Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Společenský objekt Dalovice
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Amfiteátr v Lokti
 • Silnice Pstruží
 • Meandr Ohře
 • Regioshark
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Volnočasový areál Rolava
 • Zubrnice
 • Regioshark
 • Retromuseum v Chebu
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Meandr Ohře
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Zubrnice
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Nemocnice v Mostě
 • Městská knihovna v Děčíně

Archive for Červenec 2013

MINISTERSTVO FINANCÍ NAVRHLO NOVÉ ŘEŠENÍ ÚHRADY KOREKCE

Ministerstvo financí předložilo nové řešení úhrady korekce 2,6 mld. Kč, kterou u ROP Severozápad požaduje Evropská komise. „Nabídka fakticky znamená, že by kraje měly dohromady zaplatit asi 900 milionů korun místo původně požadovaných 2,1 miliardy,“ řekl po jednání s ministrem financí Janem Fischerem předseda Regionální rady Petr Navrátil.

Nabídka ministerstva bude v nejbližších dnech projednána v klubech krajských zastupitelstev. „Postoj ministerstva reálně otevírá možnost obnovení činnosti programu, tedy uhrazení dotací, které dlužíme příjemcům a rozdělování peněz, které v programu dosud zbývají,“ uvedl Petr Navrátil. „Půjde ale o čas, vyčerpat všechny peníze z ROP Severozápad by se mohlo podařit pouze tehdy, kdyby se naší republice povedlo posunout prodloužení termínů pro dokončení projektů do roku 2016. Už teď víme, že máme například dostatek projektů připravených v oblasti silničních staveb, v dalších osách je ale situace jiná,“ dodal Navrátil. Jednání s ministerstvem financí bude pokračovat pravděpodobně už v příštím týdnu.

Evropská komise požaduje za pochybení v ROP Severozápad korekci ve výši 2,6 mld. Kč. Z této částky připadá přibližně 2,1 miliardy korun na takzvanou plošnou korekci, zbylou část pak tvoří souhrn individuálních korekcí na jednotlivých projektech.

logo_severozapad1

UPOZORŇUJEME NA VYDÁNÍ NOVÉHO METODICKÉHO POKYNU

Řídící orgán ROP Severozápad vydal nový Externí metodický pokyn č. 62 – Aktuální přílohy PPŽ (Příručky pro žadatele) a PPP (Příručky pro příjemce). K nalezení je na webových stránkách v sekci „Pro příjemce“ – v podsekci „Metodické pokyny“ a v podsekci archiv výzev a dokumentace (u příslušné výzvy).

Hlavním cílem pokynu je vydání aktualizované verze PPŽ a PPP. Konkrétně se jedná o přílohy č. 5 a 12 (Pokyny pro zadávání zakázek a Průvodce horizontálními tématy) v Příručce pro žadatele, a o přílohy č. 1 a 11a (Pravidla způsobilých výdajů a Metodika změn projektů) v Příručce pro příjemce.

Tento pokyn zároveň nahrazuje Externí metodické pokyny č. 27, 44 a 51.

logo_severozapad1

ZÁMECKÉ ZAHRADY SE OTEVŘELY VEŘEJNOSTI

Jižní zahrady děčínského zámku se 5. července po mnoha letech opět otevřely veřejnosti.  Jejich obnova byla zahrnuta do projektů Integrovaného plánu rozvoje města Děčín- zóna Centrum. Realizace projektu začala v lednu 2011. Došlo k úpravám části Mariánské louky, především jižních zámeckých teras, 1. zámeckého nádvoří a parkánu s Dělovou zahrádkou. Na Mariánské louce probíhaly především terénní úpravy, byl založen trávník, odstraněn betonový bazének a doplněn mobiliář včetně sadové výsadby. Na jižních zámeckých zahradách došlo k opravě zdí jednotlivých teras a hlavně také k odstranění mocných vrstev betonu a asfaltu. Na jejich místě byly založeny velké plochy trávníků, keřů, květin a další výsadby. Jednotlivé části areálu propojily nově založené cesty. Atmosféru zahrad doplnilo také několik vodních prvků. Během rekonstrukce bylo zjištěno narušení objektu oranžérie vlivem prosakování dešťové vody, které ohrožovalo bezpečnost budoucích návštěvníků zahrad. Dodatečné zařazení této opravy do celého projektu se promítlo do půlročního zpoždění celé revitalizace.

Jižní zámecké zahrady začaly vznikat od 18. století. Postupně zde vyrůstaly drobné zahradní a okrasné stavby – skleníky, oranžerie a roku 1737 půvabný Čajový pavilon. V 19. století byl svah rozčleněn terasami, na kterých bylo založeno 18 vytápěných skleníků s rozsáhlými sbírkami orchidejí, kamélií a dalších tropických rostlin. Roku 1852 zde poprvé v rakouské monarchii rozkvetl největší leknín světa, Viktoria královská. Pod jižními zahradami byl v 19. století založen přírodní park na tzv. Mariánské louce. V roce 1932 získala zámek československá armáda. Vojáci nechali všechny skleníky odstranit a na nejnižší terase zbudovali rozlehlé nástupiště a nové stáje. Po válce se kdysi honosné zahrady přeměnily na garáže, dílny, sklady, vznikly zde velké nádrže na pohonné hmoty a krátkou dobu zde fungoval dokonce i vepřín. Část zahrad se postupně přeměnila na smetiště. V zámeckém parku bylo vybudováno koupaliště a autokemp.
Velká povodeň z roku 2002 ovšem koupaliště zásadně poničila. Na jeho obnovu se městu Děčín přes veškerou snahu nepodařilo získat žádné finanční prostředky. Téma budoucnosti Mariánské louky se opět otevřelo po volbách v roce 2006, kdy se znovu ozvaly hlasy pro obnovu původního parku. Tato varianta byla nakonec po delší diskusi schválena rozhodnutím zastupitelstva města a Revitalizace parku a jižních zahrad byla následně zařazena do Integrovaného plánu rozvoje města – zóna Centrum.

Celkové náklady projektu včetně oranžérie činí přibližně 70,2milionů korun, přičemž dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad by měla být 60,6 milionů korun. Vzhledem k tomu, že v průběhu projektu došlo k výrazné redukci finančních prostředků, zůstaly některé partie, zejména v okolí zámecké sýpky, bohužel nedokončené. V dalších letech se proto počítá s postupnou obnovou i těchto prostor. Obyvatelům i návštěvníkům města slouží nově otevřené zahrady zcela zdarma.

text: www.mmdecin.cz
INFORMACE Z JEDNÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ROP SEVEROZÁPAD


Monitorovací výbor Regionálního operačního programu Severozápad se 8. července 2013 sešel na zasedání v Ústí nad Labem. Jeho jednání řídil předseda Milan Pipal. Členy monitorovacího výboru jsou zástupci euroregionů, krajů, měst a obcí regionu Severozápad, zástupci ministerstev, Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy, Asociace hotelů a restaurací, Univerzity J. E. Purkyně i neziskových organizací. Evropskou komisi na najednání zastupovali Christos Gogos a Tomáš Kuchtík.

V úvodu jednání se členové Monitorovacího výboru seznámili s aktuální situací ROP Severozápad včetně informace o řešení korekce, kterou EK požaduje u ROP Severozápad. Zástupci EK znovu deklarovali, že otázka úhrady korekce musí být řešena na české úrovni. Předseda Regionální rady Petr Navrátil informoval přítomné o probíhajících jednáních. „Pokud jde o úhradu korekce, byly avizovány vstřícné kroky ze strany Ministerstva financí, jestliže k nim dojde, budeme na základě nich dál jednat a případně iniciovat mimořádné schůze krajských zastupitelstev,“ uvedl Petr Navrátil.

Monitorovací výbor se zabýval také návrhem realokace 3,1 miliardy korun z ROP Severozápad do jiných operačních programů. Návrh realokace schválila vláda, nicméně pro přesun prostředků je klíčový souhlas právě Monitorovacího výboru ROP Severozápad.

Petr Navrátil se v souvislosti s realokací obrátil na zástupce Ministerstva pro místní rozvoj s dotazem, zda se uvažuje o „rozvolnění“ pravidla n+2/n+3 pro Českou republiku. Pokud by k takovému kroku došlo, měl by ROP Severozápad na vyčerpání prostředků více času a realokace prostředků by nebyla nezbytná. Podle zástupců Ministerstva pro místní rozvoj se o změně pravidel jedná a případná úprava by byla zohledněna. Členové Monitorovacího výboru ROP Severozápad o realokaci podrobně diskutovali, usnesení o přesunu prostředků z ROP Severozápad ale nebylo přijato. „Upozornil jsem členy Monitorovacího výboru, že je zde riziko, že prostředky nebudou vyčerpány. Usnesení o přesunu prostředků nebylo přijato. Část členů Monitorovacího výboru je přesvědčena, že se podaří pravidla změnit a bude tedy čas prostředky vyčerpat v rámci obou strukturálně postižených regionů. Je možné, že se tímto tématem bude Monitorovací výbor ještě zabývat,“ uvedl Petr Navrátil.

VYFOŤTE PROJEKT A VYHRAJTE!

Úspěšná celostátní fotografická soutěž „Vyfoť projekt“, kterou pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, pokračuje i v letošním roce. Třetí ročník prázdninového klání probíhá od 1. července do 31. srpna 2013.

Úkol je jednoduchý. Stačí vyfotografovat jakýkoli projekt realizovaný z fondů EU a pořízený snímek nahrát přes jednoduchý formulář přímo na webu soutěže. Šanci má díky rozšířeným kategoriím, množství realizovaných projektů, kterých je v ČR téměř 41 500, a pravidelnému losování o hodnotné ceny opravdu každý.

Fotografové a fotografky mohou změřit své síly v hlavní kategorii „Nejtalentovanější fotograf/ka“ a ve vedlejší kategorii „ Nejaktivnější fotograf/ka“. Novinkou je pak doplňková kategorie „Vyfoť se sám“, v níž mají soutěžící za úkol vyfotografovat se společně s projektem.

Vítěze hlavní kategorie vybere odborná porota, ve které mimo jiné zasedne i šéfredaktor časopisu FotoVideo Rudolf Stálich. Konečné vyhodnocení a vyhlášení výsledků soutěže proběhne v září 2013. Vyhrát můžete kvalitní digitální zrcadlovky a rodinné digitální kompakty, počítačové programy pro úpravu fotografií, digitální fotorámečky, knihy věnované fotografování, ale také roční předplatné časopisu FotoVideo a další zajímavé ceny.

Aktuální podrobná pravidla a informace o soutěži naleznete na webových stránkách http://www.vyfotprojekt.cz/. Další informace můžete získat na Facebooku www.facebook.com/vyfotprojekt, v Eurocentrech – informačních kanceláří o EU, na bezplatné telefonní lince Eurofon 800 200 200 nebo na webu www.strukturalni-fondy.cz, kde je pro uživatele zprovozněn interaktivní chat. Informace o některých projektech naleznete na www.mapaprojektu.cz.