Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Zubrnice
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Zubrnice
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Silnice Pstruží
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Retromuseum v Chebu
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Retromuseum v Chebu
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Regioshark
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Společenský objekt Dalovice
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Nemocnice v Mostě
 • Volnočasový areál Rolava
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Nemocnice v Mostě
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Amfiteátr v Lokti
 • Meandr Ohře
 • Meandr Ohře
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Regioshark
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Sportovní hala v Litvínově

VÝBOR REGIONÁLNÍ RADY AKTUALIZOVAL PLÁN VÝZEV

Na svém 87. zasedání se sešel Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Mimo jiné schválil Aktualizaci plánu výzev na rok 2014.

Plán výzev je připravován vždy na jeden kalendářní rok a je zveřejněn na internetových stránkách RR SZ. Plán byl sestaven na základě výsledků výzev vyhlášených na podzim roku 2013 a průzkumu absorpční kapacity ukončeného v květnu 2014, přičemž počítá s vyhlášením výzev pro oblasti podpory 1.2 – Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, 1.3 – Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů, 2.2 – Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury, 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu a 4.1 – Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury ČR. Dále budou vyhlášeny i kontinuální výzvy pro oblast podpory 1.1 – Podpora rozvojových pólů regionu (dílčí projekty v rámci IPRM I a IPRM III) a jedna roční kontinuální výzva pro oblast podpory 5.1 – Podpora implementace ROP Severozápad a 5.2 – Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity. Vyhlášení výzev se předpokládá v období srpen až září 2014. Uchazeči o dotace musí splnit podmínku povinné etapizace do května 2015 a platí pro ně povinnost, aby v době registrace projektu (podání projektu) měli zahájeno výběrové řízení na zhotovitele.

Výbor projednal také Informace o průběhu realizace ROP Severozápad. Ke dni 26. 5.  2014 bylo celkem podáno 1 188 projektů s celkovým finančním objemem 42.343.233.799 Kč, z toho bylo schváleno 479 projektů v objemu více než 22 miliard korun. Smlouvy byly uzavřeny na 321 projektů s celkovým aktuálním finančním objemem 15,58 miliardy korun Kč, ukončeno je 291 projektů v objemu 13,6 miliardy Kč, proplaceno je téměř 14 miliard (13.985.541.140 Kč) a certifikováno 11.917.666.249 Kč. „Za každým tímto údajem jsou konkrétní projekty, nové nebo rekonstruované stavby, revitalizovaná centra měst, nová sportoviště, cyklostezky nebo silnice. Je to přesvědčivý důkaz oprávněnosti existence ROP Severozápad, lidé podílející se na jeho činnosti odvedli při transferu evropských peněz do české ekonomiky velký kus práce,“ uvedl předseda Regionální rady Petr Navrátil.

Projednán byl také závěrečný účet ROP Severozápad za rok 2013, který výbor schválil bez výhrad.

 

???????????????????????????????