Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Volnočasový areál Rolava
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Meandr Ohře
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Silnice Pstruží
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Nemocnice v Mostě
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Regioshark
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Amfiteátr v Lokti
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Společenský objekt Dalovice
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Regioshark
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Retromuseum v Chebu
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Zubrnice
 • Nemocnice v Mostě
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Retromuseum v Chebu
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Zubrnice
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli

NOVÉ VÝZVY ROP SEVEROZÁPAD SCHVÁLENY

 

11. srpna 2014 – Nové výzvy k podávání žádosti o dotace schválil 11. srpna 2014 na svém 89. zasedání v Chomutově Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Pro nové projekty je v ROP Severozápad připraveno na 1,5 miliardy korun s tím, že v prosinci 2014 se může tato částka podle počtu přihlášených projektů a jejich rozdělení do jednotlivých oblastí navýšit až na 2,5 miliardy korun.

Celkem je připraveno k vyhlášení osm výzev:

 • Výzva č. 57 pro oblast podpory 1.1 – Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM III. (Most, Ústí nad Labem),
 • Výzva č. 58 pro oblast podpory 1.2 – Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst,
 • Výzva č. 59 pro oblast podpory 1.3 – Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů,
 • Výzva č. 60 pro oblast podpory 3.1 – Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu,
 • Výzva č. 61 pro oblast podpory 5.1 – Podpora implementace ROP SZ a 5.2 – Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity,
 • Výzva č. 62 pro oblast podpory 2.2 – Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury,
 • Výzva č. 63 pro oblast podpory 2.2 – Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury,
 • Výzva č. 64 pro oblast podpory 4.1 – Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu.

Výbor aktualizoval plán výzev na rok 2014. Plán byl sestaven na základě výsledků výzev vyhlášených na podzim roku 2013 a průzkumu absorpční kapacity ukončeného v květnu 2014. Vyhlášení shora uvedených výzev bude probíhat ve dvou vlnách, první čtyři výzvy pro oblasti podpory 1.1; 1.2; 1.3 a 3.1 budou vyhlášeny v termínu 18. srpna 2014. Další čtveřice výzev pro oblasti podpory 5.1; 5.2; 2.2 a 4.1 bude vyhlášena dne 25. srpna 2014, přičemž u oblasti podpory 2.2 se předpokládá vyhlášení dvou výzev. Výzva č. 63 bude vyhlášena s nižší alokací (30 mil. Kč) a zároveň bude omezena minimální (2 mil. Kč) a maximální výší (5 mil. Kč) celkových způsobilých výdajů na jeden projekt.

Činnost ROP Severozápad po roce od jeho restartu intenzivně pokračuje. Ke dni 29. 7.  2014 bylo celkem podáno 1 189 projektů s celkovým finančním objemem 42.348.664.003 Kč, z toho bylo schváleno 480 projektů v objemu 22.130.812.677 Kč. Zasmluvněno bylo 422 projektů s celkovým aktuálním finančním objemem 18.447.155.519 Kč, ukončeno 296 projektů v objemu 14.145.524.771 Kč, proplaceno 14.217.829.099 Kč a certifikováno 11.917.666.249 Kč.

20140811_89 VRR 1

20140811_89 VRR 2

20140811_89 VRR 3