Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Retromuseum v Chebu
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Regioshark
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Retromuseum v Chebu
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Nemocnice v Mostě
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Amfiteátr v Lokti
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Zubrnice
 • Regioshark
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Nemocnice v Mostě
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Silnice Pstruží
 • Zubrnice
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Meandr Ohře
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Volnočasový areál Rolava
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Společenský objekt Dalovice
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle

Archive for Květen 2013

VYČÍSLENÍ ŠKOD – TABULKA PRO PŘÍJEMCE


Vážení příjemci dotací,

ve dnech 16. dubna 2013 a 17. května 2013 uspořádaly Ústecký a Karlovarský kraj setkání s příjemci dotací z Regionálního operačního programu Severozápad (ROP Severozápad), kde se diskutovala aktuální situace v ROP Severozápad. Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad na jednáních zastupovali předseda Petr Navrátil, v Ústí nad Labem také místopředseda Milan Pipal, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad pak na obou setkáních zastupovala jeho ředitelka Jana Havlicová. Petr Navrátil představil přítomným možné varianty vývoje situace v ROP Severozápad a informoval o jednáních s Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj, která jsou vedena již několik měsíců, a kde je stále diskutována otázka uhrazení korekce ROP Severozápad a budoucnost programu. V závěru tohoto setkání vyzval předseda Regionální rady Petr Navrátil všechny přítomné k vyčíslení škod, které již příjemcům vznikly v důsledku pozastavení ROP Severozápad, a dále škod, které by vznikly v případě, že by proplácení dotací z ROP Severozápad v budoucnosti již nebylo obnoveno.

V návaznosti na tato setkání Vás žádáme o vyčíslení škod, které Vám již vznikly, nebo které by vznikly v  případě neproplacení dotace u Vašeho projektu, a prosím o zaslání těchto informací nejpozději do 5. 6. 2013 na emailovou adresu podatelna@nuts2severozapad.cz, případně datovou schránkou. Potřebné údaje zpracujte, prosím, do níže zveřejněné  tabulky.

Souhrnné informace získané od příjemců budou použity jako podpůrné argumenty při vyjednávání o uhrazení korekce a obnovení ROP Severozápad, především pak při jednáních Řídícího orgánu ROP Severozápad se zástupci ministerstev, členů zastupitelstev Karlovarského a Ústeckého kraje, a v neposlední řadě také při jednáních se zástupci Evropské komise a Evropského parlamentu.

V případě jakýchkoli doplňujících informací se obracejte na p. Lucii Černou, tel. 736 650 719, email: lucie.cerna@nuts2severozapad.cz.


Tabulku pro vyčíslení škod (k němuž jste byli vyzváni také dopisem předsedy Regionální rady dne 28. 5. 2013) naleznete zde.


Ing. Petr Navrátil

Předseda Regionální rady

logo_severozapad1

VLÁDA ROZHODLA, ŽE ROP SEVEROZÁPAD PŘIJDE O 3,1 MILIARDY KORUN

Vláda schválila přesun 3,1 miliardy korun z Regionálního operačního programu Severozápad (ROP Severozápad). „Vítám snahu vlády rozhodovat a řídit ROP Severozápad. Jednoznačně tím dává najevo, kdo je v tuto chvíli zodpovědný za chod programu. Kdo rozhoduje, ten platí, a proto lze jen doufat, že se stejně vláda postaví k placení korekce. Nelze přece čekat, že kraje budou platit, a vláda následně jejich prostředky převede do svých operačních programů,“ řekl předseda Regionální rady Petr Navrátil. „Neboť stále platí, že převod financí je třeba předjednat ve Výboru Regionální rady a nechat schválit Monitorovacím výborem a Evropskou komisí.  V tom případě jde ze strany vlády o silácké gesto, které lze vnímat jako ránu do zad krajům, a které výrazně omezí ochotu krajů dobrovolně se podílet na úhradě korekce,“ dodává.

„Rozhodnutí vlády v konečném důsledku znamená, že regiony s nejvýraznějšími problémy přijdou o možnost svou situaci zlepšit. Operační program přišel o 3 miliardy i přesto, že jsme příslušným ministerstvům předložili informace o tom, že tyto prostředky dokáží města a obce v regionu využít,“ uzavírá Navrátil.

Převedení prostředků z ROP Severozápad nemá vliv na řešení otázky korekce, se kterou je spojeno obnovení činnosti operačního programu.  Prostředky mají být převedeny do jiných operačních programů. Znamená to, že v případě obnovení činnosti programu by mezi potenciální příjemce z Ústeckého a Karlovarského kraje bylo rozdělováno už jen 1,5 miliardy korun.

Kromě přesunu prostředků z ROP Severozápad schválila vláda také návrh přesunout 3,7 miliardy korun z OP Životní prostředí do OP Doprava, kde mají být využity na modernizaci a rozvoj pražského metra. O půl miliardy přijde také Operační program Technická pomoc.

logo_severozapad1

PŘEDSEDA REGIONÁLNÍ RADY DISKUTOVAL S PŘÍJEMCI ČEKAJÍCÍMI NA PROPLACENÍ DOTACÍ

Ať Zastupitelstvo Karlovarského kraje rozhodne co nejdříve o uhrazení či neuhrazení korekce vyměřené v ROP Severozápad – takový požadavek zazněl jednohlasně z úst žadatelů o dotace v pozastaveném Regionálním operačním programu Severozápad, kteří se sešli na krajském úřadě s předsedou Regionální rady Petrem Navrátilem. Někteří z nich by také chtěli vyzvat ministerstvo financí, aby přijalo spoluzodpovědnost a na uhrazení korekce se podílelo.

Předseda Regionální rady Petr Navrátil pozval zástupce měst, obcí i soukromých subjektů ke společné diskuzi o vývoji situace týkající se pozastavených plateb dotací na projekty a nastínil jim současný stav věci. „V této chvíli nemají žadatelé z Karlovarského kraje na dotacích proplaceno přes 2, 1 miliardy korun, z toho obce by měly dostat 550 milionů korun, kraj 614 milionů, soukromé subjekty 498 milionů korun a železniční dopravce 493 miliony korun,“ vyčíslil Navrátil. Ten také vysvětlil přítomným možné varianty řešení situace v pozastaveném  ROP Severozápad – tedy v případě hrazení i nehrazení finanční korekce včetně dopadů toho, když k žádnému rozhodnutí nedojde.

Starostové i podnikatelé si přejí především urychlit rozhodnutí krajského zastupitelstva . „Jediné, co zbývá, je, aby krajské zastupitelstvo přijalo korekci jako jediné rozumné řešení,“ řekl starosta Chodova Josef Hora. Starosta Chebu Pavel Vanoušek apeloval na vedení kraje, aby ve věci dále jednalo. „Minulý týden jsme měli ohlášeno jednání s premiérem, ale pak jej bohužel odvolal. Osobně jsem chtěl jednat s ministrem financí Miroslavem Kalouskem, ale odmítl. Opakovaně jsem tedy diskutoval s jeho náměstky. Na konci května jedeme s europoslancem Richardem Falbrem řešit situaci v Bruselu, přítomen bude i europoslanec z našeho kraje Pavel Poc,“ upřesnil Navrátil.

Místostarosta Kraslic Otakar Mika upozornil účastníky jednání, že je třeba opět vyzvat ministerstvo financí, aby postupovalo korektněji. „Ministr Kalousek by neměl problém vulgarizovat a nést díl odpovědnosti,“ dodal. Někteří žadatelé deklarovali ochotu podílet se příspěvkem na uhrazení korekce, pokud budou mít záruku, že jim budou dotace proplaceny.

V závěru diskuze vyzval předseda Regionální rady Petr Navrátil všechny přítomné, aby vyčíslili škody, které by vznikly neproplacením dotací. Požádal je také, aby se zúčastnili jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, kde mohou své názory zastupitelům prezentovat. Krajské zastupitelstvo by mělo o hrazení korekce rozhodnout ještě předtím, než zástupci našeho státu oznámí Evropské komisi, zda budou závěry jejího šetření rozporovat. Vyjádřit se musí do 5. června.

Tisková zpráva Krajského úřadu Karlovarského kraje

INFORMACE Z JEDNÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad zasedal 9. května 2013 v Karlových Varech. Jednání výboru řídil předseda Regionální rady Petr Navrátil. V úvodu jednání byla rekapitulována aktuální situace ROP Severozápad. „Proběhla četná jednání, jak na úrovni Regionální rady, tak i na úrovni krajů. Nedošlo k zásadnímu posunu. Zjišťujeme další informace o možném postupu podle článku 100 Obecného nařízení. V souvislosti s tím jsme se obrátili dopisem na Evropskou komisi,“ uvedla ředitelka Úřadu Regionální rady Jana Havlicová. Místopředseda Regionální rady Milan Pipal informoval členy výboru o výstupech z Monitorovacího výboru, který se konal 25. dubna 2013 a Řídícího a koordinačního výboru, který se konal dne 20. dubna 2013.

Výbor se také zabýval výzvou krajů ke změně usnesení, kterým výbor akceptoval letos v březnu korekci, a diskutoval o možnosti právních kroků, kterými by bylo možné situaci kolem ROP Severozápad odblokovat. Výbor následně přijal usnesení, ve kterém vzal výzvu zastupitelstev na vědomí, ale své původní usnesení nezrušil. Uložil předsedovi pokračovat v jednáních o obnovení činnosti ROP Severozápad a připravit právní kroky s cílem obnovit činnost operačního programu. „Začneme připravovat například žaloby, které by mohly vést k obnovení činnosti ROP Severozápad. Jejich podání by byl krajní krok, ale je potřeba se na tuto možnost připravit. Reagujeme tak na nejasné legislativní prostředí a současný stav, kdy kraje podle dostupných právních stanovisek korekci zaplatit nemohou a Ministerstvo financí ji zaplatit nechce,“ uvedl Petr Navrátil.