Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Meandr Ohře
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Zubrnice
 • Nemocnice v Mostě
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Regioshark
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Nemocnice v Mostě
 • Amfiteátr v Lokti
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Zubrnice
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Meandr Ohře
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Silnice Pstruží
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Volnočasový areál Rolava
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Regioshark
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Retromuseum v Chebu
 • Společenský objekt Dalovice

PRO ŽADATELE O DOTACE Z ROP SEVEROZÁPAD JE PŘIPRAVEN SEZNAM NEJČASTĚJŠÍCH POCHYBENÍ

30. července 2014 – Seznam nejčastějších pochybení připravili pracovníci úřadu Regionální rady Severozápad pro žadatele, kteří své projekty plánují předložit v rámci druhé vlny závěrečných výzev. Seznam vychází z dlouhodobých zkušeností pracovníků úřadu s administrací projektů a zachycuje široké spektrum různých pochybení, kterých se žadatelé v rámci přípravy žádostí o dotaci dopouštěli v průběhu celého programového období 2007 – 2013.

DSC_1193

Chyby se týkají například nedostatků v datech zahájení a ukončení projektu, výše celkových způsobilých výdajů, oprávněnosti žadatele, chybně stanoveného finančního plánu, výběrového řízení, finančního zdraví žadatele nebo nedostatků v přílohách k žádosti o dotaci.

S výčtem pochybení byli potenciální žadatelé průběžně seznamováni na seminářích pro žadatele, které úřad pořádal v souvislosti s vyhlašovanými výzvami, a nyní byl z chyb, které se vyskytovaly nejčastěji, sestaven výčet i s podrobným popisem. Tento bude k dispozici žadatelům jako  pomůcka při vyplňování žádosti o dotaci a nastavování zásadních milníků projektu. Seznam zároveň umožňuje žadatelům provést vlastní kontrolu žádosti i jejích příloh ještě před jejich předložením na úřad a vyvarovat se tak komplikací, které by mohly způsobit zdržení nebo dokonce zamítnutí žádosti. V konkrétních případech jsou žadatelům připraveni pomoci pracovníci oddělení administrace projektů v Ústí nad Labem i v Karlových Varech, kontakt: http://www.nuts2severozapad.cz/kontakty.

Seznam nejčastějších pochybení