Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Společenský objekt Dalovice
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Amfiteátr v Lokti
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Silnice Pstruží
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Meandr Ohře
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Nemocnice v Mostě
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Zubrnice
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Regioshark
 • Zubrnice
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Meandr Ohře
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Retromuseum v Chebu
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Nemocnice v Mostě
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Regioshark
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Volnočasový areál Rolava
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně

ROP SEVEROZÁPAD BUDE TRVAT NA DODRŽENÍ ETAPIZACE PROJEKTŮ

Žadatelé, kteří předložili projekty do ROP Severozápad v rámci nedávno uzavřených výzev, budou muset dodržet řadu přísných podmínek. Kromě těch v minulosti běžných, jako je například dodržení pokynů ROP SZ pro zadávání zakázek nebo pravidel pro zajištění udržitelnosti projektu, přibyly nově také podmínky spojené s povinnou etapizací. To znamená, že příjemce dotace musí určitou část prostředků, které pro realizaci projektu získá, proinvestovat v předem daném termínu.

 

„Například u víceetapových  projektů z oblasti podpory 3.1 musí příjemce dvě procenta z rozpočtu projektu profinancovat už do konce července letošního roku. O tom, které projekty budou podpořeny, se rozhodne na přelomu dubna a května letošního roku. Jsme si vědomi toho, že je to krátký termín, ale touto podmínkou jsme budoucí příjemce zavázat museli,“ říká předseda Regionální rady Petr Navrátil.  Obdobné podmínky pro etapizaci tak platí například i pro projekty z oblasti podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst. Příjemci čerpající podporu v rámci této oblasti podpory musí profinancovat 15% ze způsobilých výdajů projektu k 31. 7. 2014.

 

Důvodem je snaha Regionální rady minimalizovat ztráty z takzvaného automatického zrušení závazku, ke kterému dochází, pokud nejsou prostředky z operačního programu předloženy k certifikaci včas. „Pokud bychom povinnou etapizaci projektů nezavedli, bylo by tu existovalo  riziko, že příjemci předloží  u většiny projektů žádosti o platby po termínu, kdy je možné tyto prostředky ještě předložit k certifikaci v daném roce . V kombinaci se zdržením  čerpání, které vzniklo, když byl ROP SZ pozastaven, a které samo o sobě znamená ztrátu, by to přineslo další zvýšení objemu prostředků, které nestihneme v Bruselu certifikovat,“ popisuje Petr Navrátil.

 

Na dodržení etapizace projektů, tedy předložení monitorovacích zpráv se žádostmi o platbu v daných termínech, bude Regionální rada a její úřad trvat. Nepředpokládá se, že budou v tomto směru povolovány jakékoli výjimky. „I když chápu, že například při průtazích ve výběrovém řízení se může příjemce dostat do situace, kdy bude mít s dodržením etapizace problém, předem říkám, že prostor pro změny a povolování výjimek tu nebude. Pokud má Výbor Regionální rady zachovat rovný přístup a neohrozit finanční řízení programu, musí být v tomto směru velmi přísný. Pokud bychom povolili změnu v etapizaci jen někomu, bylo by to nespravedlivé, pokud bychom ji povolili všem, znemožnilo by to řídit finanční toky a minimalizovat ztrátu ROP Severozápad,“ uzavírá Petr Navrátil.

 

Ostatni_vykres