Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Volnočasový areál Rolava
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Regioshark
 • Meandr Ohře
 • Silnice Pstruží
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Meandr Ohře
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Nemocnice v Mostě
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Zubrnice
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Regioshark
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Retromuseum v Chebu
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Retromuseum v Chebu
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Zubrnice
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Společenský objekt Dalovice
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Amfiteátr v Lokti
 • Nemocnice v Mostě

Archive for Duben 2013

ZASEDAL MIMOŘÁDNÝ MONITOROVACÍ VÝBOR ROP SEVEROZÁPAD

Monitorovací výbor Regionálního operačního programu Severozápad se 25. dubna 2013 sešel na mimořádném zasedání v Ústí nad Labem. Jeho jednání řídil předseda Milan Pipal. Členy monitorovacího výboru jsou zástupci euroregionů, krajů, měst a obcí regionu Severozápad, zástupci ministerstev, Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy, Asociace hotelů a restaurací, Univerzity J. E. Purkyně i neziskových organizací. Evropskou komisi zastupoval Tomáš Kuchtík.

V úvodu jednání se členové Monitorovacího výboru seznámili s aktuální situací ROP Severozápad.  Prezentován byl jak aktuální stav operačního programu, tak i možnosti dalšího vývoje. Předseda Monitorovacího výboru Milan Pipal informoval o postoji krajských zastupitelstev a o jednání s národními orgány, kterých v současné době probíhá celá řada.

Finální českou verzi dopisu, v němž Evropská komise upozorňuje české národní orgány, že mohou do dvou měsíců buď oznámit Komisi přijetí navržené korekce, nebo rozporovat zjištění, k nimž EK dospěla, obdrželo stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu 10. dubna 2013. Vyjádření ke korekci Regionálního operačního programu Severozápad tak musí Česká republika zaslat Evropské komisi do 5. června 2013.

Předseda Regionální rady Petr Navrátil připomněl, že situaci výrazně komplikuje nedokonalá legislativa, která nedefinuje odpovědnost za regionální operační program. Diskutována byla v této souvislosti také možnost, že nedojde k dohodě ohledně úhrady korekce a situace bude následně řešena Evropskou komisí podle článku 100 obecného nařízení 1083/2006. Z diskuse vyplynulo, že postup a forma úhrady korekce v tomto případě nejsou jasné a bude potřeba požádat o výklad příslušné části nařízení Evropskou komisi.

Člen Monitorovacího výboru Radan Večerka v diskusi připomněl, že problematika korekcí by měla být řešena systémově, protože se podle posledních informací může týkat celé řady operačních programů.

ŽADATELÉ O DOTACE Z ROP SZ VYZÝVAJÍ VLÁDU A MINISTERSTVA K OBNOVĚ PLATEB

Ústecký kraj uspořádal 16. dubna 2013 setkání s příjemci dotací z Regionálního operačního programu Severozápad (ROP SZ). Setkání se zúčastnilo okolo 40 příjemců dotací. Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad na jednání zastupovali předseda Petr Navrátil a místopředseda Milan Pipal, Úřad Regionální rady ředitelka Jana Havlicová. Petr Navrátil představil přítomným možné varianty vývoje situace ROP SZ. Informoval také o jednáních s Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj.


Účastníci setkání na závěr vyzvali vládu České republiky, Ministerstvo financí České republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky a Regionální radu Regionu soudržnosti Severozápad, aby v souvislosti s pozastavením certifikací a plateb a finanční opravou uplatňovanou vůči České republice dle Rozhodnutí Evropské komise ze dne 31. ledna 2013, využili veškeré možnosti, které povedou k obnovení dosud zadržovaných, avšak oprávněných dotací žadatelům v Ústeckém kraji a Karlovarském kraji, aktivně jednali o zreálnění finální částky finanční opravy navržené Evropskou komisí a přijali odpovědnosti za současnou situaci v Regionálním operačním programu Severozápad.


Prezentace předsedy Regionální rady Petra Navrátila zde.

INFORMACE Z JEDNÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY

Výbor Regionální rady zasedal 3. dubna 2013 v Ústí nad Labem. Jednání Výboru řídil předseda Regionální rady Petr Navrátil. Ředitelka Úřadu Regionální rady Jana Havlicová prezentovala možnosti řešení situace ROP SZ a varianty dalšího vývoje. Zdůraznila přitom nutnost řešit situaci co nejrychleji. „Pokud nebudou výzvy vyhlášeny do  1.května, výrazně se omezí možnosti prostředky alokované v ROP SZ využít a hrozí jejich ztráta. Zároveň narážíme na pravidla N+2, N+3, která nás o peníze alokované v ROPu automaticky připraví,“ uvedla Jana Havlicová. Předseda Regionální rady Petr Navrátil informoval o komunikaci s ministerstvy. „Stále nemáme všechny potřebné informace, které jsou pro naše další jednání a rozhodování klíčové. Obrátil jsem se proto dopisem na ministra financí s několika otázkami. Bohužel jsem dostal odpověď jen na velmi malou část z nich. Obdobně je na tom také hejtman Karlovarského kraje, který požádal ministra o stanoviska v souvislosti s dalším rozhodováním krajského zastupitelstva,“ řekl Petr Navrátil.

Výbor se zabýval také změnou sídla Regionální rady a pracoviště Úřadu Regionální rady. Původně pověřil předsedu Petra Navrátila jednat o pronájmu prostor se společností CB Immobilien a. s. Úřad Regionální rady prověřoval nabídku této společnosti, která nabízela k pronájmu prostory u „Rondelu“ v Ústí nad Labem. Během toho vyšlo najevo, že tato společnost nabízené prostory prodala a není s ní fakticky možné uzavřít nájemní smlouvu. Výbor proto pověřil předsedu Petra Navrátila, aby uzavřel nájemní smlouvu se společností Palmer Capital Central European Properties, a. s., která nabídla k pronájmu prostory v Berní ulici v Ústí nad Labem (bývalý objekt Telecomu). Za pronájem prostor o celkové výměře 1513 m2 bude Regionální rada platit ročně 1 611 868,85 Kč včetně DPH.  Stěhování Úřadu Regionální rady by mělo proběhnout na začátku června.

V souvislosti s uzavřením nájemní smlouvy byli členové Výboru seznámeni s aktuální informací z Ministerstva pro místní rozvoj o uvolnění finančních prostředků pro zajištění chodu Úřadu Regionální rady. Činnost úřadu je financována z prostředků ROP Severozápad v rámci prioritní osy 5 Technická asistence.