostředky převedeny do jiných operačních programů,“ řekl předseda Regionální rady Petr Navrátil. Pokud prostředky z korekce v operačním programu zůstanou, byly by pro podporu projektů k dispozici přibližně 4 miliardy korun navýšené o případnou korekci.

V rámci šetření se bude odborná firma, která pro operační program průzkum zajišťuje, potenciálních žadatelů ptát především na to, jaké je zaměření jejich projektů, kdy by mohly být realizovány a jaký je jejich finanční objem. „Pevně věřím, že se nám chod ROP Severozápad podaří obnovit. Podmínkou pro jeho opětovné spuštění je právě i hlubší a aktuální znalost možností vyčerpání jak současné zbývající alokace, tak i prostředků z případné korekce,“ uvedl Petr Navrátil.

Šetření, které zjistí zájem o dotace, je jedním z řady kroků, které Regionální rada Severozápad a její úřad podnikají pro obnovení činnosti Regionálního operačního programu Severozápad. Na základě připomínek a doporučení Evropské komise a ministerstev byly již například provedeny změny v systému hodnocení projektů, došlo k úpravě postupu při výběru externích hodnotitelů a změnila se i některé kritéria, na základě kterých jsou projekty posuzovány.

logo_severozapad1

MATERIÁLY Z PROSINCOVÉHO SEMINÁŘE PRO PŘÍJEMCE DOTACÍ

V prosinci uspořádal Úřad Regionální rady pro příjemce dotací z Regionálního operačního programu Severozápad seminář, zaměřený na nejčastější pochybení při realizaci a administraci projektů. Informace a prezentace ze semináře jsou ke stažení zde (ZIP).

logo_severozapad1