Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Společenský objekt Dalovice
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Nemocnice v Mostě
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Zubrnice
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Zubrnice
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Retromuseum v Chebu
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Meandr Ohře
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Volnočasový areál Rolava
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Meandr Ohře
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Amfiteátr v Lokti
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Regioshark
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Silnice Pstruží
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Retromuseum v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Regioshark
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu

Archive for Březen 2014

NOVÝ EXTERNÍ METODICKÝ POKYN

Úřad Regionální rady vydal dne 25. března 2014 Externí metodický pokyn č. 65 – Metodika změn projektů.

Cílem tohoto pokynu je úprava Metodiky změn projektů ve smyslu omezení pro přesun ušetřených prostředků v případě, kdy je plánovaná hodnota zakázky vyšší než výsledná nabídková cena vybraného dodavatele uvedená ve smlouvě. V tomto případě může příjemce požádat řídící orgán o ponížení položek projektu, které se k dané zakázce vztahují, a o převod takto ušetřených prostředků do položky Jiné, podpoložky Výdaje nezbytné k dokončení projektu, přičemž výše přesunutých prostředků celkem může odpovídat maximálně 5 % celkových způsobilých výdajů.

Příjemce má za povinnost oznamovat změny v rozpočtu projektu – zejména úspory z výběrových řízení, a to do 15 pracovních dnů od okamžiku změny (podpisu smlouvy s dodavatelem).

V souvislosti s účinností tohoto metodického pokynu jsou příjemci ROP Severozápad, jež své projekty realizují v rámci 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54. a 55. výzvy k předkládání projektů, povinni od 1. dubna 2014 postupovat dle aktualizované Metodiky změn projektů.

 

logo_severozapad

ROZDĚLENÍ DOTACÍ PRO STŘEDNÍ A MALÁ MĚSTA

Výbor Regionální rady na svém zasedání v pondělí 17. března 2014 schválil rozdělení dotací pro projekty podané do ROP Severozápad v rámci výzev uzavřených v listopadu loňského roku. U projektů žadatelů, kteří čerpají v Oblasti podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, bylo rozhodnuto o podpoře v celkovém objemu bezmála 1 miliardy korun. Z toho 32 nejlépe bodově ohodnocených projektů bylo podpořeno z bezpečné části alokace – 870 milionů korun (prostředky pro ně ROP garantuje) a 8 projektů z nejisté části – 125 milionů korun (prostředky projekty získají v případě odstoupení, krácení či vyřazení některého z projektů umístěných na 1. až 32. místě).

 

Výbor také rozhodl o podpoře projektů podaných do výzev pro Oblast podpory 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu. Zde by měly dotace získat projekty budování cyklostezek v Ústeckém kraji, a to jak projekty podané nově (Labská stezka č. 2 – etapa 3 a Cyklostezka Chomutov – Strupčice) tak i projekty již realizované, které však musely projít novým systémem hodnocení ROP Severozápad (Cyklostezka Ploučnice a Labská stezka č. – 2 etapa 2).

 

 

Seznam hodnocených schválených projektů naleznete ZDE.

logo_severozapad

VÝSTAVBA JIHOVÝCHODNÍHO OBCHVATU CHEBU BYLA ZAHÁJENA

Jedna z nejvýznamnějších silničních staveb Karlovarského kraje, jihovýchodní obchvat Chebu, odvede tranzitní dopravu z centra města a uleví jeho obyvatelům i projíždějícím řidičům. Stavba, na kterou dotací přispěl Regionální operační program Severozápad, byla zahájena ve středu, hotovo by mělo být do konce srpna 2015.

Téměř 3,4 kilometru dlouhý dvouproudý obchvat odvede část automobilové dopravy směrem k hraničnímu přechodu na Svatém Kříži a pak dále do Německa. Díky stavbě by se pak měla zlepšit situace především v chebských ulicích 17. listopadu a Evropská, kde si obyvatelé opakovaně stěžují na hluk, otřesy či prašnost. Menší intenzita dopravy by v neposlední řadě měla přispět k vyšší bezpečnosti všech obyvatel města.

Celkové náklady na projekt jsou 392,6 milionů korun, přičemž 85 % (tedy 333,7 milionu korun) pokryje dotace z Evropské unie, zbytek nákladů bude hrazen z krajského rozpočtu. Investorem výstavby je pak Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje. S tou město uzavřelo partnerskou smlouvu.

 

Imagezdroj: mestocheb.cz

SOUTĚŽ MMR POZNEJ PROJEKT JE VE 4. KOLE

Minisoutěž Ministerstva pro místní rozvoj ČR vstoupila v pondělí 10. března 2014 již do 4. kola. Soutěž je zaměřena na poznávání projektů financovaných z evropských fondů. Každý týden můžete vyhrát drobné ceny a hlavně získat tipy na zajímavé výlety.

Týdenní kola probíhají od 17. února 2014 do 31. července 2014. Zúčastnit se může každý. Aktuální informace a zveřejněné fotografie jsou uváděny na webových stránkách týkajících se evropských fondů www.strukturalni-fondy.cz.

 

Poznej projekt final 160x107