Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
  • Silnice v Krásné Lípě
  • Městský úřad v Třebenicích

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE/PŘÍJEMCE: POSUZOVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK S TECHNICKÝM KVALIFIKAČNÍM POŽADAVKEM NA OBALOVNU ŽIVIČNÝCH SMĚSÍ

 

V reakci na stanovisko Platebního a certifikačního orgánu Ministerstva financí České republiky (dále jen PCO), řídící orgán ROP Severozápad nebude považovat výdaje vzešlé ze zadávacích řízení zahájených po 1. únoru 2014, u nichž se vyskytne v rámci prokazování technických kvalifikačních předpokladů požadavek na dispozici s obalovnou živičných směsí, za plně způsobilé.

Stanovisko PCO vychází z rozsudků Nejvyššího správního soudu (např. č.j.  1 Afs 66/2012- 64 a č.j. 1 Afs 69/2012-55). Nejvyšší správní soud (dále jen NSS) při posuzování zákonnosti postupu zadavatelů, kteří v konkrétních případech v rámci prokazování technických kvalifikačních předpokladů požadovali po uchazečích prokázání smluvně zajištěné obalovny živičných směsí, či přímo její vlastnictví, dospěl k závěru, že se zadavatelé dopustili porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ), konkrétně porušení zásady zákazu diskriminace (§ 6 ZVZ).

Stejným způsobem budou posuzovány požadavky, které mají svojí povahou obdobný charakter (např. požadavek na výrobnu betonových směsí apod.) a na které lze analogicky aplikovat závěry z odůvodnění příslušných rozsudků NSS. Z uvedeného pravidla lze vyjmout pouze ty případy poptávaného plnění, kde o oprávněnosti takové zadávací podmínky nelze pochybovat (např. veřejná zakázka výslovně na dodávku živičných směsí).

 

Ostatni_schvaleny projekt