Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
  • Městský úřad v Třebenicích
  • Silnice v Krásné Lípě

NOVÉ VÝZVY ROP SEVEROZÁPAD SCHVÁLENY

 

11. srpna 2014 – Nové výzvy k podávání žádosti o dotace schválil 11. srpna 2014 na svém 89. zasedání v Chomutově Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Pro nové projekty je v ROP Severozápad připraveno na 1,5 miliardy korun s tím, že v prosinci 2014 se může tato částka podle počtu přihlášených projektů a jejich rozdělení do jednotlivých oblastí navýšit až na 2,5 miliardy korun.

Celkem je připraveno k vyhlášení osm výzev:

  • Výzva č. 57 pro oblast podpory 1.1 – Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM III. (Most, Ústí nad Labem),
  • Výzva č. 58 pro oblast podpory 1.2 – Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst,
  • Výzva č. 59 pro oblast podpory 1.3 – Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů,
  • Výzva č. 60 pro oblast podpory 3.1 – Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu,
  • Výzva č. 61 pro oblast podpory 5.1 – Podpora implementace ROP SZ a 5.2 – Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity,
  • Výzva č. 62 pro oblast podpory 2.2 – Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury,
  • Výzva č. 63 pro oblast podpory 2.2 – Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury,
  • Výzva č. 64 pro oblast podpory 4.1 – Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu.

Výbor aktualizoval plán výzev na rok 2014. Plán byl sestaven na základě výsledků výzev vyhlášených na podzim roku 2013 a průzkumu absorpční kapacity ukončeného v květnu 2014. Vyhlášení shora uvedených výzev bude probíhat ve dvou vlnách, první čtyři výzvy pro oblasti podpory 1.1; 1.2; 1.3 a 3.1 budou vyhlášeny v termínu 18. srpna 2014. Další čtveřice výzev pro oblasti podpory 5.1; 5.2; 2.2 a 4.1 bude vyhlášena dne 25. srpna 2014, přičemž u oblasti podpory 2.2 se předpokládá vyhlášení dvou výzev. Výzva č. 63 bude vyhlášena s nižší alokací (30 mil. Kč) a zároveň bude omezena minimální (2 mil. Kč) a maximální výší (5 mil. Kč) celkových způsobilých výdajů na jeden projekt.

Činnost ROP Severozápad po roce od jeho restartu intenzivně pokračuje. Ke dni 29. 7.  2014 bylo celkem podáno 1 189 projektů s celkovým finančním objemem 42.348.664.003 Kč, z toho bylo schváleno 480 projektů v objemu 22.130.812.677 Kč. Zasmluvněno bylo 422 projektů s celkovým aktuálním finančním objemem 18.447.155.519 Kč, ukončeno 296 projektů v objemu 14.145.524.771 Kč, proplaceno 14.217.829.099 Kč a certifikováno 11.917.666.249 Kč.

20140811_89 VRR 1

20140811_89 VRR 2

20140811_89 VRR 3