Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Zubrnice
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Regioshark
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Amfiteátr v Lokti
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Meandr Ohře
 • Společenský objekt Dalovice
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Regioshark
 • Nemocnice v Mostě
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Volnočasový areál Rolava
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Retromuseum v Chebu
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Meandr Ohře
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Nemocnice v Mostě
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Zubrnice
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Silnice Pstruží

VÝBOR REGIONÁLNÍ RADY AKTUALIZOVAL PLÁN VÝZEV

Na svém 87. zasedání se sešel Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Mimo jiné schválil Aktualizaci plánu výzev na rok 2014.

Plán výzev je připravován vždy na jeden kalendářní rok a je zveřejněn na internetových stránkách RR SZ. Plán byl sestaven na základě výsledků výzev vyhlášených na podzim roku 2013 a průzkumu absorpční kapacity ukončeného v květnu 2014, přičemž počítá s vyhlášením výzev pro oblasti podpory 1.2 – Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, 1.3 – Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů, 2.2 – Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury, 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu a 4.1 – Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury ČR. Dále budou vyhlášeny i kontinuální výzvy pro oblast podpory 1.1 – Podpora rozvojových pólů regionu (dílčí projekty v rámci IPRM I a IPRM III) a jedna roční kontinuální výzva pro oblast podpory 5.1 – Podpora implementace ROP Severozápad a 5.2 – Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity. Vyhlášení výzev se předpokládá v období srpen až září 2014. Uchazeči o dotace musí splnit podmínku povinné etapizace do května 2015 a platí pro ně povinnost, aby v době registrace projektu (podání projektu) měli zahájeno výběrové řízení na zhotovitele.

Výbor projednal také Informace o průběhu realizace ROP Severozápad. Ke dni 26. 5.  2014 bylo celkem podáno 1 188 projektů s celkovým finančním objemem 42.343.233.799 Kč, z toho bylo schváleno 479 projektů v objemu více než 22 miliard korun. Smlouvy byly uzavřeny na 321 projektů s celkovým aktuálním finančním objemem 15,58 miliardy korun Kč, ukončeno je 291 projektů v objemu 13,6 miliardy Kč, proplaceno je téměř 14 miliard (13.985.541.140 Kč) a certifikováno 11.917.666.249 Kč. „Za každým tímto údajem jsou konkrétní projekty, nové nebo rekonstruované stavby, revitalizovaná centra měst, nová sportoviště, cyklostezky nebo silnice. Je to přesvědčivý důkaz oprávněnosti existence ROP Severozápad, lidé podílející se na jeho činnosti odvedli při transferu evropských peněz do české ekonomiky velký kus práce,“ uvedl předseda Regionální rady Petr Navrátil.

Projednán byl také závěrečný účet ROP Severozápad za rok 2013, který výbor schválil bez výhrad.

 

???????????????????????????????