Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Amfiteátr v Lokti
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Zubrnice
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Retromuseum v Chebu
 • Nemocnice v Mostě
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Volnočasový areál Rolava
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Nemocnice v Mostě
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Společenský objekt Dalovice
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Regioshark
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Meandr Ohře
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Regioshark
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Silnice Pstruží
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Zubrnice
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Retromuseum v Chebu
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Dům porcelánu v Dubí

REALIZACI CYKLOSTEZEK PLOUČNICE A LABE PODPOŘÍ DOTACE ROP SEVEROZÁPAD

23. července 2014 – Smlouvy o poskytnutí dotací na cyklostezky Ploučnice a Labe podepsali ve středu 23. července 2014 v Ústí nad Labem předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Petr Navrátil a hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Kraj na financování obou projektů získá z ROP Severozápad více než 278 milionů korun.

20140723_podpis 1

„Cyklostezky jsou v dnešní době významným prvkem komunikace, spojení mezi obcemi, městy, regiony ale také mezi jednotlivými zeměmi. Je proto logické, že peníze na jejich stavbu plynou také z evropských fondů. Již nyní se podařilo vytvořit rozsáhlou síť cyklistických tras, kterou lidé velmi využívají k turistice, relaxaci nebo cestám do práce, každý nový úsek doplňuje neustále se rozvíjející mozaiku stezek,“ uvedl Petr Navrátil.

Projekt Cyklostezka Ploučnice je již před dokončením. Je to jedna ze čtyř páteřních cyklistických tras v Ústeckém kraji. Stezka má nadregionální charakter a tvoří spojnici mezi Ústeckým a Libereckým krajem. Předmětem předloženého projektu je výstavba dosud chybějící kvalitní a bezpečné cyklistické komunikace v prostoru vymezeném údolím řeky Ploučnice na území Ústeckého kraje. Projekt se týká celkem pěti úseků v Děčíně, Březinách, Benešově nad Ploučnicí, Františkově nad Ploučnicí a Starém Šachově o celkové délce 10 752 metrů.

Dotace z ROP Severozápad činí 87,627 milionu korun.

Také realizace projektu Labská stezka č. 2 – etapa 2 se již chýlí ke konci. Předmětem projektu je výstavba vybraných úseků Labské stezky o celkové délce 16,5 km. Jde o odstranění infrastrukturních nedostatků bránících rozvoji cyklistické dopravy na úsecích: 1. Děčín – Těchlovice, kde je stezka vedena po frekventované silnici II/261, 2. Církvice – Libochovany – Velké Žernoseky, tam stezka vede po silnici II/261 a po nevyhovující prašné cestě a 3. Roudnice n/L – Dobříň, v tomto úseku je stezka vedena po kamenné potahové stezce a panelové cestě. Hlavním cílem je rozvoj kvality dopravní obslužnosti, bezpečnost cyklistů a propojení regionálních center osídlení, napojení spádových oblastí a sousedních regionů.

Dotace z ROP Severozápad představuje 190,514 milionu korun.

20140723_podpis 2

20140723_podpis 3

Důležité odkazy