Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Meandr Ohře
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Volnočasový areál Rolava
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Nemocnice v Mostě
 • Amfiteátr v Lokti
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Regioshark
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Společenský objekt Dalovice
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Nemocnice v Mostě
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Zubrnice
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Regioshark
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Silnice Pstruží
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Meandr Ohře
 • Zubrnice

O DOTACE Z ROPU JE MEZI MALÝMI A STŘEDNÍMI MĚSTY VELKÝ ZÁJEM

Žadatelé z řad středních a malých měst mají o dotace z Regionálního operačního programu Severozápad stále velký zájem. Do 18. září 2014, kdy končila výzva k předkládání projektů, zaevidoval Úřad Regionální rady žádosti o dotace ve výši přes 480 milionů korun podílu dotace z EU. Alokovaná částka je přitom 350 milionů korun.

„Převis poptávky nad množstvím peněz, které můžeme rozdělit, je značný a to nás velmi těší. Pro program je to jedině dobře, navíc se potvrdilo, že města i obce s námi stále chtějí spolupracovat. Také jim musíme poděkovat, že zvládají dodržování stanovených lhůt a termínů,“ uvedl předseda Regionální rady Petr Navrátil. Ten také doplnil, že Výbor Regionální rady bude schvalovat navýšení financí do výzvy a je tak téměř jisté, že se dostane na všechny žadatele, jejichž projekty projdou hodnocením úspěšně.

IMG_8985

ilustrační fotografie

Celkem bylo do oblasti podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst podáno 31 projektových žádostí v obou krajích. A to je vzhledem k časovému rozpětí od vyhlášení výzvy (18. srpna 2014) do jejího ukončení (18. září 2014) velmi dobře odvedená práce. Mezi žádostmi se opětovně objevil také projekt týkající se revitalizace vnitrobloků Obrněné brigády v Chebu; na rekonstrukci dopravního terminálu by zase rádo získalo prostředky město Žatec.

Obecně pak mohou být podpořeny například projekty zaměřené na revitalizaci, modernizaci, zatraktivnění a doplnění chybějící technické a občanské infrastruktury měst, modernizaci, obnovu a rozvoj městských center, náměstí, veřejných prostranství a zeleně, regeneraci brownfields nebo obnovu či modernizaci škol, knihoven nebo zařízení pro poskytování sociálních služeb.

Celkový výčet podaných žádosti s jednotlivými finančními objemy naleznete v přiložené tabulce.