Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Retromuseum v Chebu
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Nemocnice v Mostě
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Zubrnice
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Amfiteátr v Lokti
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Volnočasový areál Rolava
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Regioshark
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Meandr Ohře
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Zubrnice
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Meandr Ohře
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Nemocnice v Mostě
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Regioshark
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Společenský objekt Dalovice
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Silnice Pstruží
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Městská knihovna v Nové Roli

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE/PŘÍJEMCE: POSUZOVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK S TECHNICKÝM KVALIFIKAČNÍM POŽADAVKEM NA OBALOVNU ŽIVIČNÝCH SMĚSÍ

 

V reakci na stanovisko Platebního a certifikačního orgánu Ministerstva financí České republiky (dále jen PCO), řídící orgán ROP Severozápad nebude považovat výdaje vzešlé ze zadávacích řízení zahájených po 1. únoru 2014, u nichž se vyskytne v rámci prokazování technických kvalifikačních předpokladů požadavek na dispozici s obalovnou živičných směsí, za plně způsobilé.

Stanovisko PCO vychází z rozsudků Nejvyššího správního soudu (např. č.j.  1 Afs 66/2012- 64 a č.j. 1 Afs 69/2012-55). Nejvyšší správní soud (dále jen NSS) při posuzování zákonnosti postupu zadavatelů, kteří v konkrétních případech v rámci prokazování technických kvalifikačních předpokladů požadovali po uchazečích prokázání smluvně zajištěné obalovny živičných směsí, či přímo její vlastnictví, dospěl k závěru, že se zadavatelé dopustili porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ), konkrétně porušení zásady zákazu diskriminace (§ 6 ZVZ).

Stejným způsobem budou posuzovány požadavky, které mají svojí povahou obdobný charakter (např. požadavek na výrobnu betonových směsí apod.) a na které lze analogicky aplikovat závěry z odůvodnění příslušných rozsudků NSS. Z uvedeného pravidla lze vyjmout pouze ty případy poptávaného plnění, kde o oprávněnosti takové zadávací podmínky nelze pochybovat (např. veřejná zakázka výslovně na dodávku živičných směsí).

 

Ostatni_schvaleny projekt