Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Zubrnice
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Retromuseum v Chebu
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Zubrnice
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Společenský objekt Dalovice
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Amfiteátr v Lokti
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Regioshark
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Meandr Ohře
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Nemocnice v Mostě
 • Meandr Ohře
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Volnočasový areál Rolava
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Silnice Pstruží
 • Regioshark
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle

REALIZACI CYKLOSTEZEK PLOUČNICE A LABE PODPOŘÍ DOTACE ROP SEVEROZÁPAD

23. července 2014 – Smlouvy o poskytnutí dotací na cyklostezky Ploučnice a Labe podepsali ve středu 23. července 2014 v Ústí nad Labem předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Petr Navrátil a hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Kraj na financování obou projektů získá z ROP Severozápad více než 278 milionů korun.

20140723_podpis 1

„Cyklostezky jsou v dnešní době významným prvkem komunikace, spojení mezi obcemi, městy, regiony ale také mezi jednotlivými zeměmi. Je proto logické, že peníze na jejich stavbu plynou také z evropských fondů. Již nyní se podařilo vytvořit rozsáhlou síť cyklistických tras, kterou lidé velmi využívají k turistice, relaxaci nebo cestám do práce, každý nový úsek doplňuje neustále se rozvíjející mozaiku stezek,“ uvedl Petr Navrátil.

Projekt Cyklostezka Ploučnice je již před dokončením. Je to jedna ze čtyř páteřních cyklistických tras v Ústeckém kraji. Stezka má nadregionální charakter a tvoří spojnici mezi Ústeckým a Libereckým krajem. Předmětem předloženého projektu je výstavba dosud chybějící kvalitní a bezpečné cyklistické komunikace v prostoru vymezeném údolím řeky Ploučnice na území Ústeckého kraje. Projekt se týká celkem pěti úseků v Děčíně, Březinách, Benešově nad Ploučnicí, Františkově nad Ploučnicí a Starém Šachově o celkové délce 10 752 metrů.

Dotace z ROP Severozápad činí 87,627 milionu korun.

Také realizace projektu Labská stezka č. 2 – etapa 2 se již chýlí ke konci. Předmětem projektu je výstavba vybraných úseků Labské stezky o celkové délce 16,5 km. Jde o odstranění infrastrukturních nedostatků bránících rozvoji cyklistické dopravy na úsecích: 1. Děčín – Těchlovice, kde je stezka vedena po frekventované silnici II/261, 2. Církvice – Libochovany – Velké Žernoseky, tam stezka vede po silnici II/261 a po nevyhovující prašné cestě a 3. Roudnice n/L – Dobříň, v tomto úseku je stezka vedena po kamenné potahové stezce a panelové cestě. Hlavním cílem je rozvoj kvality dopravní obslužnosti, bezpečnost cyklistů a propojení regionálních center osídlení, napojení spádových oblastí a sousedních regionů.

Dotace z ROP Severozápad představuje 190,514 milionu korun.

20140723_podpis 2

20140723_podpis 3