Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Nemocnice v Mostě
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Silnice Pstruží
 • Regioshark
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Regioshark
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Meandr Ohře
 • Meandr Ohře
 • Společenský objekt Dalovice
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Volnočasový areál Rolava
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Retromuseum v Chebu
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Zubrnice
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Amfiteátr v Lokti
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Retromuseum v Chebu
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Zubrnice
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Dopravní terminál v Chebu

NOVÝ EXTERNÍ METODICKÝ POKYN

Úřad Regionální rady vydal dne 25. března 2014 Externí metodický pokyn č. 65 – Metodika změn projektů.

Cílem tohoto pokynu je úprava Metodiky změn projektů ve smyslu omezení pro přesun ušetřených prostředků v případě, kdy je plánovaná hodnota zakázky vyšší než výsledná nabídková cena vybraného dodavatele uvedená ve smlouvě. V tomto případě může příjemce požádat řídící orgán o ponížení položek projektu, které se k dané zakázce vztahují, a o převod takto ušetřených prostředků do položky Jiné, podpoložky Výdaje nezbytné k dokončení projektu, přičemž výše přesunutých prostředků celkem může odpovídat maximálně 5 % celkových způsobilých výdajů.

Příjemce má za povinnost oznamovat změny v rozpočtu projektu – zejména úspory z výběrových řízení, a to do 15 pracovních dnů od okamžiku změny (podpisu smlouvy s dodavatelem).

V souvislosti s účinností tohoto metodického pokynu jsou příjemci ROP Severozápad, jež své projekty realizují v rámci 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54. a 55. výzvy k předkládání projektů, povinni od 1. dubna 2014 postupovat dle aktualizované Metodiky změn projektů.

 

logo_severozapad