Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
Zubrnice Zubrnice Městský úřad v Třebenicích Volnočasový areál Rolava Víceúčelové hřiště v Litvínově Víceúčelové hřiště v Litvínově Sportovní hala v Litvínově Sportovní hala v Litvínově Sportovní areál v Duchcově Regioshark Regioshark Plavecký areál v Ústí nad Labem Park Herty Lindnerové v Krupce Park Herty Lindnerové v Krupce Nemocnice v Mostě Nemocnice v Mostě Depozitář muzea v Žatci Depozitář muzea v Žatci Městská nemocnice v Litoměřicích Městská nemocnice v Litoměřicích Meandr Ohře Meandr Ohře Amfiteátr v Lokti Městská knihovna v Děčíně Městská knihovna v Děčíně Karlovarská krajská nemocnice Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu Hasičské muzeum v Krupce Hasičské muzeum v Krupce Dům porcelánu v Dubí Dům porcelánu v Dubí Dopravní terminál v Chebu Dopravní terminál v Chebu Dopravní hřiště v Litoměřicích Dopravní hřiště v Litoměřicích Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle Diakonie ČCE v Litoměřicích Domov dětí a mládeže v Nové Roli Domov dětí a mládeže v Nové Roli Bazénové centrum Karlovy Vary Zámecké zahrady v Děčíně Bazénové centrum v Karlových Varech Autobusové nádraží v Litoměřicích Autobusové nádraží v Litoměřicích Zámecké zahrady v Děčíně Silnice Pstruží Městská knihovna v Nové Roli Městská knihovna v Nové Roli Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích Víceúčelové hřiště v Hazlově Víceúčelové hřiště v Hazlově Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon Autobusový terminál v Žatci Autobusový terminál v Žatci Multifunkční hřiště v Hroznětíně Společenský objekt Dalovice Karlovarská krajská nemocnice Retromuseum v Chebu Retromuseum v Chebu

Archive for Srpen 2014

OBČANŮM NA ŠLUKNOVSKU SLOUŽÍ PROJEKTY REALIZOVANÉ Z DOTACE ROP SEVEROZÁPAD

S projekty realizovanými z dotace ROP Severozápad se v úterý 26. srpna seznámili na Šluknovsku ředitelka Úřadu Regionální rady Jana Havlicová, předseda Regionální rady a náměstek Karlovarského hejtmana Petr Navrátil, starostka Šluknova Eva Džumanová a starosta Jiřetína pod Jedlovou a člen výboru Regionální rady Josef Zoser.

20140826_Jiřetín+Šluknov 1

 „Realizované projekty v nejsevernější části našeho regionu svědčí o tom, že na peníze z evropských fondů mohou dosáhnout i v relativně malých městech a obcích a lze je využít opravdu účelně. Projekty, které jsme viděli, jsou funkční, slouží nebo v případě Jiřetína pod Jedlovou budou sloužit místním občanům i návštěvníkům z jiných regionů a doplňují chybějící infrastrukturu,“ uvedl Petr Navrátil.

20140826_Jiřetín+Šluknov 2

 V rámci akce byly prezentovány tyto projekty: Revitalizace centra obce v památkové zóně Jiřetín pod Jedlovou, Rekonstrukce silnice II/263 Česká Kamenice – Rumburk – Jiříkov, Rozšíření nabídky služeb Regionálního informačního centra ve Šluknově, Domov důchodců Šluknov, p.o., rekonstrukce ubytovacího pavilonu. Celková výše dotace se blíží 400 milionům korun.

Starosta Josef Zoser ocenil rekonstruovanou silnici: „Dříve se mi dvakrát stalo, že jsem ve špatném počasí nedojel přes závěje domů, ale to už je díky rekonstrukci minulost.“ Jak dodal, cílem při revitalizace centra obce je obnova původního vzhledu náměstí a jeho optické rozšíření. „Výhled na náměstí zakrývají přerostlé a poškozené lípy. V rámci projektu budou namísto těchto stromů vysazeny jiné dřeviny, které uvolní výhled na památky v centru obce a zároveň zakryjí nevzhledné nákupní středisko někdejší Jednoty,“ poznamenal Josef Zoser.

 20140826_Jiřetín+Šluknov 3

Ve Šluknově pomohla dotace z ROP Severozápad k rozšíření regionálního informačního centra v místním zámku: „Mohli jsme tak doplnit a zkvalitnit služby, které infocentrum poskytuje. Při rekonstrukci zámku jsme využili i další dotace a postupně jsme každý rok rekonstruovali jedno patro. Vznikl cenný objekt pro pořádání výstav a dalších kulturních a společenských akcí. Ročně ho navštíví na 60 000 lidí,“ řekla starostka Šluknova Eva Džumanová. Město má zájem o využití evropských peněz v rámci příštího programovacího období: „Potřebovali bychom je na další stavební úpravy zámku nebo na zřízení stanice pro hasiče a záchranáře,“ uvedla starostka.

20140826_Jiřetín+Šluknov 4

 V Domově pro seniory byl v rámci projektu dotovaném ROP Severozápad rekonstruován ubytovací pavilon a z bývalé kotelny vznikla kulturní a společenská místnost. „Řešili jsme, zda kotelnu zbouráme, nebo rekonstruujeme, zvolili jsme druhou variantu a nelitujeme, jsou to velmi využívané prostory,“ sdělila ředitelka příspěvkové organizace Dagmar Hluchá. Také ona projevila zájem o informace o možnostech čerpání prostředků v rámci nadcházejícího programového období 2014+.

 20140826_Jiřetín+Šluknov 5

„Potěšilo mě setkání s lidmi, kteří mají dobré zkušenosti z čerpání evropských dotací. Bližší podrobnosti mohou všichni zájemci získat na Výroční konferenci ROP Severozápad, která se uskuteční 18. září v Červené aule Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem,“ informoval Petr Navrátil.

Činnost ROP Severozápad po roce od jeho restartu v roce 2014 intenzivně pokračuje. Ke dni 31. 7.  2014 bylo celkem podáno 1 189 projektů s celkovým finančním objemem 42.348.664.003 Kč, z toho bylo schváleno 480 projektů v objemu 22.130.812.677 Kč. Zasmluvněno bylo 422 projektů s celkovým aktuálním finančním objemem 18.447.155.519 Kč, ukončeno 296 projektů v objemu 14.145.524.771 Kč, proplaceno 14.217.829.099 Kč a certifikováno 11.917.666.249 Kč.

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR ZVE NA CELOSTÁTNÍ KONFERENCI: ÚSPĚCHY A NOVÉ CÍLE

 

V Pardubicích se 24. září uskuteční od 9.00 hodin konference IOP a IROP: Úspěchy a nové cíle. Věnována bude aktuálnímu přechodu od Integrovaného operačního programu (IOP) a regionálních operačních programů (ROP) k Integrovanému regionálnímu operačnímu program (IROP).

„Jednodenní konference proběhne v zastupitelském sále Magistrátu města Pardubice. Představíme zde úspěšné projekty a přínosy IOP a nové cíle IROP. Účastníky seznámíme také s novinkami současného programového období 2014-2020 jako jsou Integrované územní investice (ITI),“ přiblížila obsah konference Klára Dostálová, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj. Zájemci o účast se musí registrovat pomocí registračního formuláře do pátku 19. září 2014.
Počet účastníků je omezen.

logo mmr

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE

Upozorňujeme žadatele, že projekty v režimu veřejné podpory a de minimis lze předkládat pouze v rámci plánované 64. výzvy pro oblast podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR. V rámci ostatních vyhlášených a plánovaných výzev č. 57 – 63 již tato varianta umožněna není, míra podpory z ERDF může dosáhnout až 85 % celkových způsobilých výdajů projektu.

logo_severozapad1-276x274

 

HAVÁRIE VODY OMEZILA PROVOZ ÚŘADU REGIONÁLNÍ RADY ROP SEVEROZÁPAD

Mimo provoz je v pondělí 18. srpna 2014 pracoviště Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v Ústí nad Labem. Důvodem je havárie přívodu vody, na jejíž odstranění se intenzivně pracuje.

Žadatelé, příjemci a další klienti Úřadu si své náležitosti mohou vyřídit v úterý 19. srpna a v další dny.

Pracoviště Úřadu v Karlových Varech funguje bez omezení.

DSC_1215

ROK PO ÚSPĚŠNÉM RESTARTU HODNOTÍ ROP SEVEROZÁPAD REALIZOVANÉ PROJEKTY

13. srpna 2014 – Po roce od úspěšného restartu Regionálního operačního programu Severozápad se jeho vedení zabývá hodnocením výsledků. S projekty realizovanými z dotace ROP Severozápad se 13. srpna 2014 v Žatci a Litoměřicích seznámili starostka Žatce Zdeňka Hamousová, ředitelka Úřadu Regionální rady ROP Severozápad Jana Havlicová, místopředseda Regionální rady Severozápad Milan Pipal a člen Výboru Regionální rady a místostarosta Litoměřic Jan Szantó.

„Přesvědčili jsme se o tom, že všechny navštívené projekty jsou funkční a slouží občanům. Zaměřili jsme se na projekty věnované sportu a využití volného času mládeže nebo podpoře turistického ruchu a i po několika letech, které uplynuly od realizace je zřejmé, že zájem veřejnosti o jejich využití je vysoký. Pro ostatní města, obce a další subjekty, které dosud o dotace nežádaly, to může být příklad toho, že evropské dotace lze účelně využít na podporu investic, které zlepší život občanům v našem regionu,“ uvedl Milan Pipal.

20140813_Ž+LTM 1

V Žatci byl součástí programu rekonstruovaný stadion Mládí a Chrám chmele a piva. „Oba projekty jsou pro naše město přínosem. Stadion využívají ke sportování okolní školy a po zbytek dne slouží veřejnosti. Chrám chmele a piva je atraktivní objekt, který přivedl do Žatce tisíce turistů,“ potvrdila starostka Žatce Zdeňka Hamousová.

20140813_Ž+LTM 2

 

V Litoměřicích navštívili zástupci ROP Severozápad rekonstruovaný Zimní stadion – Kalich aréna. „Projekt pomohl zachránit existenci hokeje ve městě. A nejde jen o to, že se na stadionu hraje první liga, ale dobré podmínky pro sportování tu mají i žáci a dorostenci, vznikla tu tělocvična pro judisty a další sporty. Je tu prakticky nepřetržitě plno,“ dodal Jan Szantó.

20140813_Ž+LTM 3