Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Meandr Ohře
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Společenský objekt Dalovice
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Zubrnice
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Nemocnice v Mostě
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Regioshark
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Zubrnice
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Silnice Pstruží
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Retromuseum v Chebu
 • Regioshark
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Amfiteátr v Lokti
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Meandr Ohře
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Volnočasový areál Rolava
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně

ROP SEVEROZÁPAD PODPOŘÍ CESTOVNÍ RUCH VÍCE NEŽ 135 MILIONY KORUN

Výbor Regionální rady na svém zasedání 5. května 2014 schválil projekty za více než 135 milionů korun. Podpořené projekty spadají do oblastí podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR a 4.3 Podpora a rozvoj marketingu a tvorby a rozvoje CR.

Nejvyššího hodnocení mezi projekty, jež se týkají budování rozvoje atraktivit a infrastruktury, dosáhlo město Krupka, které podalo žádost na přestavbu bývalé fary na hasičské muzeum. To bude z ROP Severozápad podpořeno více než 12 miliony korun. Dotaci přes dvanáct milionů korun ve stejné oblasti podpory získá také muzeum v Sokolově s projektem Česko-bavorský geopark – zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté – Vstupní objekt dolu Jeroným nebo město Terezín s projektem Revitalizace přístupů k rekonstruovaným budovám IOP v Terezíně – Parkoviště u Retranchementu.

Kromě výše zmíněných projektů budou z dotace financovány také zázemí a dětské lyžařské centrum ve Skiareálu Plešivec, Dětské zábavní centrum Sokolov nebo vybudování naučné stezky Po starých cestách okolo Ostrova.

V oblasti podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje CR byly schváleny čtyři projekty, přičemž všechny spadají do bezpečné části alokace. Přes 7,5 milionů korun bude rozděleno mezi projekty Rozšíření marketingové podpory cestovního ruchu na okrajové části destinace České Švýcarsko, Marketing cestovního ruchu – Žatecká chmelařská oblast – Chrám Chmele a Piva, Prezentace Karlovarského kraje – Živého kraje a Rozšíření produktového portfolia města Karlovy Vary.

Nejlépe hodnoceným projektem je projekt na podporu marketingu Českého Švýcarska, nejvyšší dotace byla přidělena na prezentaci Karlovarského kraje (3,6 milionů korun).

Seznam hodnocených schválených projektů naleznete ZDE.

 

IMG_8985