Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
Zubrnice Zubrnice Městský úřad v Třebenicích Volnočasový areál Rolava Víceúčelové hřiště v Litvínově Víceúčelové hřiště v Litvínově Sportovní hala v Litvínově Sportovní hala v Litvínově Sportovní areál v Duchcově Regioshark Regioshark Plavecký areál v Ústí nad Labem Park Herty Lindnerové v Krupce Park Herty Lindnerové v Krupce Nemocnice v Mostě Nemocnice v Mostě Depozitář muzea v Žatci Depozitář muzea v Žatci Městská nemocnice v Litoměřicích Městská nemocnice v Litoměřicích Meandr Ohře Meandr Ohře Amfiteátr v Lokti Městská knihovna v Děčíně Městská knihovna v Děčíně Karlovarská krajská nemocnice Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu Hasičské muzeum v Krupce Hasičské muzeum v Krupce Dům porcelánu v Dubí Dům porcelánu v Dubí Dopravní terminál v Chebu Dopravní terminál v Chebu Dopravní hřiště v Litoměřicích Dopravní hřiště v Litoměřicích Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle Diakonie ČCE v Litoměřicích Domov dětí a mládeže v Nové Roli Domov dětí a mládeže v Nové Roli Bazénové centrum Karlovy Vary Zámecké zahrady v Děčíně Bazénové centrum v Karlových Varech Autobusové nádraží v Litoměřicích Autobusové nádraží v Litoměřicích Zámecké zahrady v Děčíně Silnice Pstruží Městská knihovna v Nové Roli Městská knihovna v Nové Roli Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích Víceúčelové hřiště v Hazlově Víceúčelové hřiště v Hazlově Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon Autobusový terminál v Žatci Autobusový terminál v Žatci Multifunkční hřiště v Hroznětíně Společenský objekt Dalovice Karlovarská krajská nemocnice Retromuseum v Chebu Retromuseum v Chebu

Archive for Září 2013

OBNOVENÍ PROPLÁCENÍ DOTACÍ SE BLÍŽÍ

Příjemci dotací z Ústeckého a Karlovarského kraje se na začátku října dočkají obnovení proplácení finančních prostředků z ROP Severozápad. „Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad již od Ministerstva pro místní rozvoj obdržela Rozhodnutí o poskytnutí dotace na předfinancování projektů předložených do operačního programu. Jde o dokument, kterým ministerstvo umožňuje proplácení dotací pro již realizované projekty,“ uvedl předseda Regionální rady Petr Navrátil.


Vydání Rozhodnutí je závěrečným krokem pro obnovení činnosti ROP SZ.  Předcházelo mu usnesení Zastupitelstev Ústeckého a Karlovarského kraje o poskytnutí finančních prostředků Regionální radě jako dotace na úhradu podílu korekce, kterou u ROP Severozápad požaduje Evropská komise. Tyto prostředky kraje získaly od Ministerstva financí ČR jako tzv. návratnou finanční výpomoc. Regionální rada z těchto prostředků uhradí pouze část korekce, další část pak bude postupně hrazena z takzvaného bufferu.


Proplácení dotací z ROP Severozápad bylo zastaveno v létě 2012. „V současné době čeká na prostředky z operačního programu několik desítek příjemců dotací z řad měst, obcí, podnikatelů či příspěvkových organizací. ROP v první vlně proplatí 53 příjemcům 1,6 miliardy korun. Podmínkou pro proplacení dotací pro projekty či jejich etapy pochopitelně je, že žádosti o platby, které příjemci podali, prošly úspěšně kontrolou ze strany Úřadu Regionální rady a nejsou pozastaveny, například z důvodu policejního vyšetřování,“ uvedl Petr Navrátil.


Dotace z ROP Severozápad se dočká například město Jílové, které má získat 64 milionů korun na rekonstrukci náměstí, nebo město Děčín, které čeká mimo jiné na dotaci 68 milionů korun za úspěšnou přestavbu objektu Atlantik na městskou knihovnu. Bezmála 46 milionů korun bude pak směřovat do Karlových Varů, které dotaci z ROP využily na výstavbu krytého plaveckého bazénu. Více než 18 milionů korun za úspěšně dokončený projekt revitalizace komunikací včetně víceúčelových stezek pro pěší a cyklisty se dočká město Cheb.

NOVÉ VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ

Regionální operační program Severozápad opět přijímá projektové žádosti. Na základě rozhodnutí Výboru Regionální rady byly 19. září 2013 vyhlášeny dvě nové výzvy k předkládání projektů.  První je určena pro dílčí projekty integrovaných plánů rozvoje měst Karlovy Vary, Ústí nad Labem a Děčín. Pro tyto projekty je ve výzvě k dispozici 350 milionů korun. Druhá výzva je pak vyhlášena pro projekty spadající do integrovaných plánů rozvoje měst Ústí nad Labem a Most, které jsou zaměřeny na modernizaci městské hromadné dopravy. Pro jejich podporu je připraveno 479 milionů korun. V obou výzvách je možné podávat projektové žádosti do 18. prosince 2013.

Bližší informace k výzvám jsou k dispozici zde:

Výzva č. 42 Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM I. (zónové) Ústí nad Labem, Karlovy Vary a Děčín

Výzva č. 43 Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM III. (tematické) Ústí nad Labem a Most


Ostatni_vykres

VÝROČNÍ KONFERENCE 2013 VE ZNAMENÍ RESTARTU PROGRAMU

AKTUALIZOVÁNO. Výroční konference ROP Severozápad 2013 proběhla 18. září v prostorách Společenského sálu Krajské knihovny Karlovy vary a 20. září 2013 v Konferenčním sále Krajského úřadu Ústeckého kraje. Konferenci v obou dnech zahájil předseda Regionální rady Ing. Petr Navrátil, který shrnul aktuální stav ROP Severozápad a přivítal účastníky z veřejné správy.

 


Hlavním tématem konference byl restart programu, vyhlašování nových výzev a obnovení proplácení dotací. Hostem mezi speakry byl v Karlových Varech také zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR, ředitel Odboru řízení a koordinace NSRR Jan Král, BBS, jehož prezentace se týkala aktuální situace ROP Severozápad a jeho budoucnosti. V Ústí nad Labem byli čestnými hosty konference předseda Monitorovacího výboru ROP Severozápad RSDr. Milan Pipal, Ing. Stanislav Cysař, vrchní ředitel Sekce rozpočtu a finančního řízení, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a člen Výboru Regionální rady Jan Szántó.V roli dalších přednášejících se představili ředitelka Úřadu regionální rady Bc. Jana Havlicová, náměstkyně pro strategické řízení ROP a zástupkyně ředitelky Ing. Lucie Černá, vedoucí Odboru řízení programu Ing. Ondřej Hruška, vedoucí Územního odboru realizace programu Karlovy Vary Ing. Vlasta Rezková, MBA, vedoucí oddělení nesrovnalostí Ing. Monika Žubretovská, Mgr. Jelena Kriegelsteinová z Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje a Mgr. Martina Vejvodová, vedoucí oddělení metodického řízení Karlovy Vary.

Prezentace, které byly předneseny na obou konferencích  jsou zde volně ke stažení.


ROP SZ – RESTART
Bc. Jana Havlicová

ROP SEVEROZÁPAD – SOUČASNOST A VÝHLED DO BUDOUCNA
Jan Král, BBS

PLÁN VÝZEV 2013
Ing. Lucie Černá

SYSTÉM HODNOCENÍ PROJEKTŮ
Ing. Ondřej Hruška

FINANČNÍ VEDENÍ PROJEKTU – KONTROLY PROJEKTŮ ROP SEVEROZÁPAD
Ing. Vlasta Rezková, MBA

NESROVNALOSTI
Ing. Monika Žubretovská

NOVÉ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ EU 2014 – 2020
Mgr. Martina Vejvodová, Mgr. Jelena Kriegelsteinová


INFORMACE Z JEDNÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY

Výbor Regionální rady zasedal 17. září 2013 v Ústí nad Labem. Petr Navrátil, předseda Regionální rady, informoval přítomné, že kraje již mají na svých účtech prostředky, které jim Ministerstvo financí poskytlo jako návratnou finanční výpomoc. “Tyto prostředky kraje po podpisu smluv s Regionální radou poskytnou Regionální radě jako dotaci a ta je následně použije na úhradu korekce,“ uvedl Petr Navrátil. Poté MMR obnoví předfinancování a bude možné opět proplácet dotace příjemcům. Na řešení úhrady korekce již reagovala i Evropská komise, které zaslala do České republiky takzvaný „lifting letter“, tedy dopis, kterým schvaluje znovuspuštění programu.

V souvislosti s obnovením činnosti operačního programu výbor projednal a schválil plán výzev k předkládání projektů (k dispozici ZDE). Jako první budou již 19. září vyhlášeny výzvy pro předkládání projektů, které spadají do tematických integrovaných plánů rozvoje měst Karlovy Vary, Ústí nad Labem a Děčína. Pro tyto projekty bude k dispozici 350 milionů korun. Od stejného data bude také otevřena výzva pro dílčí projekty integrovaných plánů rozvoje měst Mostu a Ústí nad Labem zaměřených na městskou hromadnou dopravu. V této výzvě je připraveno k rozdělení 479 milionů korun. V obou případech mohou města své projekty podávat do 18. prosince.

Další výzvy k předkládání projektů budou pravděpodobně vyhlášeny v říjnu. Konkrétní termíny i alokace finančních prostředků pro jednotlivé oblasti podpory budou upřesněny.

VÝROČNÍ KONFERENCE ROP SEVEROZÁPAD PROBĚHNE 18. A 20. ZÁŘÍAKTUALIZOVÁNO. Rádi bychom Vás touto cestou pozvali na Výroční konferenci Regionálního operačního programu Severozápad. Konference se uskuteční 18. září 2013 v Karlových Varech ve společenském sále Krajské knihovny Karlovy Vary a 20. září 2013 v Ústí nad Labem v konferenčním sále Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Hlavním tématem konference bude obnovení Regionálního operačního programu Severozápad a jeho řízení. Opomenuty nebudou ani certifikace, problematika pravidel N+2 a N+3, vyhlašování nových výzev nebo nový systém hodnocení.

Konference se zúčastní vedení Úřadu Regionální rady, ale také hosté z řad zástupců veřejné správy, neziskových organizací, regionálních a podnikatelských sdružení.Časový harmonogram konferencí v obou městech:

9:30 - 10:00   - prezence

10:00 - 13:30 - vlastní program konference

13:30 - 14:00 - občerstveníV případě jakýchkoli dalších dotazů se neváhejte obrátit na Elišku Chlumskou, eliska.chlumska@nuts2severozapad.cz, tel. 475 240 618.


18.9.2013, Karlovy Varykapacita sálu zaplněna, na konferenci již není možné se přihlásit.

20.9.2013, Ústí nad Labem – kapacita sálu zaplněna, na konferenci již není možné se přihlásit.


PROGRAM KONFERENCE

logo