Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Regioshark
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Silnice Pstruží
 • Zubrnice
 • Společenský objekt Dalovice
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Retromuseum v Chebu
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Nemocnice v Mostě
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Nemocnice v Mostě
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Meandr Ohře
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Amfiteátr v Lokti
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Zubrnice
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Volnočasový areál Rolava
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Meandr Ohře
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Regioshark
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Retromuseum v Chebu

Archive for Únor 2013

NOVÉ INFOCENTRUM V CHOMUTOVĚ UŽ SLOUŽÍ VEŘEJNOSTI

Město Chomutov se může pyšnit krásným novým infocentrem, které bude poskytovat svoje služby jak návštěvníkům, tak i občanům města. „Vnější fasáda koresponduje s okolní městskou památkovou zónou, vnitřní prostor překvapí nadčasovým interiérem a moderními technologiemi a službami,“ řekl při příležitosti otevření nového infocentra primátor města Jan Mareš. Návštěvníci zde mohou najít nejen turistické informace a využít služby, které centrum poskytuje, ale dokonce výzdoba a zařízení umožňují fenomén dnešní doby – zážitky.

Nové infocentrum stojí na místě bývalé městské tržnice. Nevzhledná stavba z 80. let byla vloni zbourána a na jejím zhruba čtvrtinovém půdorysu byla za necelého půl roku postavena nová. Vnější plášť s kamenným obkladem doplněný o historický znak, jenž zdobil bývalou tržnici, přirozeně doplňuje městskou památkovou zónu. Dotyková obrazovka před vstupem však napovídá, že vnitřek bude moderní. „Naším záměrem bylo vybudovat funkční interiér s moderními technologiemi a službami. Pro ty, kteří nepotřebují podrobné informace o Chomutovu nebo třeba čekají ve frontě, jsme vyzdobili prostor fotostěnou, časovou osou a směrovou růžicí,“ představila infocentrum projektová manažerka Hana Nováková.

Prvním zážitkem pro návštěvníky je hned na zemi u vchodu směrová růžice, která nejen že napoví směr světových stran, ale také směr a vzdálenost k turistickým atraktivitám města a světovým metropolím. Historii Chomutova zase připomene časová osa s důležitými daty a fotografiemi. „Časovou osu zakončuje vtipný sci-fi obrázek toho, jak si lidé v počátku 20. století představovali, že bude centrum města vypadat v budoucnosti,“ doplnila Nováková. Vnitřnímu prostoru dominuje velký obloukový obslužný pult, fotostěna s přírodními atraktivitami, lentikulární obrázek městské věže a logo města. Nechybí ani velký dotykový monitor, který je, jako ten venkovní, vybavený aplikací echomutov.cz, jízdními řády a mapami.

V zadní části budovy budou v provozu veřejné záchodky, tak jako tomu bylo u městské tržnice. Provozovat je budou Technické služby města Chomutova, a to bezobslužným turniketovým systémem. Cena za použití bude 10 korun a provozní doba denně od 6,30 do 17, v neděli od 9 hodin.

Regionální operační program Severozápad podpoří výstavbu nového chomutovského infocentra částkou 12,3 milionu korun, celkové náklady na jeho vybudování pak činí 15,3 milionu korun. Do nového prostoru svoji činnost převedlo stávající informační centrum, které doposud sídlilo v zadním traktu starobylé radnice. I nadále bude plnit činnost turistického informačního centra, ale zároveň zde i občanům města prodává vstupenky na různé akce. „Nové infocentrum je tak pomyslnou reprezentativní vstupní branou do našeho města. Přeji mu mnoho zákazníků a klientů, kterým využití jeho služeb přinese užitek a samé příjemné zážitky,“ dodal primátor Mareš.

(zdroj: www.chomutov-mesto.cz)

REGIONÁLNÍ RADA FINIŠUJE S VÝBĚREM NOVÉHO SÍDLA

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vybírá nové sídlo a prostory pro Úřad Regionální rady. K dnešnímu dni, tedy k 14. únoru 2013, má k dispozici deset nabídek kancelářských prostor. Nabídky bude Úřad Regionální rady přijímat nejpozději do 18. února. Následně budou vyhodnoceny a předloženy Výboru Regionální rady. O tom, kde bude Regionální rada a její úřad sídlit, by se mělo rozhodnout nejpozději v průběhu března. Ve stávající budově úřad vypověděl nájemní smlouvu a výpovědní lhůta končí v červnu.

logo_severozapad1

ŘEŠENÍ POCHYBENÍ PŘÍJEMCŮ DOTACÍ MÁ PEVNÁ PRAVIDLA

Krácení dotace či nařízení odvodu příjemcům dotací z ROP Severozápad v případě, že chybují při jeho realizaci, jsou standardním nástrojem, který Úřad Regionální rady využívá. Tento přístup k řešení takzvaných nesrovnalostí, tedy závažných porušení pravidel operačního programu, je jeho povinností. „Odvody nejsou příjemcům v žádném případě nařizovány účelově a zcela jistě nejde o nějaký rozmar pracovníků Úřadu Regionální rady,“ připomíná místopředseda Regionální rady Milan Pipal. „Úřad postupuje dle pravidel a v mezích zákona. Samozřejmě chápeme, že je pro příjemce sankce nepříjemná, ale nemáme jinou možnost,“ dodává.

Pohled Úřadu Regionální rady na kontroly realizace projektů pochopitelně ovlivnily i výsledky auditu Evropské komise. „Jestliže auditoři Bruselu označí některé věci jako pochybení a požadují jejich postihování, nemůžeme tento názor ignorovat. Bylo by to krátkozraké, a pokud by byl úřad takto benevolentní, příjemci by na to mohli doplatit později při následných kontrolách,“ uvedl Milan Pipal.

Pokud je příjemcům dotací za pochybení vyměřen odvod, mají možnost se odvolat k Ministerstvu financí. To může napadené rozhodnutí potvrdit, změnit či zrušit. „Ministerstvo je poslední instancí a je dobře, že příjemci možnosti odvolání využijí. Jsou tu rozpory například mezi nálezy auditu Evropské komise a Úřadu na ochranu hospodářské soutěže a v takových případech by se měl do řešení případných pochybení zapojit národní orgán,“ řekl místopředseda Regionální rady Milan Pipal.

Příjemci dotací, v jejichž projektech kontroly Úřadu Regionální rady nebo následné audity odhalily chyby, by měli využít možnost konzultovat řešení s pracovníky úřadu a informovat se o postupech při řešení nesrovnalostí.  Potřebné podklady a informace je možné získat na Úřadu Regionální rady.

PROSTŘEDKY Z ROP SEVEROZÁPAD MUSÍ BÝT VYUŽITY VČAS

Čas je jedním faktorů, které zásadně ovlivní, zda bude v případě obnovení činnosti ROP Severozápad využito maximum prostředků, které jsou v něm k dispozici. „Čas a termíny jsou pro případné znovunastartování programu velmi podstatné. V prvních letech svého fungování rozděloval ROP prostředky poměrně rychle a byl na tom v tomto ohledu velmi dobře. O tento náskok jsme po zastavení programu přišli. Dnes tlačí čas jak operační program z hlediska plnění pravidla n+2, n+3, tak i jednotlivé příjemce dotací. A je zásadní i pro rozdělování prostředků, které v ROPu zbývají, včetně peněz z případné korekce. Ty totiž musí být využity v tomto programovém období, tedy do konce roku 2015,“ připomíná předseda Regionální rady Petr Navrátil.

Pravidlo „n+2, n+3“ říká, že Evropská komise automaticky zruší ty finanční závazky programu, které nebudou nejpozději do konce třetího, respektive druhého roku následujícího po roce alokace „n“ vyčerpány a certifikovány.

Kontrolu nad dodržováním těchto pravidel vykonávají na národní úrovni ministerstva. Ta již avizovala, že pokud by hrozilo, že prostředky alokované v Regionálním operačním programu Severozápad nebudou využity včas, převedou je do jiných operačních programů. Aby Výbor Regionální rady tomuto kroku předešel, uložil Úřadu Regionální rady provést podrobné šetření absorpční kapacity mezi potenciálními příjemci dotací a zohledňuje ho i ve svém dalším rozhodovaní.

„To, že je potřeba, aby byly prostředky v řádných termínech vyčerpány a nebylo ohroženo dodržení pravidel, zohledňuje i současný Výbor Regionální rady. Projevuje se to například u žádostí příjemců dotací o posunutí termínu realizace projektů. Takovou žádost jsme neschválili například Terezínu, který u projektu „Revitalizace přístupů k rekonstruovaným budovám v Terezíně“ o posunutí termínu zahájení realizace žádal už osmkrát. I když chápu potíže příjemců, nemůžeme jim vycházet vstříc a ohrožovat přitom čerpání z programu,“ uvedl Petr Navrátil.

Dalším příkladem projektu, který neuspěl s obdobnou žádostí, je město Aš.  A to i přesto, že starosta Aše je členem Výboru Regionální rady. „Pan starosta pochopitelně nahlásil svůj vztah k projednávané věci, žádost okomentoval a nehlasoval. Výbor žádost města o odklad zahájení realizace projektu neschválil. Bohužel není časový prostor pro to, aby byla realizace již schválených projektů odsouvána. Pokud bychom na to přistoupili, ohrozili bychom následné vyúčtování dotací a celého programu,“ řekl Petr Navrátil.

Do ROP Severozápad bylo dosud podáno 997 projektových žádostí, z toho pro 358 z nich schválil Výbor Regionální rady poskytnutí dotace. Smlouva o poskytnutí dotace byla uzavřena s 322 příjemci, přičemž bylo zasmluvněno 15,6 miliardy korun. Ukončeno bylo zatím 240 projektů, či jejich etap, u kterých bylo proplaceno přibližně 11 miliard korun. Certifikovány pak byly výdaje projektů za 4,5 miliardy korun.

INFORMACE Z JEDNÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad zasedal 6. února 2013 v Ústí nad Labem. Jednání výboru řídil předseda Regionální rady Petr Navrátil. V úvodu jednání se výbor zabýval obsazením pozice ředitele Úřadu Regionální rady. „Do této funkce jmenoval Bc. Janu Havlicovou, která byla dosud pověřena řízením úřadu,“ uvedl předseda Regionální rady Petr Navrátil.

Předseda Regionální rady Petr Navrátil podrobně informoval členy výboru o aktuální situaci Regionálního operačního programu Severozápad i o jednáních, která probíhají v souvislosti s obnovením činnosti programu. Korekce, kterou vyměřila Evropská komise v rámci Regionálního operačního programu Severozápad (ROP SZ) za pochybení nalezená v podpořených projektech, bude zřejmě ve výši 2,5 miliardy korun. „Po řadě urgencí ze strany obou krajů sdělili zatím neoficiální stanovisko Evropské komise představitelům obou regionů zástupci Ministerstva financí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR v úterý 5. února 2013 na společném jednání v Praze. Informaci o výši korekce jsme chtěli mít co nejdříve, abychom s ní seznámili zastupitelstva obou krajů i všechny, jejichž projektů se sankce týkají. Náměstci ministrů nás včera informovali, že MMR ČR pouze neoficiálně obdrželo dopis od Evropské komise, kterým je potvrzena výše korekce na úrovni 10 procent za chybovost v systému hodnocení a 12,41 procent za chybovost v samotných projektech,“ řekl Petr Navrátil. Zároveň uvedl, že podle informací z včerejšího jednání se ministerstva nechtějí na uhrazení korekce podílet. „V případě, že by kraje přijaly odpovědnost a platily, zvládly by to jen při rozložení uhrazení korekce do roku 2019. O tom, zda kraje budou korekci hradit, musí rozhodnout krajská zastupitelstva,“ dodal.

Prostředky uhrazené v rámci případné korekce by měly zůstat v Regionálním operačním programu Severozápad a byly by znovu rozdělovány mezi zájemce o podporu z Ústeckého a Karlovarského kraje. „Ponechání prostředků v ROPu je pochopitelně podmíněno tím, že tyto prostředky dokážeme využít,“ připomněl Petr Navrátil. V souvislosti s tím Úřad Regionální rady zjišťuje, jestli potenciální žadatelé mají o dotace z ROP zájem a do jaké míry mají připravené projekty. Výsledky z tohoto šetření budou k dispozici do poloviny února.

Výbor Regionální rady se zabýval také sídlem Regionální rady v Ústí nad Labem. Ve stávající budově úřad vypověděl nájemní smlouvu a výpovědní lhůta končí v červnu. „V současné době máme několik nabídek a jednáme s majiteli. Provádíme srovnání cen a podmínek. Již dnes víme, že se můžeme dostat na méně než 50 procent současných nákladů,“ řekl Petr Navrátil. Výbor Regionální rady v této souvislosti pověřil ředitelku úřadu a předsedu Regionální rady pokračovat v jednání a předložit návrh řešení.