Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Zubrnice
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Silnice Pstruží
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Regioshark
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Meandr Ohře
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Retromuseum v Chebu
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Volnočasový areál Rolava
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Amfiteátr v Lokti
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Zubrnice
 • Nemocnice v Mostě
 • Společenský objekt Dalovice
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Nemocnice v Mostě
 • Retromuseum v Chebu
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Meandr Ohře
 • Regioshark
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích

PRODLOUŽENÍ TERMÍNU ADMINISTRATIVNÍ KONTROLY


Informace o prodloužení termínu administrativní kontroly projektů předložených v rámci 44. Výzvy.


V souladu s ustanovením bodu 7.1.4 (Administrativní kontrola přijatých žádostí) Operačního manuálu ROP SZ došlo k prodloužení lhůty pro administrativní kontrolu (kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí) projektů předložených v rámci 44. Výzvy. Jedná se o projekty předložené do oblasti podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, které byly předloženy na oddělení administrace projektů Ústí nad Labem. Na základě žádosti vedoucího Územního odboru realizace programu Ústí nad Labem ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad schválila prodloužení termínu pro administrativní kontrolu o 5 pracovních dní oproti původnímu harmonogramu. Lhůty pro hodnocení projektů, počítané od nového termínu pro dokončení administrativní kontroly projektů, zůstávají zachovány.


Postup při administraci žádostí

Termíny dle OM

Upravené termíny

Ukončení příjmu žádostí

29. 11. 2013

beze změny

Ukončení administrativní kontroly

9. 1. 2014

16. 1. 2014


Hlavním důvodem pro prodloužení termínu administrativní kontroly byla častá pochybení žadatelů, která zaznamenaly zaměstnankyně oddělení administrace projektů Ústí nad Labem v rámci prováděných kontrol. Velmi často bylo nutné vyzývat žadatele k nápravě či doplnění chybějících informací, bez nichž nebylo možné provést kontrolu přijatelnosti a zároveň ji dokončit.