Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Meandr Ohře
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Silnice Pstruží
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Společenský objekt Dalovice
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Volnočasový areál Rolava
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Nemocnice v Mostě
 • Retromuseum v Chebu
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Zubrnice
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Regioshark
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Amfiteátr v Lokti
 • Retromuseum v Chebu
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Zubrnice
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Meandr Ohře
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Regioshark
 • Sportovní hala v Litvínově

O DOTACE Z ROPU JE MEZI MALÝMI A STŘEDNÍMI MĚSTY VELKÝ ZÁJEM

Žadatelé z řad středních a malých měst mají o dotace z Regionálního operačního programu Severozápad stále velký zájem. Do 18. září 2014, kdy končila výzva k předkládání projektů, zaevidoval Úřad Regionální rady žádosti o dotace ve výši přes 480 milionů korun podílu dotace z EU. Alokovaná částka je přitom 350 milionů korun.

„Převis poptávky nad množstvím peněz, které můžeme rozdělit, je značný a to nás velmi těší. Pro program je to jedině dobře, navíc se potvrdilo, že města i obce s námi stále chtějí spolupracovat. Také jim musíme poděkovat, že zvládají dodržování stanovených lhůt a termínů,“ uvedl předseda Regionální rady Petr Navrátil. Ten také doplnil, že Výbor Regionální rady bude schvalovat navýšení financí do výzvy a je tak téměř jisté, že se dostane na všechny žadatele, jejichž projekty projdou hodnocením úspěšně.

IMG_8985

ilustrační fotografie

Celkem bylo do oblasti podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst podáno 31 projektových žádostí v obou krajích. A to je vzhledem k časovému rozpětí od vyhlášení výzvy (18. srpna 2014) do jejího ukončení (18. září 2014) velmi dobře odvedená práce. Mezi žádostmi se opětovně objevil také projekt týkající se revitalizace vnitrobloků Obrněné brigády v Chebu; na rekonstrukci dopravního terminálu by zase rádo získalo prostředky město Žatec.

Obecně pak mohou být podpořeny například projekty zaměřené na revitalizaci, modernizaci, zatraktivnění a doplnění chybějící technické a občanské infrastruktury měst, modernizaci, obnovu a rozvoj městských center, náměstí, veřejných prostranství a zeleně, regeneraci brownfields nebo obnovu či modernizaci škol, knihoven nebo zařízení pro poskytování sociálních služeb.

Celkový výčet podaných žádosti s jednotlivými finančními objemy naleznete v přiložené tabulce.