Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Regioshark
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Meandr Ohře
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Silnice Pstruží
 • Nemocnice v Mostě
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Meandr Ohře
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Zubrnice
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Zubrnice
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Volnočasový areál Rolava
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Nemocnice v Mostě
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Amfiteátr v Lokti
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Společenský objekt Dalovice
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Retromuseum v Chebu
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Regioshark

Archive for Červen 2014

JARNÍ ČÁST SOUTĚŽE POZNEJTE PROJEKT SKONČILA, ROP SZ S PARTNERY ROZDÁ CENY!

Jarní část soutěže Poznejte projekt probíhala ve 4 kolech, přičemž v každém z nich vyhráli dva (případně tři) z Vás balíček propagačních předmětů.

O hlavní ceny bojovalo celkem 130 soutěžících a výherci jsou následující:

1. cena: JAN ADAMEC
2. cena: LUDMILA HLEBOVÁ
3. cena: ANTONÍN KOVÁŘÍK
4. cena: LENKA SVOBODOVÁ

Tímto gratulujeme výhercům a děkujeme všem zúčastněným! Těšíme se také na Vaši přízeň v dalších soutěžích!

Informace o jednotlivých kolech naleznete ZDE.

logo_severozapad

 

PŘI HLEDÁNÍ PRACOVNÍKŮ SE ROP SEVEROZÁPAD ŘÍDÍ PŘESNÝMI PRAVIDLY

Úřad Regionální rady ROP Severozápad dodržuje přesná pravidla zveřejňování informací o volných pracovních pozicích. Tato pravidla zcela opomenul soukromý web se zaměstnaneckou inzercí, který zveřejnil údajnou nabídku zaměstnání na manažerskou pozici v Úřadě Regionální rady. Zájemce o zaměstnání tak provozovatelé webu uvedli v omyl a pravděpodobně je připravili i o peníze za zpoplatněnou telefonní a SMS komunikaci.

„Žádné výběrové řízení vyhlášeno nebylo, navíc weby tohoto druhu pro zveřejňování nabídek práce na našem úřadě rozhodně nevyužíváme. Dodržujeme pravidla stanovená pro organizace působící v rámci strukturálních fondů,“ zdůraznila Jana Havlicová, ředitelka Úřadu Regionální rady.

Úřad zveřejňuje nabídku volných míst na svém webu a na úřední desce, zároveň ji předává ke zveřejnění příslušnému úřadu práce a na web strukturálních fondů. Přístup k informacím není nijak blokován, zájemci se nemusí nikde registrovat a za získání informací nic neplatí.

DSC_1193

ROP SEVEROZÁPAD ZPŘESNÍ A ZTRANSPARENTNÍ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PRO ŽADATELE

Čestné prohlášení pro žadatele o dotace z ROP Severozápad bude změněno. Důvodem je snaha, aby dokument umožnil přesnější a transparentnější formulaci podmínek pro žadatele, k nimž se svým podpisem zavazují. Nové čestné prohlášení bude klást větší důraz na osobu žadatele, kterým může být např. podnikatelský subjekt, samosprávný územní celek.

„Žadatelé v něm výslovně prohlašují, že všechny jejich finanční prostředky pocházejí z transparentních a legálních zdrojů a zároveň se zavazují, že finanční prostředky, které získají z dotace, a které přímo nebo nepřímo souvisejí s podáním Žádosti o poskytnutí dotace a realizací projektu, budou použity v souladu se Smlouvou, dokumenty ROP SZ a právním řádem ČR a EU,“ uvedl předseda Regionální rady Petr Navrátil.

Je to logické zpřísnění požadavků kladených na žadatele. Dosavadní praxe dlouhodobě ukázala na potřebu změn v dokumentech, které vymezují právní vztah mezi žadatelem a řídícím orgánem, nová úprava zároveň navazuje na procesní a technicko – legislativní změny, které Řídící orgán ROP SZ provedl v uplynulých několika měsících. Nový dokument je také reakcí na špatné zkušenosti s aktivitami, které v rozporu s mezinárodním právem ohrožují zájmy Evropské unie, například podporují organizovaný zločin nebo dokonce terorismus,

Součástí nové verze čestného prohlášení bude mimo jiné podmínka vypořádání všech závazků vůči orgánům státní správy a samosprávy nebo fakt, že se žadatel nenachází v úpadku, nebyl proti jeho majetku podán návrh na výkon rozhodnutí nebo návrh na provedení exekuce a ani takový výkon rozhodnutí či exekuce nejsou proti jeho majetku vedeny, nenachází se v procesu dobrovolného zrušení a nebyl mu soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti nebo zrušeno oprávnění k činnosti.

Nový dokument vstoupí v platnost po jeho projednání a odsouhlasení  národními orgány a Výborem Regionální rady. Žadatelé ho budou povinni podepsat v rámci podání žádostí o dotace ve výzvách vyhlášených v srpnu, případně již v červenci letošního roku.

ROP Severozápad pokračuje ve změnách svých dokumentů již od loňského roku, tak jak si to postupně vyžádaly měnící se podmínky včetně změn českého i evropského práva. Upravena byla například smlouva o poskytnutí dotace, nebo kontrolní a hodnotící procesy v rámci dokumentace ROP SZ jako reakce na vývoj legislativy i zpřísnění podmínek po uskutečnění auditu Evropské komise.

logo_severozapad1-276x274

 

VÝBOR REGIONÁLNÍ RADY AKTUALIZOVAL PLÁN VÝZEV

Na svém 87. zasedání se sešel Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Mimo jiné schválil Aktualizaci plánu výzev na rok 2014.

Plán výzev je připravován vždy na jeden kalendářní rok a je zveřejněn na internetových stránkách RR SZ. Plán byl sestaven na základě výsledků výzev vyhlášených na podzim roku 2013 a průzkumu absorpční kapacity ukončeného v květnu 2014, přičemž počítá s vyhlášením výzev pro oblasti podpory 1.2 – Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, 1.3 – Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů, 2.2 – Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury, 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu a 4.1 – Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury ČR. Dále budou vyhlášeny i kontinuální výzvy pro oblast podpory 1.1 – Podpora rozvojových pólů regionu (dílčí projekty v rámci IPRM I a IPRM III) a jedna roční kontinuální výzva pro oblast podpory 5.1 – Podpora implementace ROP Severozápad a 5.2 – Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity. Vyhlášení výzev se předpokládá v období srpen až září 2014. Uchazeči o dotace musí splnit podmínku povinné etapizace do května 2015 a platí pro ně povinnost, aby v době registrace projektu (podání projektu) měli zahájeno výběrové řízení na zhotovitele.

Výbor projednal také Informace o průběhu realizace ROP Severozápad. Ke dni 26. 5.  2014 bylo celkem podáno 1 188 projektů s celkovým finančním objemem 42.343.233.799 Kč, z toho bylo schváleno 479 projektů v objemu více než 22 miliard korun. Smlouvy byly uzavřeny na 321 projektů s celkovým aktuálním finančním objemem 15,58 miliardy korun Kč, ukončeno je 291 projektů v objemu 13,6 miliardy Kč, proplaceno je téměř 14 miliard (13.985.541.140 Kč) a certifikováno 11.917.666.249 Kč. „Za každým tímto údajem jsou konkrétní projekty, nové nebo rekonstruované stavby, revitalizovaná centra měst, nová sportoviště, cyklostezky nebo silnice. Je to přesvědčivý důkaz oprávněnosti existence ROP Severozápad, lidé podílející se na jeho činnosti odvedli při transferu evropských peněz do české ekonomiky velký kus práce,“ uvedl předseda Regionální rady Petr Navrátil.

Projednán byl také závěrečný účet ROP Severozápad za rok 2013, který výbor schválil bez výhrad.

 

???????????????????????????????

 

 

POVINNÁ ETAPIZACE NEBUDE MÍT VÝJIMKY

Příjemce dotace z ROP Severozápad musí určitou část prostředků, které pro realizaci projektu získá, proinvestovat v předem daném termínu. Podmínka povinné etapizace platí pro všechny žadatele, žádné výjimky nebudou možné. Do prvního termínu povinného proinvestování zbývají necelé dva měsíce.

U víceetapových  projektů z oblasti podpory 3.1 musí příjemce dvě procenta z rozpočtu projektu profinancovat už do konce července letošního roku. Jsme si vědomi toho, že je to krátký termín, ale touto podmínkou jsme budoucí příjemce zavázat museli,“ řekl předseda Regionální rady Petr Navrátil.  Obdobné podmínky pro etapizaci tak platí například i pro projekty z oblasti podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst. Příjemci čerpající podporu v rámci této oblasti podpory musí profinancovat 15% ze způsobilých výdajů projektu také do 31. 7. 2014. V praxi to znamená, že povinné procento celkových způsobilých výdajů musí být vykázáno v rámci žádosti o platbu předložené do tohoto data.

Důvodem je snaha Regionální rady minimalizovat ztráty z takzvaného automatického zrušení závazku, ke kterému dochází, pokud nejsou prostředky z operačního programu předloženy k certifikaci včas. „Chceme tak předejít  riziku, že příjemci předloží  žádosti o platby po termínu, kdy je možné tyto prostředky ještě předložit k certifikaci v daném roce. V kombinaci se zdržením  čerpání, které vzniklo, když byl ROP SZ pozastaven, a které samo o sobě znamená ztrátu, by to přineslo další zvýšení objemu prostředků, které nestihneme v Bruselu certifikovat,“ popsal Petr Navrátil.

Na dodržení etapizace projektů, tedy předložení monitorovacích zpráv se žádostmi o platbu v daných termínech, musí Regionální rada a její úřad trvat. Nebudou povolovány jakékoli výjimky. „I když chápu, že například při průtazích ve výběrovém řízení se může příjemce dostat do situace, kdy bude mít s dodržením etapizace problém, předem říkám, že prostor pro změny a povolování výjimek tu nebude. Pokud má Výbor Regionální rady zachovat rovný přístup a neohrozit finanční řízení programu, musí být v tomto směru velmi přísný. Pokud bychom povolili změnu v etapizaci jen někomu, bylo by to nespravedlivé, pokud bychom ji povolili všem, znemožnilo by to řídit finanční toky a minimalizovat ztrátu ROP Severozápad,“ dodal Petr Navrátil.

Prostředky, které z důvodů nedodržení etapizace nebude možné vyčerpat, budou využity v rámci příštích výzev ROP SZ.

logo_severozapad

 

HODNOCENÍ NABÍDEK NA KOUPI MAJETKU – 4. 6. 2014 8:00 hodin

Zájemci, kteří podali nabídku na koupi majetku Regionální rady v rámci Oznámení o záměru prodat nepotřebný majetek II._2. část, se mohou zúčastnit zasedání Likvidační komise ÚRR, která bude podané nabídky hodnotit, a to ve středu 4. června 2014 od 8:00 hodin v sídle Regionální rady v Ústí nad Labem.

logo_severozapad