Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Regioshark
 • Amfiteátr v Lokti
 • Nemocnice v Mostě
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Zubrnice
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Nemocnice v Mostě
 • Zubrnice
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Meandr Ohře
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Silnice Pstruží
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Regioshark
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Retromuseum v Chebu
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Společenský objekt Dalovice
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Retromuseum v Chebu
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Volnočasový areál Rolava
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Meandr Ohře

PRODLOUŽENÍ TERMÍNU ADMINISTRATIVNÍ KONTROLY


Informace o prodloužení termínu administrativní kontroly projektů předložených v rámci 44. Výzvy.


V souladu s ustanovením bodu 7.1.4 (Administrativní kontrola přijatých žádostí) Operačního manuálu ROP SZ došlo k prodloužení lhůty pro administrativní kontrolu (kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí) projektů předložených v rámci 44. Výzvy. Jedná se o projekty předložené do oblasti podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, které byly předloženy na oddělení administrace projektů Ústí nad Labem. Na základě žádosti vedoucího Územního odboru realizace programu Ústí nad Labem ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad schválila prodloužení termínu pro administrativní kontrolu o 5 pracovních dní oproti původnímu harmonogramu. Lhůty pro hodnocení projektů, počítané od nového termínu pro dokončení administrativní kontroly projektů, zůstávají zachovány.


Postup při administraci žádostí

Termíny dle OM

Upravené termíny

Ukončení příjmu žádostí

29. 11. 2013

beze změny

Ukončení administrativní kontroly

9. 1. 2014

16. 1. 2014


Hlavním důvodem pro prodloužení termínu administrativní kontroly byla častá pochybení žadatelů, která zaznamenaly zaměstnankyně oddělení administrace projektů Ústí nad Labem v rámci prováděných kontrol. Velmi často bylo nutné vyzývat žadatele k nápravě či doplnění chybějících informací, bez nichž nebylo možné provést kontrolu přijatelnosti a zároveň ji dokončit.