Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Společenský objekt Dalovice
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Zubrnice
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Zubrnice
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Nemocnice v Mostě
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Regioshark
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Regioshark
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Meandr Ohře
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Retromuseum v Chebu
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Amfiteátr v Lokti
 • Meandr Ohře
 • Silnice Pstruží
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Volnočasový areál Rolava
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Retromuseum v Chebu
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Nemocnice v Mostě

O DOTACE Z ROPU JE MEZI MALÝMI A STŘEDNÍMI MĚSTY VELKÝ ZÁJEM

Žadatelé z řad středních a malých měst mají o dotace z Regionálního operačního programu Severozápad stále velký zájem. Do 18. září 2014, kdy končila výzva k předkládání projektů, zaevidoval Úřad Regionální rady žádosti o dotace ve výši přes 480 milionů korun podílu dotace z EU. Alokovaná částka je přitom 350 milionů korun.

„Převis poptávky nad množstvím peněz, které můžeme rozdělit, je značný a to nás velmi těší. Pro program je to jedině dobře, navíc se potvrdilo, že města i obce s námi stále chtějí spolupracovat. Také jim musíme poděkovat, že zvládají dodržování stanovených lhůt a termínů,“ uvedl předseda Regionální rady Petr Navrátil. Ten také doplnil, že Výbor Regionální rady bude schvalovat navýšení financí do výzvy a je tak téměř jisté, že se dostane na všechny žadatele, jejichž projekty projdou hodnocením úspěšně.

IMG_8985

ilustrační fotografie

Celkem bylo do oblasti podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst podáno 31 projektových žádostí v obou krajích. A to je vzhledem k časovému rozpětí od vyhlášení výzvy (18. srpna 2014) do jejího ukončení (18. září 2014) velmi dobře odvedená práce. Mezi žádostmi se opětovně objevil také projekt týkající se revitalizace vnitrobloků Obrněné brigády v Chebu; na rekonstrukci dopravního terminálu by zase rádo získalo prostředky město Žatec.

Obecně pak mohou být podpořeny například projekty zaměřené na revitalizaci, modernizaci, zatraktivnění a doplnění chybějící technické a občanské infrastruktury měst, modernizaci, obnovu a rozvoj městských center, náměstí, veřejných prostranství a zeleně, regeneraci brownfields nebo obnovu či modernizaci škol, knihoven nebo zařízení pro poskytování sociálních služeb.

Celkový výčet podaných žádosti s jednotlivými finančními objemy naleznete v přiložené tabulce.