Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Nemocnice v Mostě
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Společenský objekt Dalovice
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Silnice Pstruží
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Amfiteátr v Lokti
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Zubrnice
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Meandr Ohře
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Meandr Ohře
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Retromuseum v Chebu
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Regioshark
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Zubrnice
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Regioshark
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Retromuseum v Chebu
 • Volnočasový areál Rolava
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově

O DOTACE Z ROPU JE MEZI MALÝMI A STŘEDNÍMI MĚSTY VELKÝ ZÁJEM

Žadatelé z řad středních a malých měst mají o dotace z Regionálního operačního programu Severozápad stále velký zájem. Do 18. září 2014, kdy končila výzva k předkládání projektů, zaevidoval Úřad Regionální rady žádosti o dotace ve výši přes 480 milionů korun podílu dotace z EU. Alokovaná částka je přitom 350 milionů korun.

„Převis poptávky nad množstvím peněz, které můžeme rozdělit, je značný a to nás velmi těší. Pro program je to jedině dobře, navíc se potvrdilo, že města i obce s námi stále chtějí spolupracovat. Také jim musíme poděkovat, že zvládají dodržování stanovených lhůt a termínů,“ uvedl předseda Regionální rady Petr Navrátil. Ten také doplnil, že Výbor Regionální rady bude schvalovat navýšení financí do výzvy a je tak téměř jisté, že se dostane na všechny žadatele, jejichž projekty projdou hodnocením úspěšně.

IMG_8985

ilustrační fotografie

Celkem bylo do oblasti podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst podáno 31 projektových žádostí v obou krajích. A to je vzhledem k časovému rozpětí od vyhlášení výzvy (18. srpna 2014) do jejího ukončení (18. září 2014) velmi dobře odvedená práce. Mezi žádostmi se opětovně objevil také projekt týkající se revitalizace vnitrobloků Obrněné brigády v Chebu; na rekonstrukci dopravního terminálu by zase rádo získalo prostředky město Žatec.

Obecně pak mohou být podpořeny například projekty zaměřené na revitalizaci, modernizaci, zatraktivnění a doplnění chybějící technické a občanské infrastruktury měst, modernizaci, obnovu a rozvoj městských center, náměstí, veřejných prostranství a zeleně, regeneraci brownfields nebo obnovu či modernizaci škol, knihoven nebo zařízení pro poskytování sociálních služeb.

Celkový výčet podaných žádosti s jednotlivými finančními objemy naleznete v přiložené tabulce.