Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Zubrnice
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Meandr Ohře
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Nemocnice v Mostě
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Silnice Pstruží
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Regioshark
 • Nemocnice v Mostě
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Retromuseum v Chebu
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Regioshark
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Amfiteátr v Lokti
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Volnočasový areál Rolava
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Retromuseum v Chebu
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Společenský objekt Dalovice
 • Meandr Ohře
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Zubrnice
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Dopravní terminál v Chebu

PRODLOUŽENÍ TERMÍNU ADMINISTRATIVNÍ KONTROLY


Informace o prodloužení termínu administrativní kontroly projektů předložených v rámci 44. Výzvy.


V souladu s ustanovením bodu 7.1.4 (Administrativní kontrola přijatých žádostí) Operačního manuálu ROP SZ došlo k prodloužení lhůty pro administrativní kontrolu (kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí) projektů předložených v rámci 44. Výzvy. Jedná se o projekty předložené do oblasti podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, které byly předloženy na oddělení administrace projektů Ústí nad Labem. Na základě žádosti vedoucího Územního odboru realizace programu Ústí nad Labem ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad schválila prodloužení termínu pro administrativní kontrolu o 5 pracovních dní oproti původnímu harmonogramu. Lhůty pro hodnocení projektů, počítané od nového termínu pro dokončení administrativní kontroly projektů, zůstávají zachovány.


Postup při administraci žádostí

Termíny dle OM

Upravené termíny

Ukončení příjmu žádostí

29. 11. 2013

beze změny

Ukončení administrativní kontroly

9. 1. 2014

16. 1. 2014


Hlavním důvodem pro prodloužení termínu administrativní kontroly byla častá pochybení žadatelů, která zaznamenaly zaměstnankyně oddělení administrace projektů Ústí nad Labem v rámci prováděných kontrol. Velmi často bylo nutné vyzývat žadatele k nápravě či doplnění chybějících informací, bez nichž nebylo možné provést kontrolu přijatelnosti a zároveň ji dokončit.


Důležité odkazy